Att få recept och att köpa läkemedel

När du får ett recept

När du ska få ett recept är det bra att berätta för den som skriver ut receptet vilka andra läkemedel du använder, om du är gravid eller ammar. När du ska ta ett läkemedel måste du få veta hur du ska använda det. Du kan fråga den som skriver ut receptet eller på ett apotek.

När du är hos läkare eller annan förskrivare

Den som ska skriva ut ett recept behöver veta vilka andra läkemedel du använder för att kunna skriva ut rätt läkemedel och rätt dosering. Vissa läkemedel kan förstärka varandra och tillsammans ge en för kraftig effekt. Andra kan i stället motverka varandra och ge en sämre effekt.

En läkemedelslista kan vara bra

Det är bra att ta med en lista på de läkemedel du tar när du ska träffa en läkare, tandläkare eller någon annan som får skriva ut recept. Även receptfria läkemedel, naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ska finnas med på listan. Du kan också ta med dig förpackningarna.

Du kan logga in på 1177.se och välja Läkemedelstjänster för att se de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut. Du kan se vilka läkemedel du har hämtat ut under de senaste 15 månaderna.

Du som är gravid eller ammar

Berätta alltid om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du ammar. Det finns vissa läkemedel som kan påverka fostret om du använder dem när du är gravid. En del läkemedel kan passera över till barnet genom bröstmjölken när du ammar.

Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Viktigt att fråga om allt du vill veta

När man får ett recept är det viktigt att förstå hur läkemedlet ska användas. Några viktiga frågor är:

  • Varför får jag läkemedlet?
  • Hur påverkar läkemedlet min sjukdom?
  • När och hur ska jag ta läkemedlet?
  • Hur länge ska jag ta läkemedlet?
  • Vilka är biverkningarna och vad ska jag göra om jag får biverkningar?
  • Vad ska jag göra om jag glömt att ta en dos av mitt läkemedel?

Den som skriver ut läkemedlet skriver på receptet hur mycket du ska ta och hur ofta. Ibland skriver hen även andra instruktioner på receptet. Det gör att anvisningarna också kommer att stå på etiketten.

Startförpackning

När du får ett nytt läkemedel kan det vara osäkert om det hjälper tillräckligt bra och om du tål det. Du kan då få en mindre förpackning, en så kallad startförpackning för att pröva läkemedlet. Då får du först hämta ut en mindre förpackning som räcker i högst en månad. Om behandlingen fungerar bra kan du sedan hämta ut en större förpackning. Genom att använda startförpackningar minskar risken för att du behöver kassera läkemedel.

Läkemedel på e-recept

De som ordinerar läkemedel skickar recept elektroniskt från sin dator till apoteken. Det kallas för e-recept. Om du vill ha en kom-ihåg-lapp kan du be läkaren om en utskrift på vilka läkemedel du är ordinerad och får på e-receptet.

Dalarna

När du behöver förnya ett recept

Recept är i regel giltiga i ett år från utfärdandet, om inte uppgift finns om kortare giltighetstid.

När det gäller läkemedelsbehandling som pågår under längre tid är det vanligt att receptet gäller för flera uttag. Uppgift om hur många uttag som finns kvar att hämta kan fås från apoteken eller elektroniskt efter inloggning i 1177 e-tjänster.

Det är viktigt att läkemedelsbehandling utvärderas och följs upp, och att den som ansvarar för behandlingen av sjukdomen tar ställning till om läkemedlet ska användas även i fortsättningen.

Därför ska man vända sig till den enhet (vårdcentral eller mottagning på sjukhus) som ansvarar för kontroll av respektive sjukdom när recepten behöver förnyas.

Det är viktigt att vara ute i god tid, ibland behöver man komma på återbesök innan receptet kan skrivas ut på nytt.

De flesta vårdcentraler och mottagningar erbjuder sina patienter att meddela behov av förnyade recept via 1177 e-tjänster.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.

Det gör du genom att gå in på fass.se. Skriv namnet på ditt läkemedel i sökrutan. Välj rätt alternativ i sökresultatet. Då visas information om läkemedlet. Klicka på rutan Sök lagerstatus.

När du är på apoteket

Tänk på att kontrollera giltighetstiden på ditt recept. Ett recept är oftast giltigt i ett år men det kan även vara kortare tid.

Den mängd som förskrivaren har skrivit på receptet är oftast den mängd som du får köpa inom högkostnadsskyddet. 

Hur mycket får jag köpa åt gången?

Ibland gäller receptet för flera uttag. Du kan hämta ut läkemedel igen på samma recept först när det har gått två tredjedelar av den tid som läkemedlet beräknas räcka. Det måste till exempel ha gått mer än två månader efter senaste inköp om läkemedlet ska räcka i tre månader. Det är möjligt att hämta ut mer än ett uttag vid samma tillfälle, eller hämta ut mer innan det gått två tredjedelar av tiden. Men då räknas det du betalar inte in i högkostnadsskyddet. Du betalar kostnaden själv.

E-recept

När du har fått ett e-recept tar du med din legitimation till apoteket när du ska hämta ut läkemedlet. Oftast kan du gå till vilket apotek som helst. Men för vissa ovanliga läkemedel fungerar det på annat sätt och du måste bestämma ett speciellt apotek där du ska hämta det. Det kan då vara bra att vara ute i god tid, innan den förpackning du har hemma är slut, eftersom läkemedlet kanske inte finns på lager på apoteket.

E-recept finns kvar i apotekens datorer under hela den tid det är giltigt. Uppgifterna om dina läkemedel och recept hämtas från den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Läkemedelskollen är en tjänst hos E-hälsomyndigheten. Du kan se dina recept genom att logga in på 1177.se eller på Läkemedelskollens inloggningssida.

Ett alternativ kan vara att be apoteket skriva ut listan på dina recept där det finns uttag kvar.

Hämta åt någon annan

Med en fullmakt för apoteksärenden kan du hämta läkemedel åt andra. Om du har en e-legitimation så skapar du enkelt en fullmakt genom att logga in på Läkemedelskollen eller på apotekens webbplatser. Om du inte har en e-legitimation kan du också registrera en fullmakt genom att fylla i en blankett som du hittar hittar på E‑hälsomyndighetens webbplats. På webbplatsen för ett apotek finns också möjlighet att skriva ut en engångsfullmakt.

Du kan också hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med ditt och den personens legitimation till apoteket.

Du som är vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att hämta ut läkemedel till dina minderåriga barn. Däremot måste du visa legitimation.

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Ibland finns flera likvärdiga alternativ till ett läkemedel. De kallas generiska läkemedel och kommer från olika tillverkare. När du hämtar ut läkemedel på recept kan du bli erbjuden att byta till ett likvärdigt läkemedel som har lägre pris än det som står på receptet. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att varken du själv eller samhället ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka läkemedel som får bytas ut. Läs mer om Läkemedel på recept – kostnader.

Du kan fråga på apoteket

När du hämtar ut ditt läkemedel på apoteket får du veta hur det ska användas. Du kan fråga om det är något som du inte förstår eller om du vill veta mer. Det finns också skriftlig information på förpackningen, på etiketten och i bipacksedeln, som är det informationsblad som följer med förpackningen.

Mer på andra webbplatser

Finns läkemedlet på apoteket?

Här kan du själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök på läkemedlets namn och klicka på rutan "Lagerstatus".

Restnoterade läkemedel

Här kan du se om ett läkemedel är restnoterat, alltså slut hos tillverkaren. Du får också veta vad du kan göra. Sök på läkemedlets namn och välj ditt läkemedel i listan.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper ett receptbelagt läkemedel får du ofta ett likvärdigt läkemedel som kostar mindre. Det kallas generiskt utbyte. Här kan du läsa mer.

Till toppen av sidan