Aktuellt i Blekinge

Dags att boka tid för vårens vaccinationer mot covid-19

Innehållet gäller Blekinge

Från och med i dag kan du som är aktuell för att ta en ny dos av vaccinet mot covid-19 boka tid på 1177.se/blekinge. Vårens vaccinationer riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och vuxna under 65 som tillhör en riskgrupp.

- Ta de vaccindoser som du rekommenderas, så skyddar du dig själv från att bli allvarligt sjuk, uppmanar Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Vårens vaccinationer mot covid-19 sker under mars, april och maj vid Blekinges vårdcentraler. Vårens vaccinationer riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och vuxna under 65 som tillhör en riskgrupp.

- Rekommendationerna ser olika ut beroende på vilken åldersgrupp du tillhör. Ta reda på vad som gäller för just dig! Du kan börja boka tid från och med i dag, och vaccinationerna inleds den 1 mars, säger Charlotte Ros, vaccinationssamordnare i Region Blekinge.

Specifik rekommendation för Region Blekinge

De flesta av rekommendationerna är nationella. Ett undantag gäller dig som är 65-79 år eller tillhör en riskgrupp, och fick en påfyllnadsdos mot covid-19 (höstdosen) under september 2022. Då rekommenderas du att ta en dos även i vår. Denna rekommendation är specifik för Blekinge. De som fick sin höstdos under september fick inte det vaccin som är anpassat till omikronvarianten av covid-19. Detta vaccin kom först i oktober. De som fick höstdosen i september har därför fått ett något sämre skydd, som varar under kortare tid.

- Folkhälsomyndigheten har valt att inte utfärda någon nationell rekommendation utan har överlåtit till regionerna att fatta egna beslut, vilket jag har gjort för Region Blekinge, förklarar Bengt Wittesjö.

Ta vaccin mot pneumokocker samtidigt!

Samtidigt som du vaccinerar dig mot covid-19 kan du få vaccin mot pneumokocker, en bakterie som orsakar lunginflammation. Du får då ett stick i varje arm. Du kan boka dig för båda vaccinationerna samtidigt på 1177.se/blekinge. Det ska ha gått minst fem år sedan du senast fick vaccin mot pneumokocker.

Vaccin mot covid-19 är gratis för alla och vaccin mot pneumokocker är gratis för dig som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp.

Prata med vårdcentralen eller besök www.1177.se om du har frågor om vaccinationen och riskgrupper.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig:

Du är 80 är eller äldre, eller bor på ett särskilt boende för äldre

  • Du rekommenderas att ta en dos vaccin mot covid-19 i vår och en dos vaccin i höst.
  • Du rekommenderas att vaccinera dig mot pneumokocker.

Du är 65-79 år

  • Du rekommenderas att ta en dos vaccin mot covid-19 i höst, men du har möjlighet att även ta en dos i vår. Om du fick din påfyllnadsdos mot covid-19 (höstdosen) under september 2022, rekommenderas du ett ta en dos även i vår.
  • Du rekommenderas att vaccinera dig mot pneumokocker.

Du är 18-64 år och tillhör en riskgrupp för att bli allvarligt sjuk i covid-19 eller lunginflammation

  • Du rekommenderas att ta en dos vaccin mot covid-19 i höst, men du har möjlighet att även ta en dos i vår. Om du fick din påfyllnadsdos mot covid-19 (höstdosen) under september 2022, rekommenderas du ett ta en dos i även vår.
  • Du rekommenderas att vaccinera dig mot pneumokocker.

Du är 18 och 64 år tillhör inte någon riskgrupp

  • Om du är 50-64 år rekommenderas du att ta en dos vaccin mot covid-19 under perioden mars 2023 till februari 2024. Ta helst dosen inför höst- och vintersäsongen. Det ska ha gått minst nio månader sedan du fick din senaste dos.
  • Om du är 18-49 år rekommenderas du inte att ta någon ytterligare dos vaccin mot covid-19 under perioden mars 2023 till februari 2024, men möjligheten finns om du ändå vill ha det.
  • Om du är 18-64 år rekommenderas du inte att vaccinera dig mot pneumokocker.
Till toppen av sidan