Så fungerar vården

Vården i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Innehåll - Vården i Dalarna

Visa innehåll som:
Jourmottagningar och närakut i Dalarna

Jourmottagningar och närakut hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. Ring 1177 för att få medicinsk rådgivning. Om sjuksköterskan bedömer att du behöver vård som inte kan vänta till nästa dag kan sjuksköterskan hänvisa dig till jourmottagning eller närakut.

Välja vårdcentral i Dalarna

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig.

Digital vårdcentral

Med Region Dalarnas app Min vård kan du träffa läkare eller ungdomsmottagning och få medicinska konsultationer via videosamtal. Det enda du behöver är en internetuppkoppling och mobilt BankID.

Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på.

Söka psykiatrisk vård för barn och unga i Dalarna

En första hjälp om man mår psykiskt dåligt kan vara att prata med någon betydelsefull vuxen till exempel en förälder, kompis, någon på skolan, fritids eller arbetsplatsen. Men man kan också behöva mer hjälp och då finns den på olika ställen i samhället.

Ungdomsmottagning Dalarna online

Välkommen till Ungdomsmottagning Dalarna online. Här kan du som är mellan 13-24 år prata med personal via videosamtal i din smartphone eller surfplatta.

Egen vårdbegäran i Region Dalarna

Du som patient kan använda dig av Egen vårdbegäran, där du själv kan beskriva dina besvär. Du skickar din Egen vårdbegäran till berörd specialistmottagning. Syftet med Egen vårdbegäran är att du ska kunna känna dig mer delaktig i din vård och behandling, stärka din ställning som patient och att öka tillgängligheten till vården.

Hälsosamtal för dig som är 50 år

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så.

Patient- och närståendeföreningar i Dalarna

Hos Dalarnas föreningar och organisationer kan du som själv drabbats av psykisk ohälsa eller som närstående får stöd och råd.

Patientkontrakt – en överenskommelse mellan patient och vård

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse, ett patientkontrakt. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv.

Till toppen av sidan