Aktuellt i Blekinge

Kostnadsfri vaccination oavsett ålder

Innehållet gäller Blekinge

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta blir kostnadsfri i Region Blekinge för alla, oavsett ålder. Det har regionfullmäktige beslutat. Beslutet gäller om det vid medicinsk bedömning visat sig att du har otillräckligt skydd mot dessa sjukdomar.

Tidigare har vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta varit gratis för vårdnadshavare inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med anledning av Ukrainakrisen och säkerhetsläget i Europa rekommenderar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) regionerna att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder. Beslutet omfattar därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som asylsökande. Ett viktigt skäl är att främja en fortsatt hög andel vaccinerade i befolkningen. 

Till toppen av sidan