Vård och stöd för barn

Barn- och ungdomshabilitering i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Barn och unga som är födda med eller där man tidigt har upptäckt en funktionsnedsättning är välkomna till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH. Här kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska det som kan vara svårt i det dagliga livet.

Habilitering innebär att ha kvar och utveckla ny förmåga. Det kan jämföras med rehabilitering som handlar om att få tillbaka funktionsförmåga efter till exempel en olycka eller sjukdom.

Stödet anpassas efter barnets eller ungdomens behov. Det kan vara med hjälp av medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk yrkeskompetens. Stöd och hjälp med habilitering kan fortsätta upp i vuxen ålder.

Barn- och ungdomshabiliteringen kan hjälpa barn och ungdomar 0–17 år med:

Hur kontaktar jag BUH?

För att få kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen krävs en remiss från en annan vårdenhet. Det kan vara från till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan eller hälsocentralen.

Du kan också skicka in en egen vårdbegäran vilket betyder att du själv kan skriva remissen och skicka den till önskad verksamhet. Det gör du genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om att logga in på 1177.se 

Kontakt

Barn- och ungdomshabilitering Bollnäs

Barn- och ungdomshabilitering Gävle 

Barn- och ungdomshabilitering Hudiksvall 

Boka av ditt besök

Meddela oss om du inte kan komma på den bokade tiden. Kommer du inte på ditt besök får du ändå betala för besöket. Tips! Ibland kan ditt besök bokas om till ett digitalt besök istället. 

När du ska boka av ett besök eller ändra till ett digitalt besök kan du ringa mottagningen eller logga in på 1177.se.

För att logga in på 1177.se behöver du e-legitimation.  

Läs mer om hur du loggar du in på 1177.se.

Vilket stöd kan jag få?

På barn- och ungdomshabiliteringen får du som patient eller vårdnadshavare hjälp med att förstå din funktionsnedsättning och vilka svårigheter den kan ställa till med i vardagen. Du kan få hjälp att lära dig nya sätt för att hantera det som är svårt. Du kan också få hjälp att träna upp förmågor som du själv vill utveckla och bli bättre på.

Du kan få utbildning eller vara med i olika gruppaktiviteter. För att se vilka utbildningar och aktiviteter som barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder, läs mer under Aktuella utbildningar och aktiviteter.

Ibland kan du behöva mer hjälp efter att du deltagit i utbildningar eller gruppaktiviteter. På barn- och ungdomshabiliteringen jobbar flera yrkeskategorier i ett gemensamt team för att stötta dig att nå de mål som vi kommer överens om. Se några exempel på viktiga områden som du kan få hjälp med:

 • Själv utföra aktiviteter såsom att äta, sköta din hygien, förflytta dig dit du önskar.
 • Kommunicera med andra som finns i ditt liv – med eller utan hjälpmedel.
 • Förstå dig själv och dina reaktioner på det som händer runt omkring dig.
 • Förstå varför du mår som du gör och vad du kan göra åt det. 
 • Planera din dag så du vet vad som ska hända.

Vill du läsa mer om vilket övrigt stöd du kan söka inom Region Gävleborg, kommun eller Försäkringskassan, se Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Vad händer när mitt barn fyller 18 år?

Intyg

Vissa ansökningar behöver kompletteras med ett intyg av läkare, psykolog eller annan vårdpersonal. Detta är något som barn- och ungdomshabiliteringen kan hjälpa till med. Vissa intyg är kostnadsfria, andra intyg kan du få betala för. För mer information om kostnader för intyg se Patientavgifter i Gävleborg.

Vårdplan

Vårdplanen är en överenskommelse mellan er som familj och habiliteringsteamet. Vårdplanen baseras på de behov ni har och vad som är möjligt att få hjälp med.

Vårdplanen kan göras vid ett besök på mottagningen, på ett digitalt besök eller via telefon. Den fortsatta kontakten med oss bygger på det vi kommit överens om. Du som barn eller ungdom är med i planeringen utifrån dina önskemål och vad du klarar av.

Egenvård

Här kan du få tips och ta del av kunskap på egen hand. Det kan vara en repetition av information du redan fått eller i väntan på att få hjälp.

En väg in

Att må dåligt ibland hör till livet, för barn och ungdomar såsom för vuxna. Självklart ska du söka professionell hjälp om du upplever att du behöver det. Men det finns också mycket som du som barn, ungdom eller vårdnadshavare kan göra på egen hand.

Läs mer om en väg in för psykisk hälsa.

Region Gävleborgs BUP och HAB podd 

Poddavsnitten ska ge dig som barn, ungdom, vårdnadshavare eller närstående information och kunskap. Det kan exempelvis vara ett avsnitt som handlar om

 • hur du som vårdnadshavare eller närstående kan hjälpa och stödja ditt barn eller din ungdom
 • var du kan få hjälp och hur du ska söka hjälp
 • funktionsnedsättningar och diagnoser
 • dina rättigheter i samhället.

Lyssna på Region Gävleborgs BUP och HAB podd 

Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning 

Autism

Digital utbildning om autism hos barn

Autism – webbkurs

Föräldrar med ASD 

UR Play

Autism- och aspergerförbundet Gävleborg 

Riksförbundet Attention

Intellektuell funktionsnedsättning

FUB – barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning 

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning hos barn 

UR Play

Rörelsenedsättning

Digital utbildning om cerebral pares hos barn 

UR Play

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar – RBU

Neuro – för dig med neurologisk diagnos 

Omvårdnad vid flerfunktionsnedsättningar

Kommunikation

Tidig intervention – kom igång med lek och kommunikation

Kommunikativt och kognitivt stöd 

Webbkurs i TAKK

Övrigt

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sällsynta diagnoser

Undra

Undra är en liten superhjälte som tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. När ett barn kallar kommer hon direkt, får sitt uppdrag och flyger iväg till habiliteringen. Där tar hon sig in, iakttar vad som händer, ställer frågor, antecknar och reflekterar. Sedan flyger hon tillbaka till barnet som får svar på sina frågor.

Undra – informationsmaterial för barn 

Aktuella utbildningar och aktiviteter

Varje termin finns ett antal utbildningar och aktiviteter som du kan söka till. Dessa är till för barn, ungdomar och deras familjer som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringens mottagningar.

Se aktuella utbildningar och aktiviteter 

Det finns även gruppaktiviteter och behandlingar som inte finns med på utbildningssidan. Dessa kan personal rekommendera till dig.

Hej, du barn eller ungdom! Det här är dina rättigheter!

Barn- och ungdomshabiliteringen utgår från barnkonventionen i mötet med barn och ungdomar.

Läs mer om barnkonventionen 

Viktiga rättigheter som är bra att känna till vid besök på barn- och ungdomshabiliteringen:

 • Den du träffar ska berätta vad hen heter och vad hen ska göra.
 • Du har rätt att få veta hur din undersökning eller träning går till.
 • Du och alla andra barn har rätt till samma hjälp.
 • Det spelar ingen roll vem du är, var du kommer ifrån eller var du bor.
 • Du har rätt att själv vara med och bestämma.
 • Den du träffar på habiliteringen vill veta vad du tycker.
 • Den du träffar ska göra det som är bäst för dig.

Se filmer om dina rättigheter i vården 

Inför ditt besök

Barn- och ungdomshabiliteringen har tystnadsplikt

All personal inom barn- och ungdomshabiliteringen har tystnadsplikt. Det betyder att varken skolan, vänner eller myndigheter får veta att du har kontakt med oss.

Tystnadsplikten kan brytas av anmälningsskyldigheten. Det betyder att vårdpersonalen är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Dina uppgifter sparas

Barn- och ungdomshabiliteringen för patientjournal. Personalen skriver i journalen när du eller någon närstående har varit i kontakt med mottagningen. De skriver en sammanfattning av samtalet och vilka åtgärder som har gjorts.

Ta kontakt i god tid

Tänk på att vara ute i god tid vid behov av till exempel

 • intyg
 • utlåtanden
 • receptförnyelse
 • inkontinenshjälpmedel
 • översyn av andra hjälpmedel.

Brev skickas till folkbokföringsadressen

Barn- och ungdomshabiliteringen skickar erbjudanden om tider och information till den adress där barnet eller ungdomen är folkbokförd. Har du som vårdnadshavare gemensam vårdnad och lever separerade ansvarar du själv för att meddela om den information som skickats ut.

Information om sjukresor

Sjukresor i Gävleborg

Hjälp till barn med funktionsnedsättning 

Mer på 1177.se

Region Gävleborgs bup och hab podd

Välkommen till barn- och ungdomspsykiatrins och habiliteringens webbsida med samlade poddavsnitt.

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Till toppen av sidan