Teckenspråk

Other languages - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Current articles

Visa innehåll som:
 • Tolkcentralen – tolk för döva och hörselskadade

  Tolkcentralen - tolk för döva och hörselskadade - teckenspråk - Gävleborg - svenska teckenspråk

  Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

 • Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg

  Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg - svenska teckenspråk

  Behöver du råd om vård kan du lättast få det via telefon. 1177 Vårdguiden på telefon, har alltid öppet och ger dig råd om vård eller hjälper dig att få vård och stöd om du behöver det.

 • Tystnadsplikt och sekretess

  Tystnadsplikt och sekretess - svenska teckenspråk

  Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Patientjournaler omfattas också av sekretess.

 • E-tjänster 1177.se

  E-tjänster på 1177.se - svenska teckenspråk

  Genom e-tjänster på 1177.se kan du bland annat läsa personlig information om din vård och ha kontakt med vården på ett säkert sätt.

 • Vård nära dig och vårdgaranti

  Vård nära dig och vårdgaranti - svenska teckenspråk

  Första kontakten med vården ges på länets hälsocentraler. Den vård du behöver mer sällan är samlade på länets akutsjukhus.

 • Enligt vårdgarantin har du rätt till

  Enligt vårdgarantin har du rätt till - svenska teckenspråk

  Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

 • Inte nöjd med vården

  Inte nöjd med vården - svenska teckenspråk

  Om du har synpunkter på vården ska du i första hand vända dig till den enhet där du fick vården.

Till toppen av sidan