Ebola

Skriv ut (ca 6 sidor)

Ebola är en virussjukdom som brutit ut flera gånger sedan den upptäcktes i Afrika för snart 40 år sedan. Det utbrott som pågår i Västafrika sedan början av 2014 är det mest omfattande hittills. Det beror bland annat på att ebola den här gången drabbar länder som är sårbara efter många års konflikter. Länderna saknar de resurser som behövs för att ta hand om människor som insjuknar och förhindra att fler drabbas. Det är osannolikt att ebola sprids i Sverige.

Skriv ut

Ebola är en virussjukdom som orsakar en så kallad blödarfeber. Den sprider sig inte lika lätt som till exempel influensa eller vattkoppor. Risken är liten att en person som insjuknat i ebola ska föra viruset vidare genom att befinna sig på bussen, flygplanet eller någon annan offentlig plats där många människor är. Det beror på att

 • viruset inte är luftburet. Ebola smittar bara genom kontakt med kroppsvätskor
 • en person som fått ebolaviruset inte för det vidare förrän symtom visar sig
 • när sjukdomen brutit ut med symtom är personen för sjuk för att orka ta sig någonstans.

I de länder som drabbats mest av ebola förs viruset vidare när människor tar hand om sjuka familjemedlemmar och begraver döda utan att skydda sig. Alla som vårdar personer som har ebola löper också en ökad risk att få viruset. Det kan hända om något går fel i de rutiner som finns för att till exempel ta av sig skyddsutrustningen efter vård av en ebolasjuk människa.

Symtom

Symtom

 • Grafik som visar ebola i kroppen.

Sjukdomen bryter ut 2-21 dagar efter att man fått viruset. Det brukar ske 4-10 dagar efter smittillfället. De första symtomen påminner om influensa:

 • plötslig feber
 • ont i muskler och leder
 • huvudvärk
 • halsont
 • röda ögon.

Efter det får man diarréer, kräkningar, klåda, njur- och leversvikt. Hälften av dem som insjuknar kan börja blöda i inre organ och till exempel genom näsan, öronen, i tandköttet och ögonen. Blödningarna beror på att viruset kan framkalla en kraftig inflammation som förstör blodkärlens väggar.

Efter en till två veckor kan blodförlusten göra att kroppen hamnar i chock och den som är sjuk riskerar att dö av att det finns för lite syre och blod i kroppen – cirkulationssvikt.

Men alla dör inte. Det är fortfarande oklart vad det är som gör att vissa svårt sjuka personer klarar sig medan andra dör.

"Kan jag bli smittad av ebola?"

Fäll ihop

När ska du söka vård?

När ska du söka vård?

Du ska inte själv ta dig till någon vårdinrättning, som vårdcentral eller akutmottagning, eftersom du kan ha en mycket smittsam sjukdom.

Ring först sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 om:

 • du varit i något av de mest eboladrabbade länderna i Västafrika de senaste 21 dagarna, och
 • du plötsligt får över 38 graders feber.

Om samtalet med sjukvårdsrådgivningen skulle tyda på att det finns risk att du har ebola, behöver du vård på en infektionsklinik som i förväg får veta att du är på väg.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

När sjukdomen precis bryter ut kan den påminna om flera andra sjukdomar, som malaria, tyfoid-, denguefeber eller influensa. Ett blodprov efter att sjukdomen brutit ut kan fastställa om det är ebola.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Idag finns inga testade läkemedel och inga vaccin mot ebola. De läkemedel som använts har varit på experimentstadiet. Målet med vården är istället att stödja kroppens funktioner och förmåga att bekämpa viruset. Det kan handla om att ersätta vätskeförluster, stabilisera syrehalten och blodtrycket.

Fäll ihop

Beredskapen i Sverige

Beredskapen i Sverige

Högisoleringsenheten vid Linköpings universitetssjukhus kan ta emot patienter från hela Sverige. Här finns bland annat särskilda slussar för att komma in och ut. All vård och analys av prover kan göras på plats. Personalen har sedan länge rutiner för att regelbundet öva arbete med heltäckande, vätskeavvisande skyddsoverall skyddande huva med lufttillförsel via ett aggregat på ryggen, dubbla handskar, förkläden och gummistövlar. Fotograf/Illustratör: Göran Billeson

Ebola förekommer inte naturligt i Sverige och kan inte få fäste här. Men när det gäller att bekämpa viruset har Sverige mycket av det som de eboladrabbade länderna saknar. Här finns resurser och en fungerande vårdorganisation som snabbt kan förhindra att sjukdomen sprids. Det gör det osannolikt att ebola skulle kunna få någon spridning.

Vissa länder har infört screening av passagerare som kommer direkt från något av de mest eboladrabbade länderna. Att screena innebär att undersöka alla passagerare för att se om någon har feber. Många passagerare har feber. Det kan bero på flera olika saker.

Det finns inte några direktflyg till Sverige från de drabbade länderna i Afrika. Svenska flygplatser screenar därför inte passagerare för att se om de har ebola.

Sverige kommer att ta hem den som eventuellt insjuknar under arbete med att bekämpa ebola i Västafrika. Den personen blir då hämtad med en specialutrustad ambulans som försvaret transporterar i ett Herculesplan till Universitetssjukhuset i Linköping. Där finns en högisoleringsenhet som under lång tid kan vårda personer som fått en mycket smittsam sjukdom.

Specialambulansen kan också hämta en person som misstänks ha ebola, oavsett var den personen befinner sig i Sverige. Skulle specialambulansen inte vara tillgänglig finns rutiner för hur personalen ska förbereda en vanlig ambulans så att transporten blir säker.

Utöver högisoleringsenheten i Linköping finns infektionskliniker i alla landsting i Sverige. Där finns tränad personal med utrustning och planer för hur de ska ta hand om en person som kan ha fått ebolaviruset.

Landstingen ingår med sina smittskyddsläkare i ett nätverk med Socialstyrelsen och andra myndigheter och är förberedda på hur de ska samarbeta om en person insjuknar i ebola. Det finns också ett nordiskt samarbete där länderna kan bistå varandra med till exempel hemtransporter och vård om det skulle behövas.

Även EU:s medlemsstater samarbetar för att bekämpa ebola och för att förhindra att fler människor blir sjuka.

Fäll ihop

Vad är ebola?

Vad är ebola?

 • Karta som visar ebolautbrott i Afrika.

Ebolaviruset finns naturligt i regnskogsområden söder om Sahara. Man tror att ett slags fladdermöss, som kallas flyghundar, bär på viruset utan att själva vara sjuka. Människor blir sjuka efter kontakt med flyghundar eller andra djur som har fått ebola. Apor, grisar och skogsantiloper är exempel på djur som kan få i sig viruset när de kommer i kontakt med saliv eller avföring från flyghundarna. Det är när människor hanterar, tillreder och äter mat av de infekterade djuren som de kan få i sig viruset och smitta andra människor via kroppsvätskor.

En person som blivit frisk är immun mot den ebolastam som orsakade sjukdomen. Det finns fem ebolastammar. Fyra av dem har upptäckts hos människa.

Myndigheternas frågor och svar om ebola.

Fäll ihop

Mer om viruset

Mer om viruset

Hos den som har fått symtom finns viruset i allt från blod och saliv till tårar, urin och avföring. Om du får till exempel blod eller saliv från en sjuk person på händerna kan du få i dig viruset via något litet sår på huden eller om du kommer åt dina ögon, näsa eller mun. 

Även saker och kläder som varit i kontakt med en sjuk person kan sprida viruset vidare.

Det räcker med en ytterst liten mängd infekterad kroppsvätska för att viruset ska föras vidare. Ur det perspektivet är ebola mycket smittsamt. Men det är bara om du arbetar, bor eller umgås nära med personer som insjuknat i ebola som du riskerar att hamna i den situationen.

Viruset dör av vanliga desinfektionsmedel, som till exempel handsprit, och skadas också av solljus. Ibland kan viruset överleva några dagar utanför kroppen. Men det finns knappast någon risk att råka få virus på sig via handtag eller toaletter i offentliga miljöer. Den som insjuknar är för svag för att vistas på gator och torg.

Ju svårare symtomen är desto lättare har viruset att sprida sig. Det är orsaken till att personer som nyligen avlidit kan vara väldigt smittsamma. Många som insjuknar har fått viruset när de deltagit i förberedelserna för att begrava någon som dött i ebola.

Den som varit sjuk men återhämtat sig kan ha kvar viruset i kroppen en tid. Det kan finnas kvar i sädesvätska i upp till tre månader.

Fäll ihop

Dödligheten varierar

Dödligheten varierar

Dödligheten beror på vilket ebolavirus det gäller. Det finns fem virusstammar. Men dödligheten beror också av samhällets förmåga att kunna isolera och ge stödjande behandling till dem som blir sjuka. Ett viktigt arbete är också att informera om sjukdomen och spåra personer som kan ha utsatts för viruset.

Utbrottet som började 2014 är första gången som sjukdomen finns i Västafrika. De mest drabbade länderna är försvagade efter flera års konflikter och instabilitet. Länderna saknar därför bland annat den personal, utrustning och organisation som krävs för att bekämpa ebola och det är svårt att nå ut med information.

Rädsla för sjukdomen kan göra att människor väntar med att söka vård. Det försvårar arbetet med att stoppa utbrottet.

Just nu överlever ungefär hälften av dem som insjuknar i ebola.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade information om spridningen.

Fäll ihop

Kan hjälparbetare sprida sjukdomen?

Kan hjälparbetare sprida sjukdomen?

Sverige hjälper till i kampen mot ebola, bland annat genom att skicka personal. Alla som tar ett sådant uppdrag är noga förberedda. De får särskilda instruktioner via sin arbetsgivare, och genomgår förberedande utbildningar i hur de ska skydda sig.

Risken är därför liten att personer som vårdat sjuka människor, eller på annat sätt hjälpt till i kampen mot ebola, ska ha viruset när de kommer tillbaka till Sverige.

En läkare, sjuksköterska eller annan hjälparbetare som just återvänt från Västafrika följer den plan som han eller hon gjorde upp med sin arbetsgivare före uppdraget. I planen kan parterna till exempel ha kommit överens om att hjälparbetaren ska avstå från arbete med patienter, eller arbeta hemma med administrativa uppgifter, under 21 dagar. 21 dagar är den maximala tid som kan gå innan sjukdomen bryter ut hos en person som har ebolaviruset.

Hjälparbetaren kan börja jobba som vanligt igen efter att 21 dagar gått och efter att en läkare undersökt att hjälparbetaren inte bär på andra sjukdomar.

Fäll ihop

Om du befinner dig i det utsatta området

Om du befinner dig i det utsatta området

UD avråder från resor till Guinea, Liberia och Sierra Leone. Men om du ändå befinner dig i något av de länderna, som är de mest eboladrabbade, gör så här:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Tvätta och skala frukt och grönsaker.
 • Undvik kontakt med blod och andra kroppsvätskor från en person som är ebolasjuk eller som dött av sjukdomen.
 • Håll ett avstånd på 1 meter från en person som visar symtom. Viruset finns inte i utandningsluften hos den som är sjuk. Men små vätskedroppar kan slungas ut om den som är sjuk hostar. Dropparna innehåller virus.
 • Ät inte kött, mjölk och annan mat från vilda djur. Rör inte levande och döda vilda djur.
 • Ha inte oskyddat sex med en man som nyligen blivit frisk från ebola eftersom viruset kan finnas kvar en tid i sädesvätska.
 • Håll dig borta från grottor, gruvor och andra miljöer där det bor flyghundar och andra sorters fladdermöss. De kan bära på ebolaviruset utan att själva bli sjuka.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2014-10-20
Redaktör:

Susanna Olzon Schultz, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Illustratör:

TT Nyhetsbyrån

Fotograf:

Göran Billeson