Finger som har brutits eller gått ur led

Skriv ut (ca 1 sida)

Du kan bryta ben i fingrarna om du faller och tar emot med handen eller slår den mot något hårt. Sådana benbrott gör ont, men brukar läka av sig själv utan någon särskild behandling. Om ett finger har gått ur led är det däremot viktigt att det rättas till.

Skriv ut

Symtom

Symtom

Om fingret är brutet eller ur led brukar det bli svullet och göra ont.

En felställning, det vill säga om fingret har vridits ur sin ursprungliga position och pekar snett, är ofta lättast att se om du rör på fingret eller knyter handen.

Fäll ihop

Om du har skadat tummen finns det några typer av skador som det alltid är viktigt att söka vård för. 

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Du kan kontakta en vårdcentral om fingret pekar snett, om du har mycket ont eller om du är osäker på hur allvarlig skadan är.

Kontakta en vårdcentral om skadan är i anslutning till något av fingrets leder eller om det är ett barn som skadat sig ska du kontakta en vårdcentral.

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om ett finger har gått ur led.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Du kan kontakta en vårdcentral om fingret pekar snett, om du har mycket ont eller om du är osäker på hur allvarlig skadan är. 

Kontakta en vårdcentral om skadan är i anslutning till något av fingrets leder eller om det är ett barn som skadat sig ska du kontakta en vårdcentral.

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om ett finger har gått ur led. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Om du har brutit ett finger kan du ibland behöva få ett bandage med en skena i stället för tejp. Bandaget brukar tas bort efter högst två veckor.

När tejpen eller bandaget har tagits bort är det mycket viktigt att du börjar träna upp rörligheten i fingrarna igen, annars finns en risk för att du får långvariga problem i form av ett stelt finger.

Om det finns en tydlig felställning i fingret, eller om fingret har gått ur led, rättar läkaren till det efter att fingret har bedövats med lokalbedövning. Därefter läggs bandage på. 

Det är ovanligt, men ibland kan du behöva opereras för att få fingerbenen i rätt läge. I så fall får du ha bandage efteråt i omkring två veckor.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-12-05
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, Danviks vårdcentral, Stockholm