Infektioner i njurar och urinvägar

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids av smittade skogssorkar. Du kan bli sjuk om du rör vid djuren, deras saliv, urin eller avföring, eller andas in damm som innehåller urin eller avföring. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Du kan bli ganska dålig av sorkfeber, men de flesta blir helt friska igen.

I Sverige finns sorkfeber i stort sett bara norr om Dalälven, i Dalsland och i Värmland. De år som det finns fler sorkar än vanligt blir också fler människor sjuka. Vanligen rapporteras mellan 100 och 500 fall om året.

Sorkfeber är mycket vanligt i Finland.

Västerbotten

Sorkfeber är vanligast i norra Sverige

Flest fall av sorkfeber i landet rapporteras från Västerbotten. Smitta överförs från skogssork.

Så undviker du att bli smittad

  • Använd handskar vid kontakt med sorkar och deras spillning.
  • Använd andningsskydd av typ FFP3 som sluter tätt mot ansiktet när du ska städa byggnader och andra utrymmen där du misstänker att sorkar vistats. Andningsskydd finns att köpa på byggvaruhus. Vanliga munskydd ger inte tillräckligt säkert skydd. 
  • Använd våta städmetoder vid städning av utrymmen som kan vara förorenade av sork. Undvik att sopa eller dammsuga. 

Efter städning är det viktigt att:

  • Slänga allt material som du har använt vid städningen.
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Det är också bra att försöka förhindra att gnagare kommer in i byggnader. Det kan du göra genom att:

  • Montera metallnät på ventiler.
  • Täta rörgenomgångar och springor.
Till toppen av sidan