Teckenspråk

Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg

Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Det finns hälsocentraler, sjukhus och rådgivning som servar hela länet.

Behöver du råd om vård kan du lättast få det via telefon. 1177 Vårdguiden på telefon, har alltid öppet och ger dig råd om vård eller hjälper dig att få vård och stöd om du behöver det.

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Du kan ta reda på mer om tjänsterna på texttelefoni.se och bildtelefoni.net.

Till toppen av sidan