Före en behandling eller undersökning

Perifert inlagd central venkateter - PICC-line

En perifert inlagd central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på överarmen. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Katetern tas bort när du inte behöver den längre.

En perifert inlagd central venkateter kallas också PICC-line. Den kan användas både för korttidsbruk och långtidsbruk. Det är vanligt att ha den från några veckor upp till ett år.

Det finns olika typer av centrala venkatetrar. De kallas också CVK.

Subkutan venport är en dosa med en slang som opereras in under huden.

Förberedelser

Du får instruktioner om hur du ska förbereda dig för att få en PICC-line från den mottagning där ingreppet ska göras.

Du kan oftast äta som vanligt och ta de läkemedel du behöver.

Duscha och tvätta arm och armhåla noga

Duscha samma morgon som ingreppet ska göras. Ta sedan på dig rena kläder.

Du får tvätta armar och armhålor med en tvättsvamp med desinfektionsmedel. 

Du kan få läkemedel

Ibland kan man få en antibiotikatablett före PICC-inläggningen, men inte alltid. Det beror på att infektionsrisken är väldigt låg.

Du kan få en avslappnande och lugnande tablett om du känner oro inför inläggningen av PICC-line.

Så går det till när du får en PICC-line

Alla typer av centrala venkatetrar läggs in på sjukhus. Det är oftast en sjuksköterska på en mottagning som lägger in en PICC-line. Ingreppet brukar ta mindre än en timme.

Huden tvättas med sprit

Du får ligga ner på en brits som rullas in i operationssalen. Området på huden där PICC-katetern ska läggas in tvättas med hudsprit. Det kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

Du får bedövning och andra läkemedel

Du får lokalbedövning i huden. När bedövningen har börjat verka gör det inte ont. Men det är vanligt att du känner när någon rör det bedövade området.

Katetetern förs in i blodkärlet

Sjuksköterskan gör ett stick i huden in i blodkärlet och för sedan in katetern i kärlet. Katetern är en tunn, mjuk och böjlig slang. En ultraljudsmaskin används för att sjuksköterskan ska kunna se kärlen i överarmen. Katetern läggs in i ett av kroppens större blodkärl via det mindre kärlet på överarmen.

PICC-katetern kan sys fast i huden. Men oftast sätts den fast med ett så kallat snäpplås som klistras fast mot huden. Det gör att slangen sitter fast och inte kan dras ut av misstag. Låset används istället för stygn.

Barn sövs oftast

Barn sövs oftast före inläggningen av en PICC-line. En förälder eller annan närstående får alltid följa med in i operationssalen och vara med tills barnet somnar.

Hur mår jag efteråt?

Efteråt kan det ömma lite i det området där PICC-linen har stuckits in i huden. Då kan du få en smärtstillande tablett om du behöver. Du får äta och dricka som vanligt efteråt.

Ibland görs en kontrollröntgen efter inläggningen av PICC-line. Den utrustning mottagningen använder avgör om röntgen behövs.

Du får instruktioner från mottagningen om hur du ska sköta PICC-line hemma.

Du kan oftast åka hem samma dag. Det kan vara bra att ta en taxi eller bli hämtad. Om du inte har varit sövd eller fått lugnande kan du ta dig hem själv.

Här kan du läsa mer om sjukresor.

Första dygnet

De första dagarna efter inläggningen kan du känna lite obehag från din PICC-line, men det brukar försvinna.

Du ska inte lyfta tunga saker med armen som du har din PICC-line i under det första dygnet. Du ska inte heller arbeta med armarna över huvudet. Undvik därför att till exempel putsa fönster och lyfta tyngder. Efter första dygnet kan du använda armen som har PICC-line som vanligt.

Titta på förbandet dagen efter inläggningen av din PICC-line. Det kan behöva bytas om det har kommit mycket blod i kompressen. Kontakta då din vårdcentral eller din behandlande vårdmottagning.

Det ska inte göra ont i huden där du har fått din PICC-line och du ska inte behöva ta smärtstillande läkemedel. Kontakta vården om det blir rött, svullet och ömt.

Att ha en PICC-line

Du kan använda armen som har PICC-line som vanligt efter det första dygnet. Följ de instruktioner som du får från mottagningen om hur du sköter din PICC-line hemma.

Byt förband varje vecka

Förbandet på din PICC-line behöver bytas när det börjar lossna från huden. Det kan till exempel vara på grund av att du svettas eller blöder. Oftast räcker det med att byta förbandet en gång per vecka. Det kan du få hjälp med på vårdcentralen eller på sjukhuset. Då spolas också katetern igenom.

Om din PICC-line är fastsydd med stygn ska de sitta kvar så länge som katetern är kvar.

Kontrollera din PICC-line varje dag

Det är bra om du själv kan titta till din PICC-line och huden runt slangen dagligen. 

Skydda din PICC-line mot vatten

Täck din PICC-line med ett extra förband eller plastfolie när du duschar. Det finns speciella skydd att köpa på apoteket. Fråga personalen på apoteket.

Undvik att bada och basta eftersom det kan göra att förbandet lossnar.

Att få behandling och lämna prover genom din PICC-line

Det är en sjuksköterska som tar blodprov och sätter dropp eller tar bort ett dropp genom din PICC-line.

Ligg ner vid behandling och provtagning

Du ska ligga ner när du får behandling genom venkatetern. Det gäller varje gång sjuksköterskan sätter eller tar bort ett dropp, eller tar ett blodprov genom din PICC-line. Det är för att det inte ska komma in luft i slangen.

Kontakta vården om du får komplikationer

Det är ovanligt med komplikationer med en PICC-line. De flesta komplikationer kan oftast behandlas utan att katetern tas bort.

Vissa komplikationer kan vara allvarligare, till exempel att du får en infektion eller en blodpropp. Då behöver du kontakta vården.

När och var ska jag söka vård?

Du ska alltid kontakta vården om du har en PICC-line och något av det här händer:

  • Du får feber eller känner dig sjuk.
  • Du blir svullen eller röd där din PICC-line sitter.
  • Du får svårt att andas eller får ont i bröstet.
  • Du får ont när din PICC-line används.
  • Du blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan som din PICC-line är inlagd.

Kontakta en vårdcentral om du har några frågor eller problem med din PICC-line.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Till toppen av sidan