Fler behandlingar

Borttagning av födelsemärken

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men kan vara besvärande, fult eller oroande. Vissa födelsemärken kan tas bort genom ett mindre ingrepp på en vårdcentral, medan andra behöver opereras bort på en specialistmottagning. Det beror på hur födelsemärket ser ut, och var det sitter.

Inom den offentliga sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det. Om du vill ta bort födelsemärken av kosmetiska skäl får du betala själv. Du bör även överväga risken för missprydande ärr. Ibland kan läkaren avråda från att ta bort födelsemärken av kosmetiska skäl.

Förberedelser

Du behöver oftast inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Du får lokalbedövning under ingreppet. Det är viktigt att berätta om du tidigare har fått en allergisk reaktion när du har blivit bedövad. Läkaren behöver också få veta om du tar blodförtunnande läkemedel, om ditt blod inte levrar sig som det ska eller om du har någon blodsmitta som till exempel gulsot eller hiv.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Du bör också undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Prata med läkaren om du behöver hjälp och stöd att sluta röka.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter. Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Så går ingreppet till

Först tvättas huden runt födelsemärket. Ibland läggs en duk med ett hål i mitten ovanpå huden, så att bara födelsemärket och den närmaste huden omkring syns. Ibland ritar läkaren med en särskild penna hur snittet ska göras.

Lokalbedövningen verkar snabbt

Huden bedövas genom att bedövningsmedel sprutas in längs den märkta snittlinjen. Sprutan känns ungefär som när du lämnar ett blodprov. Om du är spruträdd kan du fråga på mottagningen om du kan använda bedövande salva eller plåster i förväg. De kan köpas receptfritt på apoteket.

Bedövningsmedlet kan svida i huden en kort stund. Medlet verkar snabbt, redan inom en minut är huden bedövad. Läkaren testar ibland att bedövningen har tagit genom att nypa med en pincett. Om du tycker att det känns väntar läkaren en stund till eller sprutar in mer bedövningsmedel.

Du känner beröring trots att huden är bedövad.

Några extra millimeter hud tas bort

Läkaren skär bort födelsemärket med en kniv som kallas skalpell. För att hela födelsemärket ska bli borttaget skär läkaren några millimeter utanför själva märket.

Läkaren tar bort en avlång, båtformad hudbit med födelsemärket i mitten om det är ett runt märke. Då blir det lättare att sy ihop sårkanterna utan att huden veckas.

Sårkanterna sys sedan ihop och täcks med sårtejp. Utanpå sårtejpen sätts ett förband. Det kan räcka med sårtejp om det är ett mycket litet födelsemärke.

Små födelsemärken kan stansas bort

Ibland tas födelsemärket bort med en vass hålstans. Det är en cirkelformad kniv som används för att stansa bort födelsemärken som är mindre än ett par millimeter. Det är inte alltid som läkaren behöver sy när ett födelsemärke har stansats bort, men ibland kan det behövas något enstaka stygn.

Ingreppet går snabbt

Det tar ungefär 10-20 minuter att få ett litet födelsemärke borttaget. Om födelsemärket är stort eller sitter på ett besvärligt ställe kan det ta längre tid.

Besked inom några veckor

Den borttagna hudbiten brukar undersöks i mikroskop. Resultatet av undersökningen brukar komma inom tre till sex veckor.

Ibland kan ett ingrepp vara olämpligt

Ibland kan det finnas en risk för att det kommer att blöda mer än vanligt när ett större födelsemärke opereras bort. Det kan till exempel vara om du har lätt att få blödningar eller tar blodförtunnande läkemedel. Då tar läkaren ställning till hur nödvändigt ingreppet är och så får ni tillsammans prata om fördelar och nackdelar.

Du kanske kan få göra ett kortare uppehåll med den blodförtunnande medicineringen, vänta till ett lämpligare tillfälle eller få ingreppet utfört på en specialistmottagning.

Så känns det efteråt

Det kan svida i såret och kännas lite ömt under det första dygnet. Du kan ta smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol om du har ont.

Håll förbandet rent och torrt

Stygnen brukar få sitta kvar i en till tre veckor beroende på var på kroppen ingreppet har gjorts. Förbandet ska sitta kvar tills stygnen tas bort.

Håll förbandet rent och torrt. När du duschar får du antingen täcka det med plast som du fäster med till exempel frystejp eller på annat sätt undvika att blöta ner förbandet.

Stygnen kan antingen tas bort på samma mottagning där ingreppet gjordes, eller hos en distriktssköterska.

Biverkningar eller komplikationer är ovanliga

Du kan få en hudreaktion orsakad av tejpen i förbandet.

Du får ett ärr efter ingreppet

Allt som blir kvar sedan du har tagit bort ett födelsemärke är ett ärr i huden. I början är ärret rodnat, men det blir blekare med tiden.

Det brukar ta mellan ett halvår och ett år innan ärret har läkt tillräckligt mycket för att du ska kunna se hur det kommer att bli. I vissa fall kan du få behandling av en hudläkare om ärren är röda och upphöjda. Då får du en kortisonspruta i huden.

En del personer får lättare breda och upphöjda ärr. Sådana ärr uppkommer oftare på bröstkorgens framsida, skuldror och axlar än på andra ställen på kroppen. Läkarna brukar därför avråda från att ta bort födelsemärken inom detta område om den enda orsaken är att du tycker att märket är missprydande.

Skydda ärret en tid

Du bör skydda ärret från solljus de första månaderna eftersom ett nytt ärr kan bli irriterat och missfärgat av solen. Du kan till exempel använda solstift eller hudtejp.

Om du har opererats på ett ställe där huden lätt sträcks ska du undvika stora eller häftiga rörelser under minst en månad.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Förbered ditt läkarbesök

Har du ett läkarbesök inbokat? Här finns tips på hur du kan förbereda dig.

Patientlagen

I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård. 

Till toppen av sidan