Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomshabilitering i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH, är barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar välkomna. Där kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Habilitering innebär att ha kvar och utveckla ny förmåga. Det kan jämföras med rehabilitering som handlar om att återfå funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller sjukdom.

Stödet anpassas efter barnets eller ungdomens behov med hjälp av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens. Stöd och hjälp med habilitering kan fortsätta upp i vuxen ålder.

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med:

Till toppen av sidan