Teckenspråk

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt och sekretess - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Tolkar och översättare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvården har också tystnadsplikt.

Det betyder till exempel att din läkare bara får prata om din behandling med en kollega om båda är inblandade i din vård.

Patientjournaler omfattas också av sekretess och de enda som får läsa din journal är personalen som vårdar dig.

Sekretessen och tystnadsplikten är omfattande. Sekretessen kan brytas i vissa situationer, utan att du som patient ger ditt medgivande.  Exempelvis när en domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller skattemyndighet vill veta om en viss person vistas på en vårdinrättning.

Till toppen av sidan