Nässjö vårdcentral


Tillhör du riskgrupp eller är över 65 år? Nässjö vårdcentral har ett begränsat antal doser av influensavaccin.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination.

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre!

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-243 31 70
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
07:30–16 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-fre 07:30–16 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Skansgatan 9, Nässjö
Län, kommun
Jönköpings län, Nässjö
Postadress
Nässjö vårdcentral
Skansgatan 9
571 81 Nässjö

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Nässjö vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-243 31 70. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Arbetsterapin, 010-243 32 84

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss.
Telefontid; måndag-torsdag klockan 10:30–11:00.

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Vi utformar träningsprogram samt ger ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller utprovas färdiga ortoser (stödförband) för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar.

Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att minnet börjar svikta så hör av dig.

Vi samarbetar med vårdcentralens övriga verksamheter, sjukhusvården, kommunen, närstående och övriga vårdgivare. Etablerad samverkan finns med Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Hjälpmedel och bostadsanpassningar får du hjälp med av kommunen. Kommunens arbetsterapeuter når du via kommunens telefonväxel. 

Astmamottagningen, 010-243 31 87

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00 (röstbrevlåda)

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kontrollerar även din lungfunktion. Hos astmasjuksköterskan får du får lära dig hur du kan hantera din astma eller KOL-sjukdom. Du får råd och tips kring medicinering. Astmasköterskan kallar dig även för årliga kontroller.

Diabetesmottagningen, 010-243 32 05

Telefontid måndag-fredag 11.00–12.00
Du kan även boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan.

Våra specialistutbildade diabetessköterskor hjälper och stöttar dig att behandla din diabetes med rådgivning och information kring kost, motion, läkemedel och lämpliga hjälpmedel. 

Vi registrerar dina besök i Nationella Diabetesregistret NDR som är ett kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet. På diabetesmottagningen utför vi även 24-timmars blodtrycksmätning och följer upp blodtrycket hos diabetespatienter. Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från fotvårdsterapeut.

Du kan söka mer information om diabetes på 1177.se.

Distriktsläkarmottagningen, 010-243 31 70

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss.
Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Mottagningen arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning.

Våra läkare på distriktsläkarmottagningen är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi har tillsammans många års erfarenhet av svensk primärvård.

Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Distriktssköterskemottagningen, 010-243 31 70

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss.
Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Våra specialistutbildade sjuksköterskor ger dig råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss. Här utförs bland annat blodtryckskontroller, borttagning av stygn, injektioner, omläggning av sår, utprovning av hjälpmedel vid urinläckage (inkontinens) och utprovning av stödstrumpor. 

Hälsorum

Välkommen att kostnadsfritt och utan att boka tid kontrollera ditt blodtryck på egen hand i vårt hälsorum.
Öppet måndag - fredag 08:00-17:00

Hälsorummet som finns i entrén vid vårdcentralen. Här kan du själv kontrollera ditt blodtryck, mäta längd och vikt.  Dina resultat skriver du på en lapp som du lägger i den låsta brevlådan i hälsorummet.  Specialistutbildad sjuksköterska tömmer brevlådan dagligen och kan vid behov kontakta dig för uppföljning.

 

Psykosociala enheten, 010-243 31 60

Psykosociala enheten erbjuder lösningsfokuserade samtal och terapisamtal för hantering och bearbetning av svårigheter och problem i livet som påverkar din livskvalité. Det kan vara kriser, stress, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet eller ångest. Vi kan hjälpa till genom samtal och konsultation. Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan det du behöver göra är att ringa till oss på ovanstående telefonnummer. Telefontid meddelas när du ringer telefonnumret.

Vi kan erbjuda KBT online vid problem med ångest, depression, stress eller sömnproblem.

Sjukgymnastiken, 010-243 33 75

Telefontid meddelas när du ringer.
Du kan också boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan.

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom eller andningsrelaterade besvär. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.

Tobaksavvänjning, 010-243 31 70

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss.
Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Behöver du ett professionellt stöd i dina försök att sluta röka eller snusa?
Vår specialistutbildade sköterska på mottagningen hjälper dig med målsättning, samtal, telefonuppföljningar och läkemedel vid behov.

Vaccinationsmottagningen, 010-243 31 90

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss.
Telefontid måndag-torsdag 08:00-10:00 

Du kan ringa och boka tid för vaccination inför din utlandsresa, men även få allmänna råd angående alla sorters vaccinationer.

Malmbäck - filial

Adress: Ådalagatan 4, 570 21 Malmbäck

Tidsbeställning måndag-fredag 08:00-17:00 via Nässjö vårdcentral 010-243 31 70

Öppettider:
Läkarmottagning för bokade tider 08:00-16:00 vissa torsdagar
Provtagning tisdagar och torsdagar 08:00-10:00.

Distriktsläkarmottagningens filial i Malmbäck erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Våra läkare på distriktsläkarmottagningens filial är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi har tillsammans många års erfarenhet av svensk primärvård.

Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Om oss

Det ska vara enkelt för dig att nå Nässjö vårdcentral via ett telefonnummer och ett team, där vi vill ge dig ett gott bemötande och god tillgänglighet till rätt profession i rätt tid. I teamet samarbetar läkare, sköterskor, kurator, psykolog, sjukgymnast, rehab-samordnare och arbetsterapeut för att ge dig den rådgivning, behandling, hälsovård, rehabilitering eller vaccinering som du behöver. I anslutning till vårdcentralen finns laboratorium med provtagning. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Nässjö vårdcentral - för ett bra liv.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Nässjö vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

85 %

Det aktuella värdet är
85%
Mätningen genomfördes
2018-11-01 - 2018-11-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

59 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
59 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information