Aktuellt i Blekinge

Viktigt att ha vaccinerat sig mot mässling vid resor

Innehållet gäller Blekinge

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som ska ut och resa att se över ditt vaccinationsskydd mot mässling. Detta för att minska risken för att bli smittad och sprida viruset vidare.

Flera länder i Europa, bland annat Storbritannien, har informerat om ökad spridning av sjukdomen mässling. Denna virussjukdom är mycket smittsam och orsakar hög feber och utslag på kroppen. I Sverige ingår vaccin mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn där första dosen ges vid 18 månader och andra dosen i årskurs 1 eller 2.

Även om fallen i landet är få så förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor, vilket kan sprida smittan vidare på hemorten. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna som inte har haft sjukdomen, eller som inte har vaccinerat sig med de två doser som behövs, vaccinerar sig inför utlandsresa. Se informationen Vaccination mot mässling om vilka som kan behöva komplettera sitt skydd. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att barn som är över 9 månader och som ska resa att vaccinera sig mot mässling.

Kontakta din vårdcentral eller barnhälsovården om du behöver vaccinera dig eller ditt barn mot mässling.

Du som har tagit två doser vaccin har ett livslångt skydd mot mässling, även om det har gått lång tid sedan du vaccinerade dig.

Till toppen av sidan