Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Fysioterapi vid psykiska besvär

Innehållet gäller Västra Götaland

Fysioterapi, eller sjukgymnastik som det tidigare har kallats, förknippas ofta med fysiska besvär, som ont i ryggen eller knäproblem. Men fysioterapi kan också vara en effektiv behandlingsmetod om du har psykiska besvär.

Vid de flesta psykiatriska mottagningar finns fysioterapeuter som kan bidra med en viktig del i behandlingen av till exempel depression, ångest, posttraumatiska tillstånd, psykotiska tillstånd, stress, ätstörningar och missbruk. Även på en del hälsocentraler finns fysioterapeuter som har fördjupade kunskaper i behandlingsmetoder som hjälper vid exempelvis stress och utmattning.

Hur kan fysioterapi hjälpa mot psykiska besvär?

Psykisk ohälsa uttrycker sig ofta i kroppen, ibland genom spända muskler, värk eller oro. För en del kan det kännas svårt att ta sig för att göra någonting över huvud taget medan andra tvärt om blir överaktiva. Ofta påverkar psykiska besvär både dygnsrytm, sömn och matvanor. Man kan känna sig främmande eller missnöjd inför sig själv och sin kropp och vara upptagen av vad som känns i kroppen. Det kan också kännas svårt att veta hur man ska ta hand om sig själv och sina behov och värna sina gränser.

Med psykiatrisk fysioterapi kan du öka din förståelse om hur kroppsupplevelser hör ihop med känslor, tankar, behov och handlingar. Genom att arbeta med rörelse, stillhet och medveten närvaro kan du bli mer medveten om din egen förmåga och stärka din självkänsla och tillit till kroppen. På så sätt skapas efterhand egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Så går behandlingen till

Det finns flera olika behandlingsmetoder inom psykiatrisk fysioterapi. Vanligast är Basal Kroppskännedom och anpassad fysisk aktivitet. Metoderna är vetenskapligt utvärderade. Du kan få behandlingen både individuellt och i grupp.

Basal Kroppskännedom

Grunden i behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom är enkla rörelseövningar med mål att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka din egen kapacitet.

Anpassad fysisk aktivitet

Tillsammans med fysioterapeuten kartlägger ni hur mycket vardagsmotion du får. Sedan tar fysioterapeuten fram ett förslag på anpassad fysisk aktivitet för just dig. Det kan till exempel vara promenader, egen träning på motionsanläggning eller i grupp vid psykiatriska kliniken.

Spänningsreglering

Oavsett behandlingsmetod är spänningsreglering ofta en del av fysioterapeutisk behandling. En del behöver minska och andra behöver öka kroppens spänningsnivå. Oro kan göra kroppen spänd medan nedstämdhet och orkeslöshet vanligen minskar spänningar i musklerna. I båda fallen är det betydelsefullt att lära sig reglera och påverka spänningen i kroppen.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken hälsocentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna göra det behöver du förstå informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan