Förhud

Trång förhud hos barn

Att ha trång förhud innebär att inte kunna dra tillbaka förhuden över ollonet. Det är vanligt att barn inte kan dra tillbaka förhuden upp till tio års ålder. Oftast behövs ingen behandling eftersom förhuden vanligtvis kan dras tillbaka då barnet kommer i puberteten.

Det blir svårt att rengöra under förhuden om den är så trång så att den inte kan dras tillbaka. Senare i livet kan det också göra ont vid onani och samlag. Det kan därför behövas behandling om det fortfarande inte går att dra tillbaka förhuden när barnet blivit tio år eller om det uppstår inflammationer under förhuden.

Symtom

Barn har ofta trång förhud utan att få besvär av det. Om barnet får besvär kan det bero på något av det här:

 • Det kan göra ont om förhuden dras tillbaka häftigt om det finns sammanväxningar mellan förhud och ollon som då kan brista.
 • När barnet kissar kan förhuden blåsa upp sig, som en liten ballong. Det beror på att urinen först stannar kvar i utrymmet innanför förhuden. Förhuden spänns då ut, innan urinen rinner ut genom den trånga öppningen. Det är vanligt hos små barn. Ibland kan det ge besvär, men oftast inte.
 • Det kan bildas som en sorts tratt när en trång förhud dras tillbaka eftersom den inre förhuden trycks fram en aning. Detta är mycket vanligt hos mindre barn, upp till fem års ålder. Det behöver inte behandlas om det inte ger besvär.
 • Barnet får en infektion i förhuden, balanit.

Förhuden kan även vara svår att föra tillbaka om den delvis sitter fast mot ollonet med så kallade sammanväxningar eller synechier. Detta behöver inte innebära att förhuden är trång. Sammanväxningar behöver oftast inte behandlas. 

Dra alltid tillbaka förhuden helt, och ned över ollonet igen för att inte fastna. Man ska undvika att dra tillbaka förhuden på förskolebarn om man inte fått instruktionerna från vårdpersonal.

Hur kan jag minska risken för trång förhud?

Undvik att dra tillbaka barnets förhud för tidigt eftersom det kan orsaka besvär och ärrbildning. Låt förhuden vara och dra inte tillbaka den innan det går lätt att göra.

Det märks mycket väl när det är möjligt och du ska inte pröva om det inte går mycket lätt. Eftersom det kan samlas urin under förhuden är det bra att torka av förhuden så gott det går när barnet har kissat. Du behöver inte tvätta rent mer än så.

Barn kan själva töja öppningen genom att dra lite i förhuden så länge det inte gör ont. Som förälder kan du prata med barnet, från fem eller sex års ålder om hur viktigt det är att försiktigt dra förhuden fram och tillbaka. Du kan till exempel uppmuntra barnet att leka med sin penis i badet, för att tvätta den.

Det bästa sättet för att undvika att förhuden fastnar är att barn får lära sig att alltid föra tillbaka förhuden och dölja ollonet igen. Det är speciellt viktigt om ett barn har haft trång förhud.

Det är viktigt att alltid föra tillbaka förhuden över ollonet igen om förhuden är trång men du ändå har lyckats dra tillbaka den. Annars riskerar den att fastna och ollonet svullnar upp.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om ett barn har ett eller flera av dessa symtom:

 • Förhuden verkar inflammerad.
 • Förhuden är fortfarande trång när barnet kommer i puberteten.
 • Förhuden ser svullen och ärrig ut.
 • Barnet har ont i penisen eller förhuden.
 • Strålen är så svag att det nästan inte går att kissa.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om förhuden fastnar i ett tillbakadraget läge. Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning

Ollonet kan svullna upp om förhuden fastnat då den är tillbakadragen. Ju längre tid förhuden sitter fast desto mer svullet blir det. Det blir då svårare att föra tillbaka förhuden över ollonet igen. Oftast kan läkaren dra tillbaka förhuden över ollonet igen men ibland krävs en operation.

Undersökningar

Vid en undersökning av trång förhud gör läkaren en bedömning om det behövs någon behandling eller om förhuden kommer att töjas av sig själv.

Läkaren undersöker förhuden genom att försöka dra tillbaka den för att se hur det ser ut när den yttre och den inre förhuden möts. Barnet kan få försöka dra tillbaka förhuden själv.

Behandling

Eventuell behandling görs på olika sätt beroende på vad som är orsaken till besvären.

Behandling som kan göras hemma

Behandlingen består av att förhuden dras tillbaka regelbundet om förhudens öppning är mjuk så den kan dras över ollonet.

Gör det gärna vid bad och efter att barnet har kissat.

Behandling med kortisonsalva

Behandling med kortisonsalva ges om förhuden inte kan dras tillbaka över ollonet när barnet är 10–12 år, eller om det är problem med inflammationer under förhuden.

Kortisonsalvan gör förhuden lite tunnare och mer töjbar. Salvan stryks på en till två gånger om dygnet under ungefär en till två månader. Mängden salva är så liten att kortisonet inte påverkar hela kroppen utan bara området där salvan stryks på. Salvan är receptbelagd.

Dra tillbaka förhuden så långt det går och stryk på salva i ett tunt lager på den trånga ringen av förhud som spänner runt ollonet. Det är viktigt att du stryker ut salvan på rätt ställe. Fråga på vårdcentralen om du är osäker på hur du ska göra.

För att behandlingen ska lyckas behöver barnet också försöka töja förhuden varje dag. Barnet behöver kunna dra i förhuden själv för att vara mogen för den här behandlingen. Barnet kan själv dra tillbaka förhuden till exempel vid toalettbesök, i duschen eller i badet. Barnet ska dra och töja så att det inte gör ont och utan att det blir småsprickor i förhuden.

Behandling med operation

Det kan ibland behövas en operation om förhudsöppningen är trång på grund av ärr, och om behandling med salvan inte hjälper. Barnet kan få en remiss till en kirurg som beslutar om förhuden måste opereras.

Ibland opereras hela förhuden bort, och ibland räcker det att en del av förhuden tas bort eller att det görs ett eller några få snitt i förhuden.

Inför operationen får du mer information från den vårdavdelning där operationen ska ske om vilka regler som gäller.

Hur går operationen till?

Oftast får barnet först en bedövningssalva på handen eller i ett armveck. Salvan får sitta i ungefär en timme. Med hjälp av en nål förs sedan en tunn plastslang in i ett blodkärl där bedövningssalvan har verkat. Genom slangen får barnet sömnmedel och bedövningsmedel. När barnet sover och är helt bedövad opereras förhuden och förhudens kanter sys ihop.

Operationen tar mellan 15 och 30 minuter. Barnet är på sjukhuset cirka fyra till fem timmar.

Som förälder kan du vara med barnet under hela tiden fram till barnet har blivit sövt.

Efter operationen

Efter operation är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor. Stygnen behöver inte tas bort efteråt eftersom tråden som använts upplöses och försvinner av sig själv efter fyra till sex veckor.

Ibland kan det vara lite ömt efter operationen, men det är ovanligt att barnet har riktigt ont.

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Kontakta den mottagning barnet opererades på om det svullnar upp mycket eller blöder rikligt.

Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

Det kan kännas annorlunda att kissa efter operationen. Barnet kan då pröva att duscha och kissa samtidigt. De första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

Komplikationer och följdsjukdomar

Om förhuden har tagits bort blir huden på ollonet med tiden en aning tjockare eftersom underkläder nöter mot ollonet. Själva urinrörsmynningen kan även bli något trängre. Om barnet skulle få besvär med att kissa kan det behöva behandlas genom en operation, men det är ovanligt att få sådana besvär.

Barn har rätt att vara delaktiga i den vård de får.

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation, utan det avgörs utifrån barnets mognad och vårdsituationen. Du bör prata med barnet om det behövs en behandling för besvären.

Tycker du att det är svårt att prata om det, eller vill ha svar på frågor kan du kontakta en barnsjuksköterska eller barnmottagning för råd. När barnet är yngre än sex år kan du även fråga om råd på BVC. Ett äldre barn som kan och vill prata ensam med sjukvårdspersonal eller elevhälsan, kan göra det. 

Vad beror trång förhud på?

Det kan vara svårt att dra tillbaka förhuden om öppningen är för liten.

Här är några olika orsaker till att förhuden är för trång:

 • Förhudens öppning är för liten. Det kan vara medfött eller bero på infektioner under förhuden som gör att det har bildats ärr eller sprickor.
 • Förhuden har dragits tillbaka på barnet för tidigt och det har blivit små sprickor i öppningen. När sprickorna läker bildas ärr och förhudsöppningen blir hårdare och inte töjbar.
 • Det kan finnas sammanväxningar mellan förhuden och ollonet, som gör att förhuden sitter fast på ollonet.

Hos de flesta nyfödda är förhudens öppning för liten för att förhuden ska kunna dras tillbaka. Ofta sitter den inre delen av förhuden fast mot ollonet med sammanväxningar. Sammanväxningar lossnar oftast gradvis under uppväxten till exempel då barnet badar eller duschar eller om förhuden dras i.

Sammanväxningarna kan också lossna om barnet får erektion. Ibland kan sammanväxningar delvis finnas kvar upp i tonåren. De behöver inte åtgärdas om de inte ger problem. Så länge som de finns kvar kan inte förhuden dras tillbaka helt.

Läs mer på 1177.se

Förhudsinfektion hos barn – balanit

Balanit är en infektion under förhuden på penisen. Det är vanligast med balanit hos små barn.

Förhudsproblem

Du kan få problem med förhuden av olika orsaker.

Så fungerar det manliga könsorganet

Det manliga könsorganet består av flera olika delar. Några sitter utanpå kroppen och en del sitter inuti kroppen.

Till toppen av sidan