ትግርኛ/Tigrinska

መምርሕታትን መሰላትን

Regler och rättigheter - tigrinska

Current articles

Visa innehåll som:
  • ናብ ቋንቋይ ምስቱርጓም

    Tolkning till mitt språk - tigrinska

    እዚ ጽሑፍ ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ይምልከት። ሽወደንኛ ዘይትዛረብ ምስ ትኸውን ሓገዝ ካብ ሓደ ኣስተርጓሚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣስተርጓሚ ናብ ክንክን ጥዕና ወይ ክንክን ስኒ ክትበጽሕ ከለኻ ኣብ ምስቱርጓም ይሕግዘካ። ቈጸራ ክትሕዝ ከለካ ቋንቋኻ ዝኽእል ኣስተርጓሚ ከም ዘድልየካ ሓብሮም።

To the top of the page