ÖVRIGA MOTTAGNINGAR

Gynekologi i Region Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

De flesta gynekologiska sjukdomar kan din hälsocentralen hjälpa dig med. Här hittar du kontaktvägar och hur du söker gynekologisk vård i Gävleborg.

Om du vill boka läkarbesök på gynmottagningen rekommenderas att du gör en så kallad egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster, eller skickar in blanketten Egen vårdbegäran till den mottagning du önskar besöka. 

Gynekologisk mottagning 

Kontakta gynmottagningen vid problem med:

Om du önskar gynekologisk hälsoundersökning eller ultraljudsundersökning för att bestämma gravisditetslängd bör du kontakta privat verksamhet. 

Hälsocentralen

Vänd dig till din hälsocentral vid problem med:

Dessa besvär kan vid behov remitteras till gynmottagningen.

Barnmorskemottagningen

Vänd dig till barnmorskemottagningen vid:

Sexuellt överförbara sjukdomar

Vill du testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar kontakta könsmottagningen eller ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen tar emot dig som är under 24 år.

Akuta besvär

Vid akuta gynekolgiska besvär på dagtid kontaktar du i första hand gynmottagningen i Gävle eller Hudiksvall för tidsbokning. Akuta gynekologiska besvär hanteras under dagtid på de gynekologiska mottagningarna.

Efter mottagningstid (kvällar efter 16.00 samt nätter och helger) hanteras akuta gynekologiska besvär av gynekologisk vårdavdelning i Gävle och Hudiksvall. All bokning och rådgivning sker då genom 1177 Vårdguiden på telefon, ring 1177.

Vid livshotande akuta tillstånd ring 112.

Gynekologisk cancervård

Inom kvinnosjukvården i Region Gävleborg finns team med läkare och sjuksköterskor som har särskild kompetens och erfarenhet av gynekologiska tumörsjukdomar.

Vid misstanke om tumör är det teamets uppgift att utreda och ta hand om patienten på ett snabbt och effektivt sätt. Teamet har en bevakningsfunktion och snabba kanaler till labb, röntgen och specialistmottagningar.

Du får stöd av teamet med:

 • Utredning
 • Samtal med läkare och kontaktsjuksköterska
 • Planering inför operation
 • Planering inför behandling med cytostatika
 • Planering inför strålbehandling 
 • Rådgivning, kontroller och uppföljning efter olika behandlingar
 • Vid behov finns stöd av kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, palliativa teamet och hemsjukvård
 • Anhörigstöd

Inför besök på gynekologisk mottagning

Gynekologisk mottagning finns på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. 

Bra att tänka på:

 • Om du fått kallelsebrev, läs noga igenom informationen innan ditt besök.
 • Ta med legitimation.
 • Besöket faktureras enligt gällande patientavgifter för Region Gävleborg.
 • Om du inte kan komma på planerad tid, tänk på att avboka ditt besök senast dagen innan via gynmottagningens rådgivningstelefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänst. I annat fall får du betala för det uteblivna besöket, även om du har frikort.
 • Använd inte parfym eller parfymerade produkter vid ditt besök med hänsyn till patienter och personal. 
 • Om du behöver tolk meddelar du mottagningen om det i god tid, gärna minst en vecka innan ditt besök.

På mottagningen arbetar både kvinnlig och manlig personal. Om du har önskemål att få träffa en kvinnlig undersökare försöker mottagningen att tillgodose detta, men kan då inte garantera att du får vård inom vårdgarantin som är 90 dagar. Sjukhusen har utbildningsansvar därför finns det studenter och personal under utbildning på mottagningen.

Kontakt

I Region Gävleborg finns tre gynekologiska mottagningar; Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Det finns två gynekologiska slutenvårdsavdelningar; Gävle och Hudiksvall.

Verksamheten innefattar bland annat:

 • Gynekologisk mottagning
 • Abortmottagning
 • Operation
 • Cancerbehandling
 • Fertilitetsmottagning (finns i Gävle)

På den gynekologiska mottagningen och avdelningen jobbar sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, läkare och kuratorer.

Gynekologisk vårdavdelning

Det är sällan du behöver vård på avdelning inom kvinnosjukvården. Det kan bli aktuellt i samband med större operationer, cancersjukdom och svåra buksmärtor. Vårdtiderna är då relativt korta.

Till toppen av sidan