Upptäck och förebygg cancer

Självprovtagning för HPV

Du kan själv få ta ett prov för HPV hemma. Det är ett säkert sätt att få veta om man har HPV. HPV kan orsaka cellförändringar som kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Det kan vara lite olika hur självproverna ser ut i olika regioner. Men du tar alltid provet i slidan.

Att regelbundet kallas till provtagning kan kallas screening. Screening finns för att hinna upptäcka förändringar innan det kan bli sjukdomar. Här kan du läsa mer om att lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar.

Den här texten handlar om självprovtagning för HPV som du gör själv hemma. Det går även att ta provet för HPV vid en gynekologisk undersökning hos en barnmorska. Båda sätten är lika säkra.

Självprovtagning för HPV är frivillig och kostar inget för dig.

Filmen visar hur du tar ett självprov för HPV.

Så tar du provet

Materialet för att ta provet brukar bestå av ett rör, en pinne, en plastpåse och ett svarskuvert. Det kan vara lite olika hur proven ser ut.

Det är viktigt att du följer instruktionerna som följer med just ditt prov.

Det här är allmänna instruktioner som gäller alla typer av självprov för HPV:

  • Ta av dig kläderna på underkroppen.
  • Hitta en ställning så att du kommer åt slidan bra. Till exempel sätt upp ett ben mot en stol eller sätt dig på huk.
  • På ena sidan av pinnen finns vitt ludd. För in den luddiga delen av provpinnen i slidan.
  • Det räcker att pinnen kommer in några centimeter i slidan.
  • Snurra runt pinnen några varv i slidan.
  • Ta ut pinnen.

Följ instruktionen som följer med provet om hur du ska packa ner provet.

Lägg sedan det packade provet i svarskuvertet och stäng det.

Att skicka in provet

Skicka in provet enligt instruktionerna. Du behöver inte sätta på något frimärke, det är gratis att skicka in provet.

Det spelar ingen roll för provet om det är kallt eller varmt ute när du postar provet.

Hur känns det att ta provet?

Det ska inte göra ont att ta provet.

Vad händer om jag gör fel?

Om något har blivit fel med provet kommer det att upptäckas när provet analyseras. I så fall får du en kallelse till en barnmorska som tar ett nytt prov.

Hur säkert är provet?

Det går att lita på resultatet från ett självprov för HPV. Det är lika säkert som de prover som kan tas hos en barnmorska eller gynekolog.

Vad händer om jag inte kan ta provet?

Om du inte skickar in provet får du en påminnelse efter ett år med ett nytt erbjudande om prov.

För en del kan det vara svårt att ta provet. Tänk då på att det är ett viktigt prov som kan skydda dig mot att få cancer i framtiden. I provtagningsmaterialet finns information om vem du kan kontakta om du behöver hjälp att ta provet.

Kan jag ta provet även om jag har mens?

Det är lite olika. En del självprov kan du ta även om du har mens. Se efter vad det står i informationen som följer med ditt prov. Om du inte hittar någon information är det bäst att vänta med provtagningen tills du inte har mens längre.

Kan jag ta provet även om jag är gravid?

Om du är gravid ska du inte ta provet själv. Då ska du i stället ta provet hos en barnmorska. I provtagningsmaterialet finns information om vem du kan kontakta om du behöver hjälp att ta provet.

Kan jag själv köpa material för provtagning av HPV?

Det finns självprovtagning för HPV som du kan köpa på apotek eller på nätet. Men de proverna ingår inte i någon screening.

Det är bättre att göra de prov som du blir erbjuden att göra genom screening. Då följs ditt provresultat upp på ett säkert sätt och du får information om hur ofta du behöver ta prov.

MER PÅ 1177.SE

Lämna prov för att upptäcka HPV och cellförändringar i livmoderhalsen

Med hjälp av ett prov går det att upptäcka HPV och cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Lämna prov varje gång du får en kallelse.

Livmoderhalscancer

Cancer i livmoderhalsen beror ofta på ett virus. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling.

HPV – humant papillomvirus

HPV är ett mycket vanligt virus. Det finns många olika typer av HPV. Om du blir smittad av HPV brukar infektionen läka av sig själv. Men några typer av HPV kan orsaka cellförändringar och sjukdomar.

Gynekologisk undersökning

Det kan finnas olika anledningar till en gynekologisk undersökning. Till exempel om du har besvär från underlivet, om du är gravid eller om du ska lämna prov för HPV och cellförändringar. Du får sitta i en särskild stol när barnmorskan eller läkaren gör undersökningen.

Till toppen av sidan