Teckenspråk

Tolkcentralen – tolk för döva och hörselskadade

Tolkcentralen - tolk för döva och hörselskadade - teckenspråk - Gävleborg - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Tolkcentralen erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande. Du kan få hjälp med tolkning i olika vardagssituationer såsom exempelvis vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, familjeangelägenheter eller fritidsaktiviteter.

Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkning som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. På tolkcentralen finns en samordnare som tar emot beställningarna och bokar in tolkar.

Att tänka på vid tolkning

Så arbetar tolken:

 • Översätter allt som sägs i rummet.
 • Förhåller sig neutral.
 • Möjliggör samtal men deltar inte.
 • Har tystnadsplikt.
 • Tolkar i jag-form.
 • Uppdragets längd och svårighetsgrad avgör om det kommer en eller två tolkar.

Att tänka på vid tolkning:

 • Alla medverkande i rummet ansvarar för att tolkningen blir bra.
 • Prata som vanligt och i normal samtalstakt.
 • Prata inte privat och ställ inga frågor till tolken under uppdraget.
 • Vänd dig direkt till den du talar med – det är ni två som samtalar.
 • Prata en i taget.

Att beställa tolk

När du beställer tolk vill tolkcentralen veta:

 • Beställarens namn, telefonnummer och eventuell kontaktperson.
 • Tolkanvändarens namn och tolkmetod.
 • Datum. Tid när tolkningen ska börja och sluta.
 • Plats och adress, gärna vägbeskrivningen.
 • Vad ärendet gäller. 
 • Vilka som ska medverka under tolkningen.

Tänk på att boka och avboka i god tid!

Tolk kan du beställa via webbformulär, telefon, bildtelefon/texttelefon, eller e-post – se Kontakt.

Beställ tolk

Tolkcentralen tar helst emot beställningar via e-post eller webbformuläret för tolkbeställning. 

Formulär för tolkbeställning 

E-post till tolkcentralen: tolkcentralen@regiongavleborg.se 

Tolkmetoder

Tolkcentralen tolkar på olika sätt till exempel:

 • Teckenspråkstolkning.
 • Skrivtolkning (tolkanvändaren läser på en skärm vad som sägs).
 • Taktilt teckenspråk (teckenspråk som tas emot i handen).
 • Tecken som stöd (TSS).

Det finns även andra tolkmetoder. Du anger vid tolkbeställning vilken metod du vill ha. Du kan växla mellan olika tolkmetoder på ett och samma tolkuppdrag - säg till när du beställer.

Kontakt

Vid akut behov av tolk kvällar och helger kontakta SOS-alarm, text- och bildtelefon 026-10 00 90.

Telefon

026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)

Bildtelefon

tolkcentralen.gavle@ectalk.se 

Texttelefon

026-10 22 44

Öppettider

Öppettider och besöksinformation till tolkcentralen 

Kontakttjänster för dig med funktionsnedsättning

Du som är döv, hörselskadad eller har en funktionsnedsättning som gör att du är i behov av stöd eller hjälp för att komma i kontakt med vården kan kontakta Region Gävleborg genom Post- och telestyrelsens kostnadsfria tjänster för tolkade samtal.

Läs mer om kontakttjänster

Till toppen av sidan