Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Dalarna

Välja vårdcentral i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Så här väljer du

Lista sig på en vårdcentral i Dalarna

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig. Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år. För att lista sig på en vårdcentral kan du göra på något av följande sätt:

  • lista dig via 1177 e-tjänster – gäller dig som är folkbokförd i Dalarna.
  • fylla i en valblankett som du kan skriva ut och skicka till Vårdvalsenheten eller lämna på vårdcentralen. Valblankett att skriva ut
  • beställa valblankett från Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård (se kontaktuppgifter längre ner) eller hämta på en vårdcentral.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om du listar dig via 1177 e-tjänster sker den nya listningen direkt.

Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger. För att göra fler byten än två behöver du fylla i blanketten Särskilt skäl för byte av vårdcentral (pdf). Skicka blanketten, tillsammans med ifylld blankett för val av vårdcentral, med post till Vårdvalsenheten.

Nedan hittar du information bland annat om att söka vård och att lista sig på en vårdcentral. Vill du veta mer om val av vårdmottagning, rutiner och dina rättigheter finns information på webbsidan Välja vårdmottagning

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök.

Nyinflyttad i Dalarna

Om du är nyinflyttad och folkbokförd i Dalarna listas du på den geografiska vårdcentralen (oftast den vårdcentralen som finns placerad närmast din bostadsadress). Om du istället vill välja en annan vårdcentral så kan du göra ett nytt val via 1177 e-tjänster, direkt på nya vårdcentralen eller via listningsblankett.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två vårdcentraler samtidigt. Om du tillhör en vårdcentral i Dalarna och byter till en vårdcentral i en annan region avlistas du från din vårdcentral i Dalarna. Byter du till en annan vårdcentral inom Dalarna listas du på den nya vårdcentralen.

Om du folkbokför dig i en annan region, avlistas du per automatik. Om du vill fortsätta att vara listad i Dalarna kan du skicka in en valblankett med vald vårdcentral till Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård.

Kontaktuppgifter Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård

Region Dalarna
Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård
Box 712
791 29 Falun

Telefon: 023-49 00 52
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Dalarna betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Dalarna. På länken nedan kan du se vilka patientavgifter som gäller.

Patientavgifter Region Dalarna

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Dalarna har du inte rätt att få ersättning för din sjukresa till och från vården.

Välja vårdcentral i en annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din journal. Informera din nya vårdcentral var du varit listad tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Till toppen av sidan