Vården i Dalarna

Egen vårdbegäran i Region Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Du som patient kan använda dig av Egen vårdbegäran, där du själv kan beskriva dina besvär. Du skickar din Egen vårdbegäran till berörd specialistmottagning. Syftet med Egen vårdbegäran är att du ska kunna känna dig mer delaktig i din vård och behandling, stärka din ställning som patient och att öka tillgängligheten till vården.

Bedöms på samma sätt som en remiss

En Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du erbjuds. Inom 14 dagar får du antingen besked om att du kommer att kallas till mottagningen eller så får du besked om att du kan vända dig till primärvården. Du kan också få läsa egenvårdsråd här på 1177.

Du behöver inte göra en Egen vårdbegäran för att komma till specialistmottagning. Du kan som tidigare söka vård på din vårdcentral, som tar ställning till om du behöver remiss till specialistmottagning.

Det finns också mottagningar i Region Dalarna som varken kräver remiss eller Egen vårdbegäran. Det gäller psykiatri, kvinnosjukvård, STI-mottagning och mammografi.Till dessa mottagningar kan du som tidigare ringa direkt.

Det går inte att skriva Egen vårdbegäran till diagnostiska undersökningar, som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar. Det går inte heller att skriva Egen vårdbegäran till sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter eller dietister, då de är knutna till de olika specialistklinikerna.

Två sätt att göra en Egen vårdbegäran

Egen vårdbegäran kan göras på två olika sätt, antingen genom att logga in på 1177 för att använda e-tjänsterna eller genom att skicka in en pappersblankett. Eftersom en Egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter om dig är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post. Därför kan du istället använda e-tjänsten som har en säker inloggning.

Egen vårdbegäran via 1177 e-tjänster

Så här gör du för att skicka en Egen vårdbegäran via 1177 e-tjänster:

Logga in med e-legitimation. När du loggat in följer du stegen nedan:

Vid "Mottagningar" i mittersta kolumnen, klicka på "Hitta och lägg till".

  • Sök fram den mottagning du vill skicka en Egen vårdbegäran till och klicka på den. Obs! Gäller vårdbegäran barn under 13 år behöver du som vårdnadshavare först välja att agera ombud innan du söker fram mottagningen.
  • Under rubriken "Mottagningens tjänster" klickar du på Egen vårdbegäran.
  • Fyll i formuläret och klicka på "Skicka".

Läs mer om 1177 e-tjänster

Mottagningen bedömer din Egen vårdbegäran och kontaktar dig.

Har du inte tillgång till e-tjänster på 1177 kan du istället skicka in en blankett för Egen vårdbegäran, blanketterna finns nedan.

Blanketter Egen vårdbegäran

Fyll i och skriv ut blanketten som gäller den mottagning du vill söka vård hos. Skriv under blanketten och skicka den till adress som finns angiven på blanketten.

Till toppen av sidan