Aktuellt i Blekinge

Region Blekinge inför e-frikort

Innehållet gäller Blekinge

Nu införs elektroniska frikort, så kallade e-frikort, i Region Blekinge. Det innebär en digital hantering av högkostnadsskydd och frikort i den öppna hälso- och sjukvården.

Med e-frikort slipper du som patient samla stämplar och hålla reda på ett fysiskt frikort. Vårdbesöken registreras i ett elektroniskt system och ett digitalt frikort skapas automatiskt när gränsen för fri vård är uppnådd. Samtliga regioner som är anslutna till e-frikortstjänsten kan se om du har ett frikort.

Ibland behövs ett utskrivet frikort

Du behöver inte längre ta med ett utskrivet frikort till dina vårdbesök inom Region Blekinge. Det räcker att du legitimerar dig med en giltig id-handling. Om du har fått ett frikort från en vårdgivare som inte är ansluten till e-frikortstjänsten, behöver du dock ta med det till ditt vårdbesök. Ditt frikort registreras i e-frikortstjänsten i samband med det besöket.

Du kan alltid be om att få ditt frikort utskrivet. Det kan du göra i valfri kassa, till exempel på din vårdcentral eller i centralkassan. Det kan vara bra att ha frikortet utskrivet om du ska söka vård någon annanstans och är osäker på om vårdgivaren är ansluten till e-frikortstjänsten.

Efterregistrering av besöksavgift

Om du har besökt en vårdgivare som inte är ansluten till e-frikortstjänsten behöver du spara kvittot och få besöket registrerat i efterhand.

Anslutning till 1177.se

Region Blekinge planerar även att ansluta e-frikortstjänsten till den nationella tjänsten för högkostnadsskydd. Då kommer du att kunna se information om ditt högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på 1177.se. Anslutning till 1177.se kommer att ske senare under året.  

Till toppen av sidan