Teckenspråk

Other languages - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Current articles

Visa innehåll som:

Covid-19

Covid-19 - svenska teckenspråk

Tolkcentralen – tolk för döva och hörselskadade

Tolkcentralen - tolk för döva och hörselskadade - teckenspråk - Gävleborg - svenska teckenspråk

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg

Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg - svenska teckenspråk

Behöver du råd om vård kan du lättast få det via telefon. 1177 Vårdguiden på telefon, har alltid öppet och ger dig råd om vård eller hjälper dig att få vård och stöd om du behöver det.

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt och sekretess - svenska teckenspråk

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Patientjournaler omfattas också av sekretess.

1177 vårdguidens e-tjänster

1177 vårdguidens e-tjänster - svenska teckenspråk

På 1177 vårdguidens e-tjänst kan du bland annat läsa personlig information om din vård och ha kontakt med vården på ett säkert sätt.

Vård nära dig och vårdgaranti

Vård nära dig och vårdgaranti - svenska teckenspråk

Första kontakten med vården ges på länets hälsocentraler. Den vård du behöver mer sällan är samlade på länets akutsjukhus.

Enligt vårdgarantin har du rätt till

Enligt vårdgarantin har du rätt till - svenska teckenspråk

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

Inte nöjd med vården

Inte nöjd med vården - svenska teckenspråk

Om du har synpunkter på vården ska du i första hand vända dig till den enhet där du fick vården.

Till toppen av sidan