Problem med att se bokade tider.Det här meddelandet avser Dalarna

Det är tyvärr problem i e-tjänsten och det går inte att se sina bokade tider. Felsökning pågår.

Om läkemedel

Vad är läkemedel?

Läkemedel är ämnen som kan användas för att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. För att ett läkemedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av det svenska eller det europeiska läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har ansvar för att kontrollera tillverkarnas uppgifter om läkemedlets effekt och risken för biverkningar, samt bestämma om läkemedlet ska vara receptbelagt eller receptfritt.

Läkemedlets innehåll redovisas

Ett läkemedel innehåller förutom ett eller flera verksamma ämnen också olika tillsatser, så kallade hjälpämnen. Hjälpämnen tillsätts exempelvis för att göra det möjligt att tillverka lagom stora tabletter. Hjälpämnen kan också behövas för bland annat hållbarhet och smak.

Om du är allergisk mot vissa ämnen ska du ta reda på vad dina läkemedel innehåller. I innehållsförteckningen står det både vilka verksamma ämnen och vilka hjälpämnen som ingår. Innehållsförteckningen finns på förpackningen eller i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med läkemedlet.

Olika former av läkemedel

Läkemedel finns i många olika former:

Ibland finns samma läkemedel i flera olika former. Om en viss form inte passar kan läkaren kanske skriva ut en annan. Du kan till exempel få ett läkemedel i flytande form om du har svårt att svälja tabletter.

Originalläkemedel

När ett företag tagit fram ett nytt läkemedel är det ett så kallat originalläkemedel. När läkemedlet blir godkänt får företaget patent på det för ett bestämt antal år. När patentet går ut får kopior av originalläkemedlet tillverkas även av andra läkemedelsföretag. Kopiorna kallas generiska läkemedel eller generika.

Generiska läkemedel

Ett generiskt läkemedel innehåller samma verksamma ämne eller ämnen och i samma mängd som ett originalläkemedel, men det säljs under ett annat namn. Ofta har ett generiskt läkemedel ett lägre pris än originalläkemedlet. Ett generiskt läkemedel kan innehålla andra tillsatser än originalläkemedlet och se annorlunda ut. Generiska läkemedel är varken bättre eller sämre än originalläkemedel, utan är medicinskt likvärdiga.

Ofta är namnet på ett generiskt läkemedel samma som det verksamma ämnet med tillägg av tillverkarens namn. Till exempel Ibuprofen Actavis som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen och säljs av företaget Actavis. Med tanke på att läkemedel ofta byts ut på apoteken kan det vara bra att känna till namnet på det verksamma ämnet.

Biosimilarer

En biosimilar är ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel men som inte är identiskt. En biosimilar är därför ett unikt läkemedel till skillnad från generiska läkemedel där det verksamma ämnet är identiskt med originalläkemedlet. En biosimilar ska dock inte skilja sig från det biologiska originalläkemedlet när det gäller säkerhet och effekt.

Parallellimporterade läkemedel

Parallellimport innebär att ett företag importerar originalläkemedel från andra europeiska länder, där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen ofta kan säljas på den svenska marknaden till ett lägre pris än originalläkemedlet. Innan de säljs måste de importerade läkemedlen paketeras om så att förpackningar och bruksanvisningar stämmer överens med svenska krav.

Licensläkemedel

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige, men som får säljas efter att Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd till försäljning, en så kallad licens.

Du kan få ett licensläkemedel om du behöver ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men som är godkänt i något annat land. Läkaren som skriver ut receptet måste motivera varför du behöver läkemedlet och apoteket ansöker om licens hos Läkemedelsverket för att få sälja det.

Licenser som beviljats från och med 1 januari 2017 kan du hämta på vilket apotek du vill, oavsett vilken apotekskedja som har beviljat licensen. Licenser som beviljats tidigare gäller endast på de apotek som tillhör en och samma apotekskedja som det apotek som ansökt om licensen.

En licens gäller vanligtvis för en enskild person. En klinik kan också få licens för alla personer med en viss sjukdom.

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen bipacksedel på svenska i förpackningen. Det är läkaren som skriver ut licensläkemedlet som ansvarar för att du får den information du behöver.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Läkemedel som har sitt ursprung i naturen tillhör någon av grupperna naturläkemedel, växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel. Även dessa läkemedel måste godkännas eller registreras av Läkemedelsverket. De ska vara avsedda för egenvård och användas vid tillfälliga och lindriga besvär.

Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som inte är alltför bearbetade. Naturläkemedel ska uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel.

Växtbaserade läkemedel innehåller hela eller sönderdelade växter, växtdelar, alger, svampar eller lavar. Dessa läkemedel delas in i två kategorier, de som är väletablerade och de som är traditionella. För de väletablerade ska effekten ha visats i vetenskapliga studier. För de traditionella räcker det med att de har haft en långvarig medicinsk användning. Detta behöver inte betyda att ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte har någon effekt, men det finns oftast inga bevis för det.

Kosttillskott

Kosttillskott är produkter som du kan ta som tillägg till den vanliga kosten. Exempel på kosttillskott är vitaminer, mineraler, proteiner, fettsyror, fibrer, örter och växtextrakt.

Kosttillskott betraktas som livsmedel. Livsmedelsverket är därför den myndighet som ansvarar för de regler som finns. För kosttillskott behövs inget godkännande utan tillverkaren och säljaren ansvarar för att produkterna är säkra att använda.

Produkterna är märkta "kosttillskott".

Medicintekniska produkter

Som medicintekniska produkter räknas ett mycket stort antal olika produkter som används inom alla former av hälso- och sjukvård. Det kan vara avancerad utrustning som används på sjukhus med också produkter du kan köpa själv på apotek eller i övrig handel. Exempel på produkter är luskammar, lusmedel, plåster, kondomer och graviditetstester.

En medicinteknisk produkt ska vara säker och uppfylla de egenskaper tillverkaren har angett. En medicinteknisk produkt som uppfyller kraven är märkt "CE".

Till toppen av sidan