Operationer av könsorgan och urinvägar

Omskuren penis

Förhuden sitter över penisens yttersta del, ollonet. Vid en omskärelse tas hela eller delar av förhuden bort. Det kan göras av medicinska skäl eller av kulturella och religiösa skäl.

Den här texten handlar om när förhuden opereras bort av religiösa och kulturella skäl. Omskärelse av medicinska skäl kan till exempel göras om barnet har trång förhud.

Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. 

Vem får utföra operationen?

Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader. Barnet ska få smärtlindring oavsett ålder. Smärtlindringen ges av en läkare eller en sjuksköterska.   

Barn som är äldre än två månader som ska bli omskurna får bara opereras av läkare.

Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

När och var ska jag söka vård

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet får hög feber efter att ha blivit omskuren eller om hen får en blödning som inte går över. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Komplikationer

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

Ollonet kan vara i ständig kontakt med urin och avföring hos nyfödda som har blivit omskurna. Det är därför viktigt att tvätta penisen noga med ljummet vatten.

Efter operationen är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor.

Det är mycket ovanligt men urinrörsmynningen kan bli lite trängre av operationen. Då kan barnet få besvär med att kissa och kan behöva opereras för det.  

Efter en omskärelse

Förhuden finns för att skydda ollonet, där huden är extra tunn och känslig. Ollonet får inte samma skydd från till exempel kläder om förhuden tas bort. Det gör att huden på ollonet med tiden blir lite tjockare och mindre känslig.

Det kan innebära att det tar längre tid innan man får orgasm och utlösning, något som vissa upplever som något bra. Medan andra kan tycka att det tar för lång tid att få orgasm och utlösning.

Kan man få tillbaka förhuden?

Nej, förhuden växer inte tillbaka efter en omskärelse. Det går heller inte att operera tillbaka förhuden.

Vad kostar operationen?

Du som är myndig och vill operera bort din förhud av religiösa eller kulturella skäl får själv betala för operationen. Det kan kosta olika i olika regioner.

En del regioner utför bara förhudsoperationer om de är medicinskt motiverade, till exempel vid trång förhud. Du som vill operera dig av religiösa eller kulturella skäl kan då söka vård i en annan region. Du kan också kontakta en helt privat kirurgmottagning eller urologmottagning. 

Mer på 1177.se

Trång förhud hos barn

Att ha trång förhud innebär att inte kunna dra tillbaka förhuden över ollonet. Oftast behövs ingen behandling eftersom förhuden vanligtvis kan dras tillbaka då barnet kommer i puberteten.

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Till toppen av sidan