Vården i Dalarna

Välja vårdcentral i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Så här väljer du

Lista sig på en vårdcentral i Dalarna

Du kan välja vilken vårdcentral du ska tillhöra, det kallas för att lista sig. För att lista sig kan du göra på något av följande sätt:

  • lista dig via 1177 e-tjänster – gäller dig som är folkbokförd i Dalarna.
  • fylla i en valblankett som du kan skriva ut och skicka till Vårdvalsenheten eller lämna på vårdcentralen. Valblankett att skriva ut
  • beställa valblankett från Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård (se kontaktuppgifter längre ner) eller hämta på en vårdcentral.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill lista sig på. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Om du listar dig via 1177 e-tjänster sker den nya listningen direkt.

Du kan byta vårdcentral högst två gånger under en 12-månadersperiod, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger. För att göra ett extra byte kontakta Vårdvalsenheten, se kontaktuppgifter nedan.

Nedan hittar du information bland annat om att söka vård och att lista sig på en vårdcentral. Vill du veta mer om val av vårdmottagning, rutiner och dina rättigheter finns information på webbsidan Välja vårdmottagning

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan vårdcentral än den du är listad på. Det kan till exempel vara om du är på en annan ort och behöver vård omedelbart eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök.

Nyinflyttad i Dalarna

Om du är nyinflyttad och folkbokförd i Dalarna listas du på den geografiska vårdcentralen (oftast den vårdcentralen som finns placerad närmast din bostadsadress). Om du istället vill välja en annan vårdcentral så kan du göra ett nytt val via 1177 e-tjänster, direkt på nya vårdcentralen eller via listningsblankett.

Avlistning

Du kan inte vara listad på två vårdcentraler samtidigt. Om du tillhör en vårdcentral i Dalarna och byter till en vårdcentral i en annan region avlistas du från din vårdcentral i Dalarna. Byter du till en annan vårdcentral inom Dalarna listas du på den nya vårdcentralen.

Om du folkbokför dig i en annan region, avlistas du per automatik. Om du vill fortsätta att vara listad i Dalarna kan du skicka in en valblankett med vald vårdcentral till Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård.

Kontaktuppgifter Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård

Region Dalarna
Vårdvalsenheten, Vårdval Primärvård
Box 712
791 29 Falun

Telefon: 023-49 00 52
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Dalarna betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Dalarna. På länken nedan kan du se vilka patientavgifter som gäller.

Patientavgifter Region Dalarna

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Dalarna har du inte rätt att få ersättning för din sjukresa till och från vården.

Jämförelse av vårdcentraler i Region Dalarna

Enligt lagen om valfrihetssystem har Region Dalarna skyldighet att lämna information om samtliga vårdcentraler som har tecknat avtal i Vårdval Primärvård. Syftet med informationsansvaret är att invånare ska kunna göra ett väl grundat val av vårdcentral. Här nedan presenteras områden där du kan jämföra vårdcentralerna i Region Dalarna.

Tillgänglighet

På väntetider.se kan du jämföra tillgängligheten på Region Dalarnas vårdcentraler och hela landet.

Enligt vårdgarantin har du som patient rätt till kontakt med primärvården samma dag. Vi mäter detta genom kontakt via telefon. I länken nedan kan du jämföra andel patienter som fick kontakt med vårdcentralen samma dag:

Telefontillgänglighet | Väntetider i vården | SKR (vantetider.se)

Enligt vårdgarantin har du som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I länken nedan kan du jämföra andel patienter som fick tid inom tre dagar hos de olika vårdcentralerna:

Medicinsk bedömning | Väntetider i vården | SKR (vantetider.se)

Nationell Patientenkät

Samtliga regioner deltar i Nationell Patientenkät. Här har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter. Enkäten för Region Dalarna skickas ut vartannat år. I länken nedan kan du jämföra de olika vårdcentralerna:

Primärvård 2023 (patientenkat.se)

Uppföljning Region Dalarna

Vårdvalsenheten utför årligen en uppföljning av alla vårdcentraler som har tecknat avtal att bedriva vårdcentral. Uppföljningen syftar till att säkerställa bästa möjliga vård, öka patientsäkerheten samt att verka för kvalitetsförbättringar. I länken nedan finns årsuppföljning av vårdcentralerna samt vad som gäller för att teckna avtal:

Vårdval Primärvård - Region Dalarna (regiondalarna.se)

Avstånd till busshållplats och handikapparkering

Kommun Vårdcentral, mottagning Avstånd till
handikapparkering
(meter)
Avstånd till
busshållplats
(meter)

Avesta

Avesta (region)

60

130

Avesta

Avestahälsan (privat)

3

100

Avesta

Koppardalen (privat)

ingen uppgift

ingen uppgift

Borlänge

Domnarvet (region)

i direkt anslutning

i direkt anslutning

Borlänge

Jakobsgårdarna (region)

7

200

Borlänge

Kvarnsveden (region)

10

100

Borlänge

Läkarhuset Unicare (privat)

40

550

Falun

Britsarvet-Grycksbo (region)

(se nedan)

(se nedan)

Falun

Mottagning Britsarvet (region)

20

300

Falun

Mottagning Grycksbo (region)

30

120

Falun

Primärvårdsrehab

10

60

Falun

Falu VC (privat)

25

200

Falun

Kvarnporten (privat)

5

300

Falun

Norslund-Svärdsjö (region)

(se nedan)

(se nedan)

Falun

Mottagning Norslund (region)

25

20

Falun

Mottagning Svärdsjö (region)

15

150

Falun

Tisken (region)

25

175

Gagnef

Gagnef (region)

10

800 m eller 2 km beroende på var i kommunen man bor

Hedemora

Hedemora (region)

27

7

Hedemora

Långshyttan (region)

20

430

Leksand

Leksand (region)

50

500

Ludvika

Engelbrekt (privat)

20

300

Ludvika

Ludvika-Grängesberg (region)

65

50

Ludvika

Sunnansjö (region)

25

300

Malung-Sälen

Malung (region)

15

70

Malung-Sälen

Sälen (region)

50

200

Mora

Mora (region)

20

50

Orsa

Orsa (region)

20

400

Rättvik

Rättvik (region)

10

Mjuka linjen, vissa turlinjer: 150, buss-, tågstation 500

Smedjebacken

Smedjebacken (region)

25

50

Särna

Särna (region)

20

250

Säter

Säter (region)

2

20

Vansbro

Vansbro (region)

80

100

Älvdalen

Älvdalen (region)

5

300

Välja vårdcentral i en annan region

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i en annan region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka och boka en tid. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region. Olika regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i den du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i en annan region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din journal. Informera din nya vårdcentral var du varit listad tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina tidigare journaler eller inte.

Till toppen av sidan