Mullsjö vårdcentral


Mullsjö vårdcentral har flyttat sin verksamhet till tillfälliga lokaler. Se mer information under "Aktuellt" nedan. Du kan fortfarande nå oss på telefon och e-tjänster.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Rådgivning

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 47 00
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:45–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 07:45–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

Aktuellt

Här finns Mullsjö vårdcentrals verksamhet just nu

Publicerad: 2018-12-10

I samband med att du får en bokad tid, var uppmärksam på vart sjuksköterskan säger att du ska för ditt besök, eller vad det står för adress i din kallelse!

 • Provtagning kan göras vid alla vårdcentraler i Region Jönköpings län eller på Ryhov
 • Sjukgymnastiken finns kvar på Kyrkvägen 1, Mullsjö
 • Psykosociala teamet finns kvar på Kyrkvägen 1, Mullsjö
 • Besök till läkare eller sjuksköterska sker på Habo vårdcentral eller i nya lokaler på Gunnarsbovägen 35, Mullsjö.

ADRESS

Besöksadress
Gunnarsbovägen 35, Mullsjö
Län, kommun
Jönköpings län, Mullsjö
Postadress
Mullsjö vårdcentral
Gunnarsbovägen 35
565 32 Mullsjö

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Mullsjö vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 47 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 48 85

Telefontid måndag-torsdag 8.30-9.00
Övrig tid kan du tala in namn, telefonnummer och ett meddelande om du vill, så ringer vi upp så snart vi kan.

Arbetsterapeuten hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom, skada eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med

 • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, förslitning av leder, tennisarmbåge, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
 • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
 • Ergonomisk bedömning och rådgivning till exempel vid ledbesvär, nedsatt ork vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med mera.
 • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.
 • Bedömning av arbetsförmåga.

Astmamottagningen, 010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

Astmaskola
I vår astmaskola får du lära dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicineringen.

Stöd att sluta röka
Vi kan även ge dig hjäp och stöd för att sluta röka.

Diabetesmottagningen, 010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från vår fotterapeut.

Distriktsläkarmottagningen, 010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkaren behandlar lättare skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagningen, 010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på vårdcentralen.

På mottagningen får du hjälp med

 • Sårvård.
 • Borttagning av stygn.
 • Blodtryckskontroller.
 • Injektioner.
 • Rådgivning.

Inkontinens
Inkontinenssjuksköterskan kan ge dig råd, hjälpmedel och behandling vid problem med inkontinens.

Vaccinationsmottagning
Vaccination hos distriktssköterska efter tidsbeställning.

Psykosociala enheten, 010-242 47 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi hjälper dig att hantera kriser, nedstämdhet och ångest. Psykosociala enheten arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter kring din psykiska hälsa. Vi vill hjälpa dig till en bättre livskvalitet!

Sjukgymnastiken, 010-242 47 50

Telefontid måndag-fredag 11.00-11.30, övrig tid telefonsvarare

Öppettider måndag-torsdag 7.30-16.00 och fredag 7.30-14.00

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling för både sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem.

Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder. Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel.

Du kan kontakta oss av olika anledningar, exempelvis

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen.
 • Rehabilitering efter skador.
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar.
 • Huvudvärk, migrän och yrsel.
 • Stressrelaterade symtom.
 • Andningsrelaterade symtom.

Om oss

Vårt mål är att du som kommer till oss ska vara i centrum. Vi har en stabil bemanning av erfaren och kompetent personal och erbjuder dig sjukvård med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Vi arbetar med sjukvård, hälsovård, rehabilitering, psykosocial hälsa - allt under samma tak. Vi samverkar med kommunen och andra aktörer. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Mullsjö vårdcentral - ditt naturliga val!

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Mullsjö vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

81 %

Det aktuella värdet är
81%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information