Fysisk aktivitet och träning

Förhindra fallolyckor hos äldre

Innehållet gäller Västerbotten

De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men alla kan falla. Det finns flera sätt att minska riskerna för att falla. Det mest effektiva du kan göra är att träna styrka och balans och att se över din hemmiljö då den vanligaste olyckan är fall inomhus.

Äldre man i gymmet på en träningscykel.

Andra sätt att minska riskerna för att falla är att regelbundet äta näringsrik mat och se över vilka läkemedel du tar. Du hittar fler tips och råd i Socialstyrelsens folder Tips och råd för att förhindra fallolyckor. Foldern finns också översatt till olika språk.

Träna din styrka och balans

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att undvika fall och fallskador. Du bör träna både styrka och balans. Styrketräning ökar muskelstyrkan och dessutom minskar risken att skadas allvarligt om du ändå skulle ha oturen att falla. Balansträning har stor betydelse för att minska risken för fall.

Du kan läsa mer om fysisk aktivitet hos äldre på sidan Att hålla sig i form som senior.

Se över din hemmiljö

Du kan förbättra säkerheten inomhus genom att till exempel ta bort lösa sladdar och små mattor. Det är även bra med halkskydd under mattor, förstärkt belysning, handtag i badrummet och halkmatta i badkar och dusch.

Risken att falla minskar om du har stadiga skor och undviker att kliva upp på stolar och stegar för att nå saker. En arbetsterapeut kan hjälpa dig att titta över de eventuella risker som finns för fall i ditt hem.

Mediciner

Din balans kan försämras av olika mediciner, framförallt av läkemedel mot oro, sömnsvårigheter, depression och vanföreställningar. Vissa blodtryckssänkande läkemedel kan också försämra balansen. Om du upplever en känsla av ostadighet eller yrsel av dina läkemedel bör du diskutera detta med en läkare.

Vid risk för fall är det bra att göra en läkemedelsgenomgång tillsammans med din läkare.

Goda matvanor är viktigt

Måltiden är ett av våra glädjeämnen som ska vara en njutning och engagera många sinnen. Den ska också ge oss energi och livsnödvändiga näringsämnen som bidrar till god hälsa och att vi orkar hålla oss på benen. Med åldern kan ditt energibehov och din aptit minska, bland annat på grund av minskad muskelmassa och minskad fysisk aktivitet. Ditt näringsbehov är trots detta detsamma eller större.

Många äldre drabbas av benskörhet, vilket kan bero på för lite D-vitamin och kalcium. För lite mat och dryck kan leda till en känsla av ostadighet och yrsel och då är risken för fall större. Därför är det viktigt att äta och dricka regelbundet och tillräckligt.

Mer läsning om goda matvanor:

Om du har ramlat

Skulle olyckan ändå vara framme är det bra att i förhand veta hur du enklast tar dig upp. Om du har ramlat bör du i efterhand vända dig till din hälsocentral för hjälp och stöd till fallförebyggande åtgärder. Det gäller också om du är rädd för att ramla.

Upp från golv (film producerad av Skellefteå kommun, 3:49 minuter)

Till toppen av sidan