Aktuellt i Blekinge

Ändrade parkeringsavgifter för besökare på sjukhusområdena

Innehållet gäller Blekinge

Den 24 november 2023: Parkeringsavgifterna för besökare på sjukhusområdena i Karlskrona och Karlshamn ändras den 1 januari 2024.

Avgfiterna höjs från 10 till 13 kronor per timme, enligt ett beslut av regionstyrelsen. Parkeringsavgifterna ändrades senast den 1 november 2017. På grund av den kostnadsutveckling som varit under de senaste åren finns ett behov av att justera avgifterna. Region Blekinges höjning följer de höjningar av parkeringsavgifter som Karlskrona och Karlshamns kommun har gjort sedan 2017. En beräkning visar att avgiftshöjningen gör att Region Blekinges intäkter ökar med 1,4 miljoner kronor per år.

Till toppen av sidan