Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid halsbränna - magsaftsreflux

Magsaftsreflux ger symtom som halsbränna och sura uppstötningar. Besvären orsakas av att sur magsaft från magsäcken kommer upp i matstrupen. Magsaftsreflux går att behandla med läkemedel.

I magsäcken bildas magsaft som hjälper till att bryta ner maten. Magsaften innehåller saltsyra som gör den sur. De läkemedel som finns verkar genom att göra magsaften mindre sur eller att försvåra för magsaften att komma upp i matstrupen. Här kan du läsa om magsaftsreflux.

Olika typer av läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel mot magsaftsreflux:

 • antacida
 • läkemedel som innehåller alginsyra
 • histamin-2-blockerare
 • protonpumpshämmare.

Dessa läkemedel finns att köpa receptfritt.

Vilken behandling som passar bäst beror på hur stora besvär du har. Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer.

Tillfälliga och måttliga besvär

Vid tillfälliga och måttliga besvär kan det räcka med histamin-2-blockerare, antacida eller alginsyra för att du ska bli besvärsfri. Om du behöver ta antacida flera gånger dagligen är det bättre att ta protonpumpshämmare eller histamin-2-blockerare.

Svåra besvär

Vid svåra besvär är protonpumpshämmare effektivast. Därefter följer histamin-2-blockerare, antacida och alginsyra.

Behov av snabb effekt

Histamin-2-blockerare har snabbare effekt än protonpumpshämmare, men effekten är inte lika stor.

Antacida lindrar besvären inom några minuter. Du kan ta antacida samtidigt med histamin-2-blockerare eller protonpumpshämmare för att snabbare minska besvären.

Om läkemedlen inte hjälper 

Prata med en läkare om du har refluxbesvär som inte lindras av protonpumpshämmare eller histamin-2-blockerare. Besvären kan då bero på så kallad funktionell halsbränna. Då har syradämpande medel ingen effekt.

Om besvären kommer tillbaka

Risken är stor att refluxbesvären kommer tillbaka trots att du har fått behandling med läkemedel. Då finns det en del saker du kan göra:

 • Undvik att äta eller dricka sådant som brukar förvärra besvären.
 • Försök att äta regelbundet.
 • Börja med läkemedel som du har använt tidigare och som hjälpte då. Det kan räcka med behandling någon eller några dagar för att du sedan ska klara dig utan läkemedel.

Inflammation i matstrupen

Det finns en viss risk för inflammation i matstrupen om du har haft magsaftsreflux en längre tid. Inflammationen upptäcks vid en gastroskopi. Inflammationen läker sällan av sig själv utan måste behandlas. 

Vid inflammation i matstrupen behövs oftast protonpumpshämmare under minst två till fyra veckor för att inflammationen ska läka. Du ska fortsätta behandlingen även om besvären försvinner redan efter några dagar. Vid en svårare inflammation kan du få ta protonpumpshämmare tills en ny kontroll med gastroskopi visat att inflammationen har läkt. Du kan behöva behandling med protonpumpshämmare hela livet om du har en svår inflammation.

Antacida

Antacida gör att det blir mindre surt i magsäcken.

Så här fungerar antacida

Aluminium, kalcium, magnesium och bikarbonat är exempel på verksamma ämnen som förekommer i antacida. De verksamma ämnena verkar antingen genom att binda eller neutralisera saltsyran i magsäcken. Då blir det blir mindre surt.

När kommer effekten och hur länge varar den?

Effekten kommer inom några minuter och varar i några timmar.

Du kan ta antacida flera gånger dagligen vid behov. Kontakta läkare om du inte blir bättre efter en veckas medicinering.

Använd inte antacida med bikarbonat för mycket eller för länge

Ett exempel på antacida som innehåller bikarbonat är Samarin. Bikarbonat tas upp i blodet och kan påverka pH-värdet i kroppen om du använder det ofta. Därför bör du inte använda bikarbonat oftare än några gånger per dygn, och inte längre än två veckor.

Att tänka på

Antacida kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Prata därför med en läkare eller fråga på ett apotek om du använder andra läkemedel och behöver ta antacida.

Du ska till exempel inte ta antacida när du behandlas med vissa antibiotika.

Vissa läkemedel ska du inte ta vid samma tillfälle som antacida, men de kan tas med två timmars mellanrum. Det gäller till exempel följande läkemedel:

 • järn
 • vissa hjärtmediciner
 • sköldkörtelhormoner
 • vissa läkemedel mot epilepsi.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av antacida. I höga doser kan magnesium orsaka diarré. Magnesium och kalcium kan ge gaser i magen.

Graviditet och amning

Du kan ta antacida när du är gravid eller ammar.

Exempel på antacida

Exempel på antacida är Novalucol, Novaluzid, Rennie och Samarin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Alginsyra

Alginsyra gör att det sura maginnehållet inte så lätt kommer upp i matstrupen.

Så här fungerar alginsyra

Alginsyra reagerar med magsyran och bildar en skummande gel, som lägger sig som ett lock ovanpå innehållet i magsäcken. Då minskar risken för reflux.

Läkemedel med alginsyra innehåller även andra verksamma ämnen, till exempel natriumvätekarbonat. De bidrar till effekten genom att neutralisera magsyran. På så sett blir det som ändå kommer upp i matstrupen mindre surt och irriterande för slemhinnan.

Alginsyra tas inte upp från tarmen utan lämnar kroppen med avföringen.

När kommer effekten och hur länge varar den?

Gelen bildas oftast inom 15 minuter och finns kvar i några timmar. Refluxbesvären lindras till viss del en stund efter att du tagit läkemedlet, men det kan dröja någon dag innan du känner en tydlig förbättring.

Prata med en läkare om du inte blir bättre efter en veckas medicinering.

Ta läkemedlet en halvtimme efter maten

För att effekten ska bli så bra som möjligt behövs en viss mängd saltsyra i magsäcken som alginsyra kan reagera med. Under första halvtimmen efter en måltid är det mesta av saltsyran bundet till maten och därför ska du vänta med att ta läkemedlet till en halvtimme efter måltiden.

Kombination med antacida

Du kan kombinera alginsyra med antacida. Men det är viktigt att ta alginsyra först, ungefär en halvtimme före antacida. Det beror på att alginsyra behöver saltsyra för att göra nytta.

Att tänka på

Alginsyra kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Prata därför med en läkare eller fråga på apoteket om du använder andra läkemedel och behöver ta antacida.

Du ska till exempel inte ta alginsyra när du behandlas med vissa antibiotika.

Vissa läkemedel ska du inte ta vid samma tillfälle som alginsyra, men de kan tas med två timmars mellanrum. Det gäller till exempel följande läkemedel:

 • järn
 • vissa hjärtmediciner
 • sköldkörtelhormoner
 • vissa läkemedel mot epilepsi.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av alginsyra.

Graviditet och amning

Du kan ta läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Histamin-2-blockerare

Histamin-2-blockerare minskar produktionen av saltsyra i magsäcken. Histamin-2-blockerare kallas också H2-blockerare.

Så här fungerar H2-blockerare

Produktionen av saltsyra styrs bland annat genom ämnet histamin. I magens slemhinnor finns mottagare för detta ämne, så kallade histaminreceptorer. Läkemedlen blockerar dessa mottagare och då minskar produktionen av saltsyra i magsäcken.

När kommer effekten och hur länge varar den?

Refluxbesvären lindras efter någon timme. Effekten varar i cirka 12 timmar.

Prata med en läkare om du inte blir bättre efter två veckors medicinering.

Ta läkemedlet på kvällen eller vid behov

Du bör ta dosen på kvällen om du tar läkemedlet en gång om dagen en längre tid. Det beror på att produktionen av saltsyra är högre på natten än på dagen.

Du kan ta läkemedlet vid behov om du har tillfälliga besvär.

Kombination med antacida

Du kan kombinera H2-blockerare med antacida. Då ska du ta H2-blockeraren cirka två timmar före antacida. Effekten av H2-blockeraren kan försämras om läkemedlen tas vid samma tidpunkt.

Minska dosen gradvis

Produktionen av saltsyra ökar när du slutar att ta läkemedlet, speciellt om du har tagit det i två veckor eller mer. Då kan du få besvär igen, så kallad rekyleffekt. Då kan du behöva minska dosen gradvis i några veckor innan du helt kan sluta med behandlingen. Du kan till exempel ta läkemedlet varannan dag eller ta halva dosen varje dag. Prata med en läkare om hur du ska göra.

Att tänka på

Ta H2-blockerare cirka två timmar före antacida om du använder båda läkemedlen. Effekten av H2-blockerare kan hos vissa försämras om läkemedlen tas vid samma tidpunkt.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av H2-blockerare.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver ta läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Exempel på H2-blockerare

Läkemedel som innehåller följande:

 • famotidin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare är den grupp av läkemedel som är mest effektiv och som används oftast vid svårare besvär. Protonpumpshämmare brukar förkortas PPI.

Det är ingen stor skillnad i effekt mellan de olika protonpumpshämmarna vid behandling av refluxbesvär.

Så här fungerar protonpumpshämmare

Saltsyran bildas i magens slemhinna med hjälp av så kallade protonpumpar i slemhinnans saltsyreproducerande celler, och kommer sedan ut i magsäcken. Läkemedlen hämmar dessa pumpar och då bildas mindre mängd saltsyra i magsäcken. PPI hämmar saltsyreproduktionen mer än histamin-2-blockerare.

När kommer effekten och hur länge varar den?

Det tar en till tre timmar innan läkemedlet börjar verka och effekten varar i 24 timmar. Besvären minskar eller försvinner oftast inom några dagar.

Prata med en läkare om du inte blir bättre efter två veckors medicinering.

Ta helst en halvtimme före frukost

För att få bäst effekt ska du ta PPI cirka 30 minuter före dagens första måltid, oavsett när på dygnet besvären är som störst.

Vid svåra besvär

Du kan behöva regelbunden behandling en längre tid om du har mycket svåra besvär. När besvären väl är borta kan du använda PPI vid behov. Det är bra att prata med en läkare om hur du ska ta läkemedlet.

Minska dosen gradvis

Produktionen av saltsyra ökar när du slutar att ta PPI, speciellt om du har tagit det i fyra veckor eller mer. Då kan du få besvär igen, så kallad rekyleffekt. Då kan du behöva minska dosen gradvis i några veckor innan du helt kan sluta med behandlingen. Du kan till exempel ta läkemedlet varannan dag eller ta halva dosen varje dag. Du kan prata med en läkare om hur du ska göra.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få magbesvär som illamående, ont i magen, diarré eller förstoppning. Andra kan få ont i huvudet.

Graviditet och amning

Du kan använda omeprazol, lanzoprazol eller esomeprazol om du är gravid eller ammar. Läkemedlen passerar över till bröstmjölken men det är inte troligt att barnet påverkas om du följer doseringsanvisningarna.

Exempel på protonpumpshämmare

Läkemedel som innehåller följande:

 • omeprazol
 • esomeprazol
 • pantoprazol
 • lansoprazol
 • rabeprazol.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan