Vården i Dalarna

Patientkontrakt – en överenskommelse mellan patient och vård

Innehållet gäller Dalarna

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv.

Överenskommelsen formas gemensamt av dig och vårdpersonalen, och ska stärka relationen mellan dig och vården. Den utgår från dina möjligheter och din livssituation, bland annat genom dialog om vad som är viktigt för dig i ditt liv och hur vården kan stödja det. Självklart sammanvägs dina önskemål med vårdens medicinska bedömningar.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt.

Varför patientkontrakt?

Patientkontrakt ska förenkla kontakterna med vården och säkerställa att du, dina närstående och vårdpersonalen har samma bild av hur vård och behandling ska se ut, genom att göra det tydligt

  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vad vården ska göra
  • vad som är nästa steg i din vård och behandling
  • vem som är din fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om du är i behov av en sådan 
  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du vänder dig när du behöver vård eller stöd
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • behovet av att involvera dina barn och andra närstående

Prata med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt eller om du tycker att någon av punkterna ovan inte är tydliga för dig.

Patientkontrakt dokumenteras i din journal

Din överenskommelse med vården hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan läsa i de anteckningar vården gjort i journalen. Du kan även be om att få det viktigaste nedskrivet, eller utskriven av din vårdgivare.

Hjälp inför besök

Innan ett besök, kan du själv förbereda dig genom att tänka igenom vad som är viktigt för dig och hur vården skulle kunna stödja dig i det. Läs gärna igenom patientkontraktets sju frågor och se vilka frågor du behöver svar på för att det ska vara hjälpsamt för dig.

Patientkontrakt - 7 frågor inför ditt besök (pdf, 2 sidor)

Patientkontrakt - ett gott exempel från Vårdcentral Kvarnsveden

Till toppen av sidan