ትግርኛ/Tigrinska

Regler och rättigheter - መምርሕታትን መሰላትን

Regler och rättigheter - tigrinska

Current articles

Visa innehåll som:
ሕጊ ሕሙማትPatientlagen - tigrinska

ሕጊ ሕሙማት ንዓኻ ከም ሕሙም መጠን ኪኸውን’ዩ ተደንጊጉ። ንስኻ ብዛዕባ ሕማምካ ሓበሬታ ክትረክብን እንታይ ዓይነት ሕክምና ከም ዘሎን ኣብኡ ተገሊጹ’ሎ። ስለዚ ንስኻ’ውን ብወገንካ ኣብ እትረኽቦ ሕክምና ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ። እቲ ዘድልየካ ሕክምና ኣበይ ከም እትመርጾ’ውን ክትፈልጥ ትኽእል።

ፍሉይ ናይ ክንክን-ስኒ ሓገዝSärskilt tandvårdsbidrag - tigrinska
To the top of the page