Aktuellt i Blekinge

Hög tid att vaccinera sig mot TBE

Innehållet gäller Blekinge

Personer som ska vaccinera sig mot TBE bör göra det under de närmaste två månaderna för att hinna få ett bra skydd mot sjukdomen. Rekommendationen om vaccination gäller främst personer i Blekinges riskområden Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget. Men även du som ofta vistas i skog och mark bör ta vaccinet

TBE (tick borne encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får dock en allvarlig infektion med hjärninflammation, som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccinering rekommenderas till permanentboende och sommarboende i riskområden, och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och ofta blir fästingbitna. Riskområden i Blekinge är Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget. I Sverige i övrigt är risken störst i Stockholms skärgård, Mälardalen, runt Vänern och kustområden norr om Göteborg.

Var ute i god tid

- För att få ett fullgott skydd mot TBE bör du vaccinera dig i god tid innan fästningssäsongen som brukar räknas från mars till november. Eftersom fästningar kan smitta långt in på hösten är det inte för sent att vaccinera sig även om fästingssäsongen redan har börjat, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Grundvaccinationen mot TBE omfattar tre doser och ger ett gott skydd under de tre första åren. För att upprätthålla skyddet från grundvaccinationen ges en fjärde injektion efter tre år. Därefter är rekommendationen att vaccinera sig vart femte år.

- Det är lätt att glömma påfyllnadsdoserna och jag vill särskilt poängtera vikten av att komma ihåg dessa, säger Bengt Wittesjö.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE.

Till toppen av sidan