Tranås vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Rådgivning

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-243 96 01
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:30–16:15 Laboratoriet , 07:30–16:30 Kassa/reception , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 07:30–16:15 Laboratoriet
Mån-fre 07:30–16:30 Kassa/reception
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Norra Storgatan 101, Tranås
Län, kommun
Jönköpings län, Tranås
Postadress
Tranås vårdcentrum
573 83 Tranås

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Tranås vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon 010-243 96 01. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider har du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-243 96 20

Telefontid måndag-fredag kl. 9.00-9.30

Vi hjälper dig till en fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött handikapp. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid, kunna gå i skolan eller arbeta.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Astmamottagningen, 010-243 96 01

Telefontid måndag - fredag 8-17

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

Diabetesmottagningen, 010-243 96 06

Telefontid måndag-fredag 11:00-12:00, samt måndag och torsdag även 15:30-16:00.

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Rapportera blodsockervärden - Kontakta diabetesmottagningen vid frågor eller problem i samband med din självkontroll.

Beställning av förbrukningsartiklar - Kontakta diabetesmottagningen på telefontiden eller i samband med ditt besök.

Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeut.

Distriktsläkarmottagningen, 010-243 96 01

Telefontid måndag - fredag 08:00 - 17:00

Distriktsläkare är specialister i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov kan vi remittera till andra specialister på sjukhuset.

Distriktssköterskemottagningen, 010-243 96 01

Telefontid måndag - fredag 08:00 - 17:00

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigs hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på vårdcentralen.

Vi kan ge råd om:

 • Inkontinens och hjälpmedel
 • Demensvård, ett demensteam finns
 • Egenvård
 • Hälsovård

Friskvårdsmottagningen, 010-243 96 01

Telefontid måndag - fredag 08:00 - 17:00

 • Blodtryck - Sjuksköterskan ger råd och information, samt kontrollerar ditt blodtryck och följer upp din behandling. Hit kommer du efter kontakt med din läkare.
 • Tobaksavvänjning - Du som vill sluta röka kan beställa tid för att få hjälp av vår sjuksköterska.

Psykosociala teamet, 010-243 96 20

Telefontid måndag- torsdag kl 11.45 – 12.15

Primärvården har uppdrag att bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress, nedstämdhet och krisreaktioner. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär.

I psykosociala teamet på Tranås vårdcentral arbetar psykologer, kurator och beteendevetare. Alla har minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

Du kan själv ta kontakt för rådgivning på våra telefontider. Om din läkare rekommenderat dig att ta kontakt, uppge gärna det när du ringer!

Läs mer om psykosociala teamet på Tranås vårdcentral

Sjukgymnastiken, 010-243 96 20

Telefontid måndag-fredag 9.00-9.30. Övrig tid telefonsvarare.

Öppettider Måndag, tisdag och torsdag 8.00-16.30, onsdag 8.00-18.00, fredag 8.00-13.00.

Vi hjälper dig med en grundlig undersökning och bedömning av dina besvär. Tillsammans planerar vi för vidare behandling och åtgärder. Du är välkommen att söka med eller utan remiss!

Vi erbjuder också gruppbehandling och gruppundervisning: 

 • Artrosskola
 • Kol-skola
 • Mindfulness
 • Vardagsrevidering
 • Multimodal rehabilitering

Läs mer om sjukgymnastiken på Tranås vårdcentral

Vaccinationsmottagningen, 010-243 97 25

Telefontider tisdagar 15.00-18.00

Om oss

Tranås vårdcentral har ett omfattande utbud av tjänster inom samtliga öppenvårdsspecialiteter. Vår värdegrund bygger på patientens delaktighet och förtroende. Vårt arbete utgår ifrån att ge bästa vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår ledstjärna är att förmedla god vård till varje patient. Vårdcentralen består av distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, rehabiliteringsenhet samt laboratorium och röntgenenhet i anslutning till mottagningarna. Vi har ett välutvecklat samarbete med Höglandssjukhuset i Eksjö och Tranås kommun. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Tranås vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

91 %

Det aktuella värdet är
91%
Mätningen genomfördes
2018-11-01 - 2018-11-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

64 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
64 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information