Övriga mottagningar

Gynekologi i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

De flesta gynekologiska sjukdomar kan din hälsocentral hjälpa dig med. Här hittar du kontaktvägar och hur du söker gynekologisk vård i Gävleborg.

Är du i behov av ett läkarbesök vid en gynekologisk mottagning behöver du en remiss. Du kan få en remiss av en annan vårdenhet eller skriva en egen vårdbegäran. Akuta symtom tas om hand utan remiss.

Egen vårdbegäran kan du göra genom att logga in på 1177.se. Du kan också skicka in en blankett. För att få blanketten behöver du kontakta gynmottagningen. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som om du skulle bli remitterad från en annan vårdenhet. 

Gynekologisk mottagning 

Kontakta gynmottagningen vid problem med:

Vill du ha en gynekologisk hälsoundersökning eller ultraljudsundersökning för att bestämma gravisditetslängd bör du kontakta privat verksamhet. 

Hälsocentralen

Vänd dig till din hälsocentral vid problem med:

Dessa besvär kan vid behov remitteras till gynmottagningen.

Barnmorskemottagningen

Vänd dig till barnmorskemottagningen vid:

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vill du testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar ska du kontakta könsmottagningen eller ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen tar emot dig som är under 24 år.

Akuta besvär

Vid akuta gynekolgiska besvär på dagtid kontaktar du i första hand gynmottagningen i Gävle eller Hudiksvall för tidsbokning. Akuta gynekologiska besvär hanteras under dagtid på de gynekologiska mottagningarna.

Kvällar efter 16.00, samt nätter och helger, ska du ringa 1177 om du behöver boka tid eller om du har frågor.

Vid livshotande akuta tillstånd ring 112.

Gynekologisk cancervård

Inom kvinnosjukvården i Region Gävleborg finns team med läkare och sjuksköterskor som har särskild kompetens och erfarenhet av gynekologiska tumörsjukdomar.

Vid misstanke om tumör är det teamets uppgift att utreda och ta hand om patienten på ett snabbt och effektivt sätt. Teamet har en bevakningsfunktion och snabba kanaler till labb, röntgen och specialistmottagningar.

Du får stöd av teamet med:

 • utredning
 • samtal med läkare och kontaktsjuksköterska
 • planering inför operation
 • planering inför behandling med cytostatika
 • planering inför strålbehandling 
 • rådgivning, kontroller och uppföljning efter olika behandlingar
 • vid behov finns stöd av kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, palliativa teamet och hemsjukvård
 • anhörigstöd.

Inför besök på gynekologisk mottagning

Gynekologisk mottagning finns på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. 

Bra att tänka på

 • Har du fått en kallelse, läs noga igenom informationen innan ditt besök.
 • Ta med legitimation.
 • Besöket faktureras enligt gällande patientavgifter för Region Gävleborg.
 • Kan du inte komma på planerad tid, tänk på att avboka ditt besök senast 24 timmar innan via gynmottagningens rådgivningstelefon eller genom att logga in på 1177.se. I annat fall får du betala för det uteblivna besöket, även om du har frikort.
 • Använd inte parfym eller parfymerade produkter vid ditt besök. 
 • Behöver du tolk meddelar du mottagningen om det i god tid, gärna minst en vecka innan ditt planerade besök.

Sjukhusen har utbildningsansvar, därför finns det studenter och personal under utbildning på mottagningen.

Kontakt

I Region Gävleborg finns tre gynekologiska mottagningar; Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Det finns två vårdsavdelningar; Gävle och Hudiksvall.

Verksamheten innefattar bland annat:

 • gynekologisk mottagning
 • abortmottagning
 • operation
 • cancerbehandling
 • fertilitetsmottagning (finns i Gävle).

På den gynekologiska mottagningen och avdelningen jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut och kuratorer.

Gynekologisk vårdavdelning

Det är sällan du behöver vård på avdelning inom kvinnosjukvården. Det kan bli aktuellt i samband med större operationer, cancersjukdom och svåra buksmärtor. Vårdtiderna är då relativt korta.

Till toppen av sidan