Boka tid för upphämtning av covid-19 prov.Det här meddelandet avser Dalarna

Från och med tisdag 18 januari måste du boka en tid för upphämtning av provtagningskit för covid-19. För att kunna registrera ett provtagningskit på 1177 krävs att du har bokat tid för upphämtning.

Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Behandling vid psykoser består bland annat av antipsykotiska läkemedel och läkemedel mot sömnsvårigheter. Syftet med behandlingen är att lindra symtomen, och samtidigt minska risken för nya psykoser.

Den här texten handlar om läkemedelsbehandling för vuxna med olika former av psykoser.

Exempel på nyare antipsykotiska läkemedel

Läkemedel som innehåller aripiprazol:

 • Abilify och Abilify Maintena
 • Aripiprazol och Aripiprazole.

Läkemedel som innehåller klozapin:

 • Clozapine
 • Froidir
 • Leponex.

Läkemedel som innehåller olanzapin: 

 • Olanzapin
 • Zalasta
 • Zypadhera
 • Zyprexa och Zyprexa Velotab.

Läkemedel som innehåller paliperidon:

 • Invega
 • Paliperidon
 • Xeplion
 • Trevicta.

Läkemedel som innehåller quetiapin:

 • Biquetan
 • Kvetiapin Ebb
 • Quetiapin
 • Seroquel Depot.

Läkemedel som innehåller risperidon:

 • Risperdal och Risperdal Consta
 • Risperidon
 • Rispolept Consta.

Läkemedel som innehåller sertindol:

 • Serdolect.

Läkemedel som innehåller ziprasidon:

 • Zeldox
 • Ziprasidon och Ziprasidone.

Läkemedel som innehåller lurasidon:

 • Latuda.

Läkemedel som innehåller kariprazin:

 • Reagila.

Exempel på äldre antipsykotiska läkemedel

Läkemedel som innehåller flupentixol:

 • Fluanxol
 • Fluanxol Depot.

Läkemedel som innehåller haloperidol:

 • Haldol
 • Haldol Depot.

Läkemedel som innehåller levomepromazin:

 • Levomepromazin
 • Nozinan.

Läkemedel som innehåller perfenazin:

 • Trilafon dekanoat.

Läkemedel som innehåller zuklopentixol:

 • Cisordinol, Cisordinol Depot och Cisordinol-Acutard
 • Clopixol, Clopixol Depot och Clopixol Acutard.

Exempel på sömnmedel som inte är beroendeframkallande

Läkemedel som innehåller melatonin:

 • Circadin
 • Mecastrin
 • Melatan
 • Melatonin
 • Mellozzan.

Läkemedel som innehåller prometazin:

 • Lergigan, Lergigan mite och Lergigan forte
 • Prometazin.

Läkemedel som innehåller propiomazin:

 • Propavan.

Exempel på sömnmedel som är beroendeframkallande

Läkemedel som innehåller zolpidem:

 • Stilnoct
 • Zolpidem.

Läkemedel som innehåller zopiklon:

 • Imovane
 • Zopiclone
 • Zopiklon.

Exempel på ångestdämpande medel som inte är beroendeframkallande

Läkemedel som innehåller alimemazin:

 • Alimemazin.

Alimemazin kan ge samma typer av muskelbiverkningar som antipsykotiska läkemedel, men mildare. Det kan till exempel vara muskelkramper, stelhet, skakningar eller rastlöshet.

Läkemedel som innehåller hydroxizin:

 • Atarax
 • Hydroxizine.

Hydroxyzin kan öka risken för hjärtrubbningar. Därför ska det användas med viss försiktighet, speciellt om du redan använder ett antipsykotiskt läkemedel som kan förändra hjärtats rytm. Fråga din läkare om du är osäker.

Läkemedel som innehåller prometazin:

 • Lergigan, Lergigan mite och Lergigan forte.
 • Prometazine Actavis.

Exempel på ångestdämpande läkemedel som är beroendeframkallande

Läkemedel som innehåller pregabalin:

 • Brieka
 • Lyrica
 • Pregabalin.

Läkemedel som innehåller alprazolam:

 • Alprazolam
 • Xanor och Xanor Depot.

Läkemedel som innehåller diazepam:

 • Diazepam
 • Stesolid.

Läkemedel som innehåller lorazepam:

 • Lorazepam
 • Temesta.

Läkemedel som innehåller oxazepam:

 • Oxascand
 • Sobril.

Det finns även antidepressiva läkemedel som kan hjälpa mot ångest.

Till toppen av sidan