Skillingaryds vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av/omboka tid

 • Av- och omboka tid

 • Beställa tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

010-244 03 50
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
08–09 laboratoriet , 08–17 vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 08–09 laboratoriet
Mån-fre 08–17 vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Ljungberghsgatan 2, Skillingaryd
Län, kommun
Jönköpings län, Vaggeryd
Postadress
Ljungberghsgatan 2
568 30 Skillingaryd

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Skillingaryds vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon 010-244 03 50. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider har du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-244 03 85

Telefontid måndag–fredag 8.00–8.30

Arbetsterapeuten tränar människor som på grund av en olycka, sjukdom eller en medfödd funktionsnedsättning har eller riskerar att få svårigheter att klara sitt dagliga liv.

Astmamottagningen, 010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Du vända dig till oss för rådgivning om astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hur du hanterar din astma. Vi ger dig råd och tips kring din medicinering. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

Diabetesmottagningen, 010-244 03 53

Telefontid tisdag, onsdag och torsdag 11.30–12.00

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från fotterapeut.

Distriktsläkarmottagningen, 010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Distriktsläkaren behandlar sjukdomar och lättare skador som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Läkarnas telefontid
Våra läkare har telefontid måndag–fredag 7.00–8.30.

 • Maria Andersson 010-244 03 78
 • Per Andersson 010-244 03 28
 • Henrik Boström 010-244 03 48
 • Sara Fredh 010-244 03 68
 • Per Hauschildt 010-244 03 18
 • Jadwiga Juris 010-244 03 38

Distriktssköterskemottagningen, 010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8.00–16.30

På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar.

Exempel på vad distriktssköterskan gör:

 • Tar bort stygn.
 • Lägger om sår.
 • Provar ut och skriver ut hjälpmedel vid inkontinens.
 • Provar ut kompressionsstrumpor.
 • Gör hälsobedömningar.
 • Ger råd om egenvård.
 • Ger injektioner.
 • Kontrollerar blodtryck.

Du kan även själv kontrollera ditt blodtryck hos oss utan kostnad. Blodtrycksmätare finns i receptionen på Skillingaryds vårdcentral.

Livsstilsmottagningen, 010-244 03 53

Telefontid tisdag, onsdag och torsdag 11.30–12.00

Du som har bekymmer med till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, vikt eller diabetes kan vända dig till livsstilsmottagningen för att få hjälp. Vi erbjuder hälsokurva till dig som vill göra en hälsokontroll.

Du kan själv kontrollera ditt blodtryck hos oss utan kostnad. Blodtrycksmätare finns i receptionen på Skillingaryds vårdcentral.

Provtagning

Öppet för provtagning måndag–fredag 8.00–9.00.

Du behöver inte beställa tid.

Psykosociala teamet, 010-244 03 55

Telefontid måndag–fredag 8.00–8.30

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, sömnproblem, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Teamet består av legitimerad psykoterapeut inom KBT och arbetsterapeut/psykoterapeut inom KBT.

Sjukgymnastiken, 010-244 03 80

Telefontid måndag–fredag 8.00–9.00

Du kan komma till oss även utan remiss från läkare.

Du kan vända dig till oss sjukgymnaster när du vill ha hjälp med till exempel nack- och ryggbesvär, huvudvärk, neurologiska sjukdomar samt olika smärttillstånd.

Vanliga orsaker till kontakt med sjukgymnastiken är:

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Rehabilitering efter skador
 • Neurologiska sjukdomar såsom stroke, MS, parkinson med mera
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade symtom
 • Balansproblem
 • Ergonomisk rådgivning
 • Träningsråd

Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning, 010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8.00–16:45

Vid lättare infektioner, som halsont och urinvägsinfektioner, är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan i stället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner där du får en första bedömning av en sjuksköterska.

Vaccinationsmottagningen, 010-244 03 50

Telefontid måndag–fredag 8.00–16.45

Vi ger råd inför din resa om vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt resmål.

Patientavgiften är 250 kronor plus vaccinkostnad, gäller både vuxna och barn. Patientavgiften gäller alltid oavsett antal injektioner. Vaccinationsavgifter är inte högkostnadsgrundande.

Om oss

Skillingaryds vårdcentral erbjuder hög medicinsk kvalitet och professionellt bemötande. Vi har hög läkarkontinuitet, god tillgänglighet och arbetar hälsofrämjande. Våra sjuksköterskor ansvarar för specialiserade mottagningar för bland annat astma, diabetes och livsstil. Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast samt ett psykosocialt team. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård.Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Skillingaryds vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

94 %

Det aktuella värdet är
94%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information