Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Graviditet

Besök under graviditeten i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

I Gävleborgs län erbjuds 8-9 besök hos barnmorska under en normal graviditet. Du som blivande förälder får ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten. Du får också stöd inför föräldraskapet.

På barnmorskemottagningen arbetar barnmorskor och undersköterskor som samarbetar med hälsocentral, barn- och familjehälsa, sjukgymnast, socialtjänst, arbetsterapeut, barnavårdscentral, gynekologisk mottagning, BB, förlossning och läkare. 

Till dig som är gravid – vaccination

Du som är gravid rekommenderas vaccination mot:

 • kikhosta (efter graviditetsvecka 16+0)
 • influensa (efter graviditetsvecka 12+0)
 • covid-19 (efter graviditetsvecka 12+0).

Grundvaccination mot covid-19 består av tre doser. Om det var mer än 6 månader sedan du fick vaccin mot covid-19 rekommenderas du att ta en ny dos under graviditeten.

Läs mer

Rekommendation för vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot kikhosta

Vaccination mot influensa 

Vaccination mot covid-19 

Hälsodeklaration

Efter kontakt med barnmorskemottagningen får du en hälsodeklaration skickad till dig via e-tjänsten på 1177.se. För att kunna ta emot formuläret behöver du ha en e-legitimation. 

Hälsodeklarationen innehåller frågor som ställs vid inskrivningen på barnmorskemottagningen för att dina graviditetskontroller ska bli så bra som möjligt. Det är därför viktigt att formuläret fylls i inför besöket.

Läs mer på sidan Så loggar du in på 1177.se 

Före vecka 9 – inskrivning del 1

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa din barnmorskemottagning och beställa tid för inskrivning. Första delen av inskrivningen handlar om matvanor, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, droger, medicinering och kroniska sjukdomar. Alla erbjuds information om fosterdiagnostik. Det finns möjlighet att ta upp egna frågor och funderingar om graviditeten. Ta med legitimation till besöket.

Informationsmaterial

Tema: Livsstil och hälsa under graviditeten 

Motion

Motion är ett bra sätt att förbereda kroppen på de påfrestningar en graviditet kan innebära.

 • Du blir piggare och då mår även barnet bra.
 • Du håller dig i bättre form och undviker onödig viktökning.
 • Du orkar lättare med graviditeten och förlossningen.
 • Syreupptagning och ämnesomsättning förbättras. Sömnen och förmågan att slappna av blir bättre.

Matvanor

Fysisk aktivitet 

Tobak

Alkohol

Filmer om fosterdiagnostik 

Ultraljud under graviditeten

Fosterdiagnostik – NIPT cellfritt DNA

Vad kan de vanligast förekommande testerna under graviditeten visa?

Fosterdiagnostik – hur gör du ditt val? 

Informationsmaterial

Din vikt under graviditeten

Du som är gravid kan få kunskap om hur du kan påverka din vikt under graviditeten. Viktstabilitet för gravida är ett nätbaserat, kostnadsfritt program som du kan få genom 1177.se. Du får stöd och information om goda mat- och motionsvanor.

Både graviditeten och förlossningen påverkas positivt om du förbättrar din kondition och undviker onödig viktuppgång. Du följer programmet i din egen takt och har under tiden möjlighet att kontakta en dietist. Prata med din barnmorska om du vill anmäla dig eller vill veta mer.

Rekommenderad viktuppgång

 • BMI under 20: Upp till 10 kg
 • BMI 20–25: Upp till 10 kg
 • BMI 25–29: Upp till 9 kg
 • BMI över 30: Upp till 6 kg

Vikten om vikten – patientinformation 

Journal

Journaluppgifter om dig, din graviditet och förlossning lagras elektroniskt i ett gemensamt register för Region Gävleborg, Obstetrix. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinska födelseregistret (MFR).

Se film om Medicinska födelseregistret 

Läs mer om Medicinska födelseregistret på Socialstyrelsens webbplats

Graviditetsregister

Barnmorskemottagningarna deltar i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård.

Patientinformation från graviditetsregistret 

Biobankslagen

Läs mer om biobankslagen 

Information om arbetsmiljörisker under graviditet

Graviditet och arbetsmiljö

Efter vecka 9 – inskrivning del 2

Blodprovsundersökningar

Du som är gravid och bor i Gävleborg erbjuds blodprovsundersökningar för att se vilken blodgrupp du har, om du har en sköldkörtelrubbning och om du har eller har haft vissa infektionssjukdomar. Det gäller infektioner som du kan ha utan att ha symptom men som kan överföras från kvinnan till barnet i samband med graviditet och barnafödande.

Syftet med provtagningen är att med hjälp av rådgivning, förebyggande åtgärder och i vissa fall läkemedelsbehandling i största möjliga utsträckning minska risken för smitta från mor till fostret/barnet av dessa infektioner.

Blodgruppering

Din blodgrupp bestäms för eventuellt framtida behov av blod under förlossningen. Det kontrolleras om du har antikroppar mot röda blodkroppar, vilket kan ha betydelse för barnet.

Sköldkörtelprov 

Sköldkörtelhormonet är viktigt för barnets utveckling och särskilt för hjärnans utveckling. Genom att ta blodprov kontrolleras att sköldkörteln fungera optimalt och producerar rätt mängd hormoner. Blodprovet brukar erbjudas vid första besöket hos barnmorska.

Ferritin

Ferritin är ett blodprov som visar hur mycket järn som finns lagrat i kroppen. Om det finns för lite järn rekommenderas järntillskott.

Hepatit B-infektion

De vanligaste smittvägarna för detta gulsotsvirus är via blod, sexuellt eller från mor till barn. Hepatit B-virus kan överföras från en smittsam gravid kvinna till fostret/barnet framför allt vid förlossningen. Genom att vaccinera det nyfödda barnet vid födelsen samt vid ytterligare fyra tillfällen under det första levnadsåret kan man effektivt skydda barnet från att bli smittat.

Hepatit C

Hepatit C smittar framför allt genom kontakt med infekterat blod och blodprodukter, via intravenöst missbruk, sexuell kontakt, samt från mor till barn under graviditet och förlossning. Det finns möjlighet att behandla hepatit C med antivirala läkemedel efter graviditeten.

HIV-infektion

HIV orsakas av humant immunbristvirus, som försämrar immunförsvaret genom påverkan på de vita blodkropparna. De vanligaste smittvägarna är genom sexuella kontakter, blod och från mor till barn. Smitta kan ske under graviditet, förlossning eller genom bröstmjölk. Med effektiv medicinering, som bromsar virusets negativa effekt på immunsystemet, minskas risken för att barnet infekteras.

Syfilis

Syfilis är sällsynt i Sverige. Sjukdomen orsakas av en bakterie som överförs sexuellt. När en syfilisinfektion upptäcks ska den behandlas med antibiotika.

Smittskyddsåtgärder

När syfilis, hepatit B, hepatit C eller HIV upptäcks är du som är infekterad enligt smittskyddslagen skyldig att meddela om personer som kan ha blivit smittade. Det kan gälla aktuella eller tidigare sexualpartners eller andra tänkbara kontakter. Smittskyddsläkaren bevakar att smittskyddslagen följs.

Urinprov

Urinen undersöks på förekomst av protein.

Blodtryck

Blodtryck tas vid varje besök. Normalt sjunker blodtrycket något i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå.

Vikt och längd

Vikten kontrolleras vid varje besök.

Gynekologisk cellprov

Ett cellprov erbjuds vid inskrivningen då senaste provet tagits för mer än 2,5 år sedan.

Gynekologisk cellprovtagning

Klamydiaprov

Klamydiaprov erbjuds vid inskrivningen.

Fluoridanalys

Bor du i hus med egen brunn eller vistas ofta hos någon som har egen brunn? Folktandvården Gävleborg erbjuder gratis fluoridanalys av ditt dricksvatten. En förhöjd fluorhalt i dricksvattnet kan leda till emaljskador på barnets tänder om vattnet intas då tandanlagen bildas.

Beställning vattenanalys

För kostnadsfri analys av fluoridhalt i dricksvatten, egen brunn skicka ett meddelande till folkhalsofunktionen@regiongavleborg.se med:

 • namn och adress
 • beräknad förlossningsmånad eller födelsedatum (ååmmdd)

Provmaterialet skickas till er per post.

Föräldraträffar i Gävleborg

Alla blivande föräldrar i Region Gävleborg bjuds in till informationsträffar i grupp om graviditet, förlossning och föräldraskap.

Det finns mycket som en blivande förälder funderar över och det är värdefullt att träffa andra som befinner sig i samma situation. I gruppen får ni möjlighet att förbereda er på det nya livet genom erfarenhetsutbyte.

Båda föräldrarna kan vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

På grund av pandemi erbjuds för närvarande inga fysiska träffar. Informationen som ges har spelats in på film och skickas ut till dig runt graviditetsvecka 28.

Vecka 20

Vid besöket i graviditetsvecka 20 ligger fokus på ett samtal om ditt psykiska måendet under graviditeten och dina känslor inför förlossningen. Eftersom samtalet handlar om dig och ditt mående är det önskvärt att du är ensam vid besöket.

Att läsa inför besöket

Vecka 24

Vid besöket i graviditetsvecka 24 kontrolleras blodsocker, Hb, vikt och blodtryck på kvinnan. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud. Barnmorskan informerar om barnets rörelsemönster under graviditeten så kallade fosterrörelser.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18–20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det händer ibland att man känner rörelser så tidigt som vecka 15–16. Det kan också vara så att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20–40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Mindfetalness är metoden som hjälper dig att uppmärksamma barnets rörelsemönster. Informationen finns även på andra språk.

Känns inte fosterrörelserna alls, minskar i kraft eller avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig till förlossningen.

Den blivande mamman får ett moderskapsintyg med beräknad förlossningsdag, att lämna till försäkringskassan.

Från och med graviditetsvecka 22+0 ska du kontakta förlossningen vid:

 • regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
 • blödning
 • misstänkt vattenavgång

Att läsa inför besöket

Vecka 28–29

Vid besöket i graviditetsvecka 28–29 kontrolleras blodsocker, vikt, immuniseringsprov och blodtryck på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Ogifta föräldrar

Om ni är ogifta måste föräldraskapet registreras för att de juridiska rättigheterna och skyldigheterna mellan föräldrarna och barnet ska vara klarlagda. För barnet är detta av stor betydelse när det gäller arvsrätt, försäkringsförmåner, underhåll, vårdnad, med mera.

Socialnämnden har skyldighet att se till att föräldraskapet blir registrerat. Digital föräldraskapsbekräftelse kan göras inom de första 14 dagar efter barnets födelse.

Digital föräldraskaps­bekräftelse

Att läsa inför besöket

Vecka 31–33

Vid besöket i graviditetsvecka 31–33 kontrolleras blodsocker, vikt och blodtryck på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern och lyssna på barnets hjärtljud.

Att läsa inför besöket

Vecka 37

Vid besöket i graviditetsvecka 37 kontrolleras blodsocker, Hb, blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Planerad hemförlossning erbjuds inte inom Region Gävleborg.

Att läsa inför besöket

Vecka 39

Vid besöket i graviditetsvecka 39 kontrolleras blodtryck och vikt på den blivande mamman. Barnmorskan undersöker barnet genom att mäta livmodern, lyssna på barnets hjärtljud samt undersöka hur barnet ligger i livmodern.

Att läsa inför besöket

Barn och gravid

Vecka 41

Rekommendationen i Sverige är att alla barn bör ha fötts före graviditetsvecka 42+0. Om du går längre än graviditetsvecka 41 kommer du att bli kallad till en kontroll på förlossningen. Vid denna kontroll känner en barnmorska eller läkare på livmodertappen för att bedöma status och det görs en CTG. Läs mer om CTG-övervakning under förlossning

Du kommer att bli igångsatt mellan vecka 41 och 42. Igångsättning betyder att du får hjälp med att starta din förlossning. Tidpunkten för igångsättning planeras i samråd med dig och utifrån status på livmodertappen. Situationen på förlossningsavdelningen kan påverka tidpunkten.
 
Det är viktigt att ha tålamod och vara mentalt förberedd på att en igångsättning kan ta tid, ibland flera dagar. Du kan behöva smärtlindring och hjälp med att kunna sova när du behöver vila.

Det finns olika sätt att sätta i gång förlossningen:

 • Läkemedel kan ges för att få livmodertappen att börja mjukna och öppna sig.
 • En mjuk ballongkateter kan föras in i livmodertappen för att livmodertappen ska öppna sig
 • Man kan ta hål på fosterhinnorna så att vattnet går. Ofta får du dropp som stimulerar värkarna efteråt.

Ibland behövs flera av metoderna användas.

Att läsa inför besöket

Vård efter förlossningen

Ungefär två veckor efter förlossningen kontaktar din barnmorska från barnmorskemottagningen dig för att höra hur första tiden efter förlossningen har varit.

Det sista besöket på barnmorskemottagningen görs 8-12 veckor efter förlossningen. Vid detta besök kontrolleras din vikt och i vissa fall blodvärde och blodtryck. En gynekologisk undersökning erbjuds för att bedöma knipförmågan och för att se hur eventuella bristningar har läkt. Samtal förs om upplevelsen av förlossningen och hur det är att vara nybliven förälder. Aktuella preventivmedelsmetoder diskuteras.

Att läsa inför besöket

Kontakt

Har du misstanke om att förlossningen har startat ska du kontakta förlossningen i Gävle eller Hudiksvall. 

Förlossningsmottagning Gävle

Förlossningsmottagning Hudiksvall

BB Gävle

Gynekologisk mottagning Gävle (till och med graviditetsvecka 22)

Gynekologisk mottagning Hudiksvall (till och med graviditetsvecka 22)

Läs mer på 1177.se

Att föda barn i Gävleborg

Att vara gravid och att föda barn är för många den mest omvälvande upplevelsen i livet. Till denna upplevelse vill personalen på förlossningen bidra med att erbjuda dig god omvårdnad och kvalificerad medicinsk vård.

BB i Gävle och Hudiksvall

BB finns på två orter i Gävleborgs län, Gävle och Hudiksvall. På BB kan du som nybliven förälder få det stöd och den information som behövs för att få en så bra start som möjligt till en trygg föräldraroll och en lyckad amning.

Till toppen av sidan