Barn & gravid

Vård och stöd för barn

Läs om olika sätt för barn att få stöd och vård. Här finns info om bland annat elevhälsan, bup, BVC och om hur du förbereder dig och barnet för besök i vården.

Innehåll - Vård och stöd för barn

Visa innehåll som:
 • Barn- och familjehälsa Gävleborg

  Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet för blivande föräldrar, barn 0–12 år och deras familjer.

 • Barn- och ungdomshabilitering i Gävleborg

  Barn och unga som är födda med eller där man tidigt har upptäckt en funktionsnedsättning är välkomna till barn- och ungdomshabiliteringen, BUH. Här kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska det som kan vara svårt i det dagliga livet.

 • Barn- och ungdomsmottagningen

  Till barn- och ungdomsmottagningen kommer du som är barn eller ungdom upp till 18 år efter remiss från hälsocentral, barnavårdcentral, skolsköterska eller egen vårdbegäran. Barn- och ungdomsmottagningen finns i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) i Gävleborg

  Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, är specialisthjälp för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

 • Barn som närstående

  Barn har rätt att få information och stöd om en familjemedlem exempelvis blir svårt sjuk.

 • Barnahus Gävleborg

  Till Barnahus Gävleborg kommer barn och ungdomar upp till 18 år som misstänks vara utsatt för vålds- och fridsbrott i nära relation och/eller sexualbrott oavsett relation.

 • Besök på barnavårdscentralen, BVC

  På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

 • En väg in för psykisk hälsa 0-17 år

  Mår ditt barn eller din tonåring psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Hen kan vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för både barnet och tonåringen att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland kan det behövas stöd och hjälp från vården.

 • Funktionsnedsättning hos barn

  Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

 • Förbereda barn för besök i vården

  Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

 • Region Gävleborgs bup och hab podd

  Välkommen till barn- och ungdomspsykiatrins och habiliteringens webbsida med samlade poddavsnitt.

 • Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

  Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

 • För barn: Om covid-19 och corona

  Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

 • För dig som är barn eller ung

  Här finns filmer och texter om undersökningar och behandlingar i vården. Det finns också filmer om vad du har rätt till i vården.

mer på 1177.se

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan