Övriga mottagningar

Gynekologi i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

De flesta gynekologiska sjukdomar kan din hälsocentralen hjälpa dig med. Här hittar du kontaktvägar och hur du söker gynekologisk vård i Gävleborg.

Är du i behov av ett läkarbesök vid en gynekologisk mottagning behöver du en remiss. Du kan få en remiss av en annan vårdenhet eller skriva en egen vårdbegäran. Akuta symtom tas om hand utan remiss.

Egen vårdbegäran kan du göra genom 1177 Vårdguidens e-tjänst. Du kan också skicka in en blankett. För att få blanketten behöver du kontakta gynmottagningen. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som om du skulle bli remitterad från en annan vårdenhet. 

Gynekologisk mottagning 

Kontakta gynmottagningen vid problem med:

Vill du ha en gynekologisk hälsoundersökning eller ultraljudsundersökning för att bestämma gravisditetslängd bör du kontakta privat verksamhet. 

Hälsocentralen

Vänd dig till din hälsocentral vid problem med:

Dessa besvär kan vid behov remitteras till gynmottagningen.

Barnmorskemottagningen

Vänd dig till barnmorskemottagningen vid:

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vill du testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar kontakta könsmottagningen eller ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen tar emot dig som är under 24 år.

Till toppen av sidan