Att välja vårdmottagning

Välja vårdgivare för primär hörselrehabilitering i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

I Region Östergötland gäller vårdval inom den öppna primära hörselrehabiliteringen vilket innebär att du kan välja mellan flera godkända hörselmottagningar.

Det finns både regiondrivna och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland med öppen primär hörselrehabilitering. Alla hörselmottagningar inom vårdvalet uppfyller de kvalitetskrav som Region Östergötland satt upp, de har samma avgifter och erbjuder likvärdig hörselrehabilitering med behovsbedömning, utprovning och förskrivning av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel.

Välja mottagning

Du som har fyllt 20 år och söker primär hörselrehabilitering kan själv välja vilken av dessa vårdgivare du vänder dig till. Du kan kontakta mottagningen direkt, utan remiss, eller via remiss från exempelvis din vårdcentral. I Östergötland finns möjligheten att själv kontakta specialistvården genom en egenremiss.

Är du redan patient på en av hörselmottagningarna har du möjlighet att byta till någon av de andra mottagningarna. Du vänder dig då direkt till den nya mottagningen och beställer tid.

Till toppen av sidan