Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomshabilitering i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH, är barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar välkomna. Där kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Habilitering innebär att ha kvar och utveckla ny förmåga. Det kan jämföras med rehabilitering som handlar om att återfå funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller sjukdom.

Stödet anpassas efter barnets eller ungdomens behov med hjälp av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens. Stöd och hjälp med habilitering kan fortsätta upp i vuxen ålder.

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är barn och ungdomar 0-17 år med:

Hur kontaktar jag BUH?

För att få kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen krävs en remiss från en annan verksamhet. Det kan vara från till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan eller hälsocentralen. Du kan också skicka in en egen vårdbegäran vilket betyder att du själv kan skriva remissen och skicka den till önskad verksamhet. Det gör du genom att logga in på 1177.se. Läs mer om att logga in på 1177.se 

Kontakt

Barn- och ungdomshabilitering Bollnäs

Barn- och ungdomshabilitering Gävle 

Barn- och ungdomshabilitering Hudiksvall 

Boka av ditt besök

Meddela oss om du inte kan komma på den bokade tiden. Kommer du inte på ditt besök får du ändå betala för besöket. 

När du ska boka av ett besök kan du ringa mottagningen eller avboka din tid genom att logga in på 1177.se.

För att logga in på 1177.se behöver du e-legitimation.  

Så loggar du in på 1177.se

Vilket stöd kan jag få?

Oftast får du stöd från barn- och ungdomshabiliteringen i grupp, men du kan även få individuellt stöd. Stödet kan du få på habiliteringen eller i din vardagsmiljö. Syftet är att ditt barn ska ha kvar och utveckla sina förmågor. Du som vårdnadshavare får hjälp att kunna möta och förstå ditt barns behov i en vardagsmiljö.

Barn- och ungdomshabiliteringens personal arbetar i team där flera yrkesgrupper samarbetar. Det finns också ett samarbete med andra verksamheter för att kunna hjälpa barnet eller ungdomen så bra som möjligt i sin vardag.

För att se vilka utbildningar och aktiviteter som barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder, läs mer under Aktuella utbildningar och aktiviteter.

Vill du läsa mer om vilket övrigt stöd du kan söka inom Region Gävleborg, kommun eller Försäkringskassan, se Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Vad händer när mitt barn fyller 18 år?

Intyg

Vissa ansökningar behöver kompletteras med ett intyg av läkare, psykolog eller annan vårdpersonal. Detta är något som barn- och ungdomshabiliteringen kan hjälpa till med. För mer information om kostnader för intyg se Patientavgifter i Gävleborg.

Habiliteringsplan

Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan er som familj och habiliteringsteamet. Du som barn eller ungdom deltar i planeringen utifrån din förmåga.

Habiliteringsplanen kan göras vid besök på habiliteringen eller via telefon. De mål som sätts upp skrivs ned i planen. Den fortsatta kontakten med habiliteringsteamet bygger på det vi tillsammans kommer överens om.

Egenvård

En väg in

Att må dåligt ibland hör livet till, för barn och ungdomar såsom för vuxna. Självklart ska du söka professionell hjälp om du upplever att det behövs. Men det finns också en rad olika saker som du som barn, ungdom eller vårdnadshavare kan göra på egen hand.

En väg in för psykisk hälsa 0-17 år Gävleborg

Region Gävleborgs BUP och HAB podd 

Poddavsnitten ska ge dig som barn, ungdom, vårdnadshavare eller närstående information och kunskap. Det kan exempelvis vara ett avsnitt som handlar om hur du som vårdnadshavare eller närstående kan hjälpa och stödja ditt barn eller din ungdom. Eller var du kan få hjälp och hur du ska söka hjälp. Eller så kan det handla om funktionsnedsättningar och diagnoser samt dina rättigheter i samhället.

Region Gävleborgs BUP och HAB podd 

Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning 

Autism

Digital utbildning om autism hos barn

Autism - webbkurs

Föräldrar med ASD 

UR Play

Autism- och aspergerförbundet Gävleborg 

Riksförbundet Attention

Intellektuell funktionsnedsättning

FUB - barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning hos barn 

UR Play

Rörelsenedsättning

Digital utbildning om cerebral pares hos barn 

UR Play

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar - RBU

Neuro - för dig med neurologisk diagnos 

Omvårdnad vid flerfunktionsnedsättningar

Kommunikation

Kommunikationsstöd i vårdsituationer - utbildning

Tidig intervention - kom igång med lek och kommunikation

Kommunikativt och kognitivt stöd 

Webbkurs i TAKK

Övrigt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sällsynta diagnoser

Undra

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. När ett barn kallar kommer hon direkt, får sitt uppdrag och flyger iväg till habiliteringen. Där tar hon sig in, iakttar vad som händer, ställer frågor, antecknar och reflekterar. Sedan flyger hon tillbaka till barnet som får svar på sina frågor.

Undra - informationsmaterial för barn 

Aktuella utbildningar och aktiviteter

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder varje termin ett antal utbildningar och andra aktiviteter i grupp. Utbudet riktas till barn, ungdomar och deras familjer som har kontakt med mottagningarna.

Aktuella utbildningar och aktiviteter 

Det finns även gruppaktiviteter och behandlingar som inte finns med på utbildningssidan. Dessa kan du rekommenderas av personal efter bedömning.

Hej, du barn eller ungdom! Det här är dina rättigheter!

Barn- och ungdomshabiliteringen utgår från barnkonventionen i mötet med barn och ungdomar.

Läs mer om barnkonventionen 

Viktiga rättigheter som är bra att känna till vid besök på barn- och ungdomshabiliteringen:

  • Den du träffar ska berätta vad hen heter och vad hen ska göra.
  • Du har rätt att få veta hur din undersökning eller träning går till.
  • Du och alla andra barn har rätt till samma hjälp.
  • Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån eller var du bor.
  • Du har rätt att själv vara med och bestämma.
  • Den du träffar på habiliteringen vill veta vad du tycker.
  • Den du träffar ska göra det som är bäst för dig.

Hur vården ska hjälpa dig som är barn 

Bra att veta

Har barn- och ungdomshabiliteringen tystnadsplikt?

All personal inom barn- och ungdomshabiliteringen har tystnadsplikt. Det betyder att varken skolan, vänner eller myndigheter får veta att du har kontakt med oss. Tystnadsplikten bryts av anmälningsskyldigheten, vilket betyder att vårdpersonalen är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Hur dokumenteras kontakten?

Barn- och ungdomshabiliteringen för patientjournal. I journalen skrivs när du eller någon närstående har varit i kontakt med mottagningen, en sammanfattning av samtalet och vilka åtgärder som har gjorts.

Ta kontakt i god tid

Tänk på att vara ute i god tid vid behov av till exempel intyg, utlåtanden, receptförnyelse, inkontinenshjälpmedel eller översyn av andra hjälpmedel.

Erbjudande om tid

Barn- och ungdomshabiliteringen skickar erbjudanden om tider och information endast till den adress där barnet eller ungdomen är folkbokförd. Om vårdnadshavarna lever separerade och har gemensam vårdnad, ansvarar de själva för att meddela varandra den skickade informationen.

Information om sjukresor

Sjukresor i Gävleborg

Hjälp till barn med funktionsnedsättning 

Vilka arbetar på BUH?

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten hjälper barn och ungdomar att klara sina vardagliga aktiviteter. Hos arbetsterapeuten kan du som vårdnadshavare få information, handledning och utbildning. Du kan få hjälp att prova ut hjälpmedel när det behövs.

Dietist

Dietisten gör stöd till barn och ungdomar med ätproblem, dålig viktuppgång eller övervikt. Du som vårdnadshavare kan få vägledning och information. 

Fysioterapeut

Fysioterapeuten bedömer och behandlar om det finns problem med att röra sig. Behandlingarna kan ske individuellt eller i grupp. Fysioterapeuten kan ordinera och hjälpa till vid utprovning av hjälpmedel. 

Habiliteringsläkare

Habiliteringsläkaren ställer diagnoser och planerar medicinsk behandling. 

Kurator

En kurator ger råd och stödjande samtal till ungdomar eller till dig som vårdnadshavare. Du kan också få information om samhällsstöd eller hjälpa till med hur du får kontakt med andra vårdgivare och myndigheter. 

Logoped

Logopeden ställer diagnos och behandlar rubbningar med språket, talet, rösten, övriga kommunikationsproblem samt ät- och sväljsvårigheter.  

Psykolog

Psykologen ger psykologiskt stöd till barn, ungdomar, vårdnadshavare och närstående. Psykologen utreder, ställer diagnos samt behandlar funktionsnedsättning.

Rehabassistent

Rehabassistenten leder bassängträning för enskilda och grupper med hjälp av träningsprogram som passar ditt barn eller ungdom. Bassänger finns i Gävle och Hudiksvall. 

Sjuksköterska

Sjuksköterskan ger dig råd, behandling och handledning i frågor om vården. Sjuksköterskan ansvarar för inkontinenshjälpmedel och kan hjälpa till i kontakt med andra vårdgivare. 

Specialpedagog

Specialpedagogen ger råd och stöd om struktur, lek, samspel och kommunikation till vårdnadshavare, barn och ungdom. 

Vårdenhetschef

Vårdenhetschefen är ansvarig för vårdenheten och vårdpersonalen. 

Medicinska sekreterare

Medicinska sekreterare är ett administrativt stöd för chefen och vårdpersonalen. 

Mer på 1177.se

Region Gävleborgs bup och hab podd

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatrins och habiliteringens webbsida med samlade poddavsnitt.

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Till toppen av sidan