Teckenspråk

Inte nöjd med vården

Inte nöjd med vården - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Om du har synpunkter på vården ska du i första hand vända dig till den enhet där du fick vården.

Du kan lämna dina synpunkter via:

  • telefon
  • brev
  • e-tjänsten på 1177.se
  • ringa växeln 026-15 40 00 för att få kontakt med rätt person på vårdmottagningen eller avdelningen
  • patientnämnden i ditt landsting eller din region.

Det är verksamheten själv som tar emot, utreder och besvarar klagomål. Behöver du stöd att föra fram ditt klagomål kan du kontakta patientnämnden som hjälper dig.

Allvarligare händelser inom vården kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt kan du också anmäla händelser till diskrimineringsombudsmannen eller polisen.

Du kan anmäla både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan