Undersökning & behandling

Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Både läkemedel och psykoterapi kan vara en del av behandlingen vid psykiska sjukdomar och besvär. Läs mer om vilka olika typer av behandlingar som finns.

Innehåll - Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Visa innehåll som:
 • Behandling och stöd vid alkoholproblem

  Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

 • Fysioterapi vid psykiska besvär

  Fysioterapi, eller sjukgymnastik som det tidigare har kallats, förknippas ofta med fysiska besvär, som ont i ryggen eller knäproblem. Men fysioterapi kan också vara en effektiv behandlingsmetod om du har psykiska besvär.

 • Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

  Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka vård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt.

 • Läkemedel vid alkoholberoende

  När du vill ändra dina alkoholvanor finns det olika läkemedel som kan göra det lättare. Läkemedlen kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset blir mindre positivt.

 • ECT - elbehandling

  Elbehandling kan hjälpa vid vissa psykiska sjukdomar. Behandlingen innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.

 • Läkemedel vid depression

  Om du har fått en depression kan du behöva behandling med antidepressiva läkemedel. Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel. De fungerar genom att påverka kroppens signalsubstanser, till exempel serotonin.

 • Läkemedel vid schizofreni och andra psykossjukdomar

  Behandling vid schizofreni och andra psykossjukdomar består bland annat av antipsykotiska läkemedel, ångestdämpande läkemedel och läkemedel mot sömnsvårigheter. Syftet med behandlingen är att lindra symtomen, och samtidigt minska risken för nya psykoser.

 • Läkemedel vid sömnsvårigheter

  Du som har sömnsvårigheter kan behöva få behandling för detta. Ibland kan du få behandling med läkemedel om inget annat har fungerat. Läkemedel mot sömnsvårigheter ska bara användas under korta perioder och i så låg dos som möjligt.

 • Psykoterapi och psykologisk behandling

  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

 • Bildterapi – ett uttryck bortom orden

  Vi tänker, minns och drömmer i bilder. När vi lyfter fram otydliga och dolda bilder inuti oss händer något. Det kan göra att vi känner oss lugnare och stabilare, säger Christina Blomdahl, som är arbetsterapeut och bildterapeut.

 • Dansterapi kan ge ökad livsglädje

  När språket inte räcker till kan istället kroppen kommunicera. Med dansterapi kan man uttrycka känslor och få kunskap om hur kroppen och själen samverkar

 • Musikterapi ger tillgång till ett eget språk

  Musikterapi är när musik används i behandlande syfte och som en hjälp att förmedla känslor och hitta nya uttrycksmöjligheter.

 • Biblioterapi utnyttjar litteraturens läkande kraft

  Läsande tycks främja det psykiska välbefinnandet och snabba på ett tillfrisknande.

 • Dans för hälsa

  Tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär, kan förbättra sin hälsa genom att regelbundet delta i kravlös dans.

 • Lär dig att tycka om din kropp

  Det är ett aktivt arbete att träna hjärnan att se på sin kropp som en tillgång. Det går att lära sig att titta på sin kropp som fantastiska funktioner, fylld av innehåll.

 • Konst kan ge hopp vid psykisk ohälsa

  Målet med ateljén är att med hjälp av konst skapa mening och sammanhang för patienterna.

 • KBT, kognitiv beteendeterapi

  KBT är en mycket vanlig terapiform. Behandlingen utgår från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka och förändra. I KBT lär du dig om hur tankar och beteenden fungerar och hur du kan förändra dem.

 • Behandling och stöd vid beroende av opioider

  Behandling vid beroende av opioider består bland annat av läkemedelsbehandling, samtal och utbildning om psykiska besvär.

 • Fysioterapi vid psykiska besvär

  Du som har psykiska besvär kan må bättre med fysioterapi. Då kan du få hjälp med dina besvär, ofta med hjälp av rörelse och träning i olika former. Du kan också få hjälp med att förändra dina levnadsvanor.

Mer på 1177

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan