Hälsans vårdcentral 2 Jönköping


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 58 00
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
07:45–15:30 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-fre 07:45–15:30 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Fabriksgatan 17, Jönköping
Län, kommun
Jönköpings län, Jönköping
Postadress
Hälsans vårdcentral 2
Fabriksgatan 17
551 85 Jönköping

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Hälsans vårdcentral 2 via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 58 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 58 74

Telefontid måndag–fredag 7.30–8.30, övrig tid telefonsvarare

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom, skada eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner samt färdigheter.

Astmamottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

I vår astma-/KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din astma och kroniska obstruktiva lungsjukdom (KOL). Du får råd och tips kring medicineringen.

Diabetesmottagningen, 010-242 58 09

Telefontid måndag, onsdag och fredag 13.30-14.00
Övrig tid ring 010-242 58 00

Vi har mottagning måndagar, onsdagar och fredagar. Vi samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen.

Vi ger dig råd, information och följer upp din diabetes.

Distriktsläkarmottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag - fredag 7.30-17.00

Distriktsläkaren diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador som i första hand inte kräver sjukhusets resurser. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på mottagningen.

Vi har även

 • Infektionsmottagning - Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektioner, halsont eller om du har en vaxpropp är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner.
  - OBS! Gäller inte barn under 7 år, inte heller kvinnor under 15 år med urinvägsbesvär.
 • Demensutredning - Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare.
 • Inkontinenssjuksköterska - Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.
 • Sårmottagning - Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.

Hjärtsjuksköterskemottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid högt blodtryck, höga kolesterolvärden och hjärtsvikt.

Vårt arbete går ut på att hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare.

Livsstilsrådgivning, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil. Vi använder "hälsokurvan".

Psykosociala enheten, 010-242 99 80

Telefontid måndag-torsdag 9.00-9.30
Övrig tid 010-242 58 00

Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och olika typer av korttidsinriktade psykosociala behandlingar. Första kontakten leder ibland till hänvisning eller remiss till annan verksamhet.

Rehabsamordnare, 010-242 58 74

Telefontid måndag-fredag 7.30-8.30

Rehabsamordnaren är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Rehabsamordnaren arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen samt samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.

Rehabsamordnaren tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För dig som patient kan rehabsamordnaren

 • Vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
 • Vid behov ha kartläggande rehabiliteringsmöte/ telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
 • Kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
 • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/ Arbetsförmedlingen i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.

För en bedömning om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta vårdcentralen i god tid innan. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök, 036-32 58 00.

Resevaccinationsmottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi vaccinerar samt ger dig råd och information inför resa.

För att vi ska kunna bedöma vilket/vilka vaccin du behöver ber vi dig fylla i ett frågeformulär inför vaccinationen.

Frågeformuläret kan skrivas ut, hämtas på vårdcentralen eller skickas hem till dig. För att skriva ut frågeformuläret klicka på länken nedan.
Frågeformulär inför vaccination

Svara på frågorna och skicka eller lämna in formuläret till vårdcentralen.

Sjukgymnastiken, 010-242 58 50

Återbud: Ring 010-242 58 50 för att lämna återbud

Du behöver ingen remiss för att kontakta oss!

Vi hjälper dig att hitta orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell träning, behandling eller andra åtgärder.

Kontakta sjukgymnasterna när du behöver hjälp med

 • Besvär ifrån rygg, nacke eller axlar.
 • Problem från andra leder eller muskler.
 • Rehabilitering efter skador, stroke eller annan sjukdom.
 • Huvudvärk, migrän eller yrsel.
 • Stressrelaterade symtom.
 • Andningsrelaterade symtom.
 • Inkontinens.
 • Balansproblem.
 • Ergonomisk rådgivning.
 • Träningsråd.

Vi gör en grundlig sjukgymnastisk undersökning och bedömning. Därefter lägger vi gemensamt upp en behandlingsplan bestående av till exempel manuella behandlingar, akupunktur, anpassad träning och/eller råd om hur du själv kan hantera dina besvär.

Stötvågsbehandling
Vi har sedan årsskiftet tillgång till stötvågsbehandling. Det kan vara en effektiv behandling vid långdragna muskelsenskador till exempel hopparknä, hälsporre och tennisarmbåge.

Gruppbehandling/undervisning

Om sjukgymnasterna
Sjukgymnasterna på vårdcentralen är vidareutbildade inom OMT (ortopedisk manuell terapi), OMI (ortopedisk medicin), McKenzie, neurologi, avslappning, stresshantering, idrottsmedicin, träning, akupunktur med mera.

Tobaksavvänjningsmottagningen, 010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Vi ger råd och hjälp för att du ska kunna sluta röka.

Om oss

Hälsans vårdcentral 2 tillhör Vårdcentralerna Bra Liv, som är en del av Region Jönköpings län. Din hälsa är vår vinst. Vårdcentralen är komplett med personal som har lång erfarenhet och bred kompetens.


Till oss är alla välkomna. Var du än bor i länet kan du välja Hälsans vårdcentral 2 som din vårdcentral.


Vi tycker det är viktigt att vi är tillgängliga för att kunna ge dig hälso- och sjukvård anpassad efter dina behov och att du ska få träffa samma läkare/vårdgivare vid varje besök och vill göra vårt bästa för din hälsa. På vårdcentralen arbetar vi även förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.


På Hälsans vårdcentrum finns flera mottagningar. Det finns även provtagning med laboratorium, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, apotek samt en behandlingsbassäng för sjukgymnastisk behandling.

Du kan ringa till oss på 010-242 58 00 för att boka en tid för besök eller få råd om vård. Rådgivning kan du också få dygnet runt genom att ringa 1177. Du kan även kontakta mottagningen genom att "Logga in". Då kan du kommunicera med vården på ett säkert sätt och när som helst på dygnet, utföra tjänster som exempelvis förnya recept eller beställa tid för besök till oss.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Hälsans vårdcentral 2 Jönköping.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

99 %

Det aktuella värdet är
99%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

90 %

Det aktuella värdet är
90%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information