Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Vården i Dalarna

Hälsosamtal för dig som är 50 år

Innehållet gäller Dalarna

I unga år är god hälsa en självklarhet för de flesta av oss. Vi tänker gärna att det ska fortsätta så. Men de stora folksjukdomarna som till exempel hjärtinfarkt, stroke och diabetes kan utvecklas under många år i det tysta, utan att ge några besvär.

Dessa sjukdomar har många orsaker som kan bero på våra levnadsvanor. Därför går det ofta att påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom en hälsosam livsstil.

För att öka dina förutsättningar för god hälsa erbjuder Region Dalarna alla inom regionen ett riktat hälsosamtal när du har fyllt 50 år. Hälsosamtalet genomförs på din vårdcentral av utbildad personal och är riktat mot att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2.

Vid hälsosamtalet får du ett personligt samtal och en hälsoprofil som kan hjälpa dig att bedöma dina förutsättningar och möjligheter för en god hälsa och minska din risk för framtida sjukdom.

Inför och under ditt hälsosamtal får du:

  • kontrollera ditt blodtryck
  • kontrollera ditt blodsocker
  • kontrollera dina blodfetter
  • mäta längd, vikt och midjemått, BMI
  • personlig rådgivning kring dina levnadsvanor
  • en riskprofil angående hälsofaktorer och hur de påverkar din hälsa
  • en individuell hälsoplan utifrån dina målsättningar att förbättra din hälsa

Du får inbjudan till ditt Hälsosamtal

När din vårdcentral kan ta emot dig på ett hälsosamtal får du som är född år 1974 en personlig inbjudan tillsammans med en enkät att fylla i. Du som använder e-tjänster på 1177 får inbjudan som meddelande i din inkorg. Om du har valt avisering får du dessutom en avisering via sms och/eller e-post. Använder du inte e-tjänster får du din inbjudan med vanlig post.

Hälsosamtalet är frivilligt och kostar 100 kr. Frikort gäller inte.

Fråga

Varför blir jag kallad till ett hälsosamtal?

Svar

Region Dalarna erbjuder alla som fyller 50 år ett hälsosamtal.

Det är ett så kallat riktat hälsosamtal som fokuserar på att minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Det innebär att enkätfrågor, mått och provtagning är utformade för att kunna upptäcka sådana risker.

Hälsosamtalet kan öka möjligheterna för dig att leva ett friskt och hälsosamt liv. Det är ett bra tillfälle att få tips och råd om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och dina levnadsvanor för att minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes typ 2.

Du får också ta prover och kolla dina värden gällande blodfetter, blodsocker, längd, vikt och BMI (Body Mass Index).

Fråga

Så här går det till

Svar

Är du född år 1974 får du en personlig inbjudan till hälsosamtal av din vårdcentral när de kan ta emot dig. 

Inbjudan kommer automatiskt, du behöver alltså inte göra någonting själv.

Ett riktat hälsosamtal består av flera delar:

1. Besvara en enkät

När du får din inbjudan får du också en enkät som du behöver fylla i. Det gör du genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. När du besvarat enkäten får du en kallelse med två tider. En tid för provtagning och en tid för själva samtalet omkring en vecka senare.

Du som får en inbjudan med vanliga posten får en pappersenkät som du besvarar och skickar in med bifogat svarskuvert. 

2. Provtagning

Du får ta prover på ditt blodsocker och dina blodfettsnivåer. Det gör du genom ett blodprov som du tar på din vårdcentral.

Du får också mäta ditt blodtryck, midjemått, längd och vikt. På en del vårdcentraler mäter man detta i samband med blodprovet, på andra görs det i samband med hälsosamtalet.

3. Besök för hälsosamtal

Hälsosamtalet kan du göra tidigast en vecka efter att du har tagit proverna. 

Det är utbildad och erfaren personal på vårdcentralen som genomför samtalet tillsammans med dig, exempelvis en sjuksköterska eller fysioterapeut. Under hälsosamtalet utgår ni från dina enkätsvar, mätvärden och resultatet från proverna. Därefter formas en hälsoprofil på dig som ger en helhetsbild över din hälsa.

Ni ser tillsammans över dina levnadsvanor och kommer överens om vilka förändringar du kan göra för att förbättra din hälsa i framtiden. Åtgärderna som du själv kommer fram till skrivs in i en hälsoplan. Den och din hälsoprofil får du ta med dig hem efter samtalet. Den kommer också att finnas tillgänglig i din journal i e-tjänsten på 1177.

Fråga

Hur lång tid tar det?

Svar

Blodprovet tar bara några minuter. Att mäta blodtryck, midjemått, längd och vikt går också snabbt. Själva samtalet tar högst en timme.

Fråga

Vad kostar det?

Svar

Hälsosamtalet kostar 100 kr. Frikort gäller inte.

Fråga

Vad händer efter hälsosamtalet?

Svar

Beroende på vad din hälsoprofil visar, får du efter hälsosamtalet den vägledning eller vård du behöver för att ta steg mot en bättre hälsa. Det är du själv som bestämmer vad du vill göra eller förändra utifrån de råd du får under samtalet.

Fråga

Har du fler frågor om hälsosamtalet?

Svar

Då är du välkommen att kontakta din vårdcentral. Här finns kontaktuppgifter

Fråga

När under året kommer min inbjudan?

Svar

Varje vårdcentral avgör själv när under året de skickar ut inbjudningarna. Du får din inbjudan automatiskt när din vårdcentral är redo att ta emot dig.

Fråga

Jag har inte fått någon inbjudan, vad gör jag?

Svar

Du behöver inte göra något. Du får en inbjudan när din vårdcentral har möjlighet att träffa dig för ett hälsosamtal.

Till toppen av sidan