Landsbro vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

010-243 25 10
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:30–12 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentral

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-tor 07:30–12 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentral
Fre 07:30–09:30 Laboratoriet
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Valåkravägen 1, Landsbro
Län, kommun
Jönköpings län, Vetlanda
Postadress
Valåkravägen 1
570 12 Landsbro

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Landsbro vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-243 25 10. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin,010-243 86 70

Telefontid måndag–torsdag 8.00–9.00

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter. Vi finns på Sävsjö vårdcentral.

Astmamottagningen, 010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

Diabetesmottagningen, 010-243 25 10

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeuten.

Du är välkommen att kontakta oss via läkarmottagningen på ovanstående telefonnummer.
Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Distriktsläkarmottagningen, 010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Distriktsläkaren behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagningen, 010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar. Mottagning efter tidsbeställning.

Distriktssköterskemottagning i Ramkvilla: 
Nu finns åter möjlighet att göra sitt besök hos distriktssköterskan i Ramkvilla.
Ring och boka tid på tel. 010-243 25 10, (som ovan) meddela att du vill komma till Ramkvilla.

Kuratorsmottagningen, 010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00.

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, sömnproblem, nedstämdhet och ångestproblematik som bidrar till psykisk ohälsa. Kuratorn kan även informera om samhällsresurser och hjälpa till med myndighetskontakter om det behövs.

Vill du komma i kontakt med kuratorn kontaktar du din distriktsläkare på Landsbro vårdcentral.

Ramkvilla distriktssköterskemottagning

Nu finns åter möjlighet att göra sitt besök hos distriktssköterskan i Ramkvilla.

Du ringer och bokar din tid via Landsbro vårdcentral på telefon 010-243 25 10.
Meddela att du önskar besöket på Ramkville mottagning

Sjukgymnastiken, 010-243 22 40

Telefontid måndag–fredag 8.00–9.00

Vi hjälper dig att hitta orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell träning, behandling eller andra åtgärder. Vi finns på Vetlanda vårdcentral.

Till oss kan du kan vända dig exempelvis för

 • smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • rehabilitering efter skador
 • stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • huvudvärk, migrän och yrsel
 • stressrelaterade symtom
 • andningsrelaterade symtom.

Gånghjälpmedel
Vi bedömer behovet av, provar ut och ordinerar gånghjälpmedel (övriga hjälpmedel handhas av arbetsterapin).

Tobaksavvänjningsmottagningen, 010-243 25 10

Du kan kontakta oss om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare är gratis.

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Vaccinationsmottagningen, 010-243 25 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00.

Du kan kontakta oss när du vill ha råd och information angående vaccination inför utlandsresan.

Om oss

Landsbro vårdcentral är den lilla, personliga vårdcentralen och vill ge dig bästa möjliga vård vid rätt tid och av rätt personal. Vi erbjuder rutinerad personal och erfarna läkare med lokal förankring. Vi tar dina behov på allvar. Vi har bred kompetens med tillgång bland annat till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och kurator.

Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.


I anslutning till vårdcentralen finns Apoteket, som är öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 09:00-12:15 samt kl. 13:00-17:00.


Landsbro vårdcentral - med dig i centrum.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Landsbro vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

99 %

Det aktuella värdet är
99%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information