Teckenspråk

Vård nära dig och vårdgaranti

Vård nära dig och vårdgaranti - svenska teckenspråkInnehållet gäller Gävleborg

Första kontakten med vården ges på länets hälsocentraler som har öppet vardagar. Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Du har rätt att få en fast läkarkontakt på den hälsocentral du valt. Vissa hälsocentraler har familjeläkarjourer som har öppet på kvällar och helger.

Specialiserad vård

Den vård du behöver mer sällan är samlade på länets akutsjukhus. Gävle och Hudiksvalls sjukhus utför både planerade besök och behandlingar samt akuta behandlingar. Sjukhuset i Bollnäs ger viss akutsjukvård och vissa planerade operationer.

Oftast behövs en remiss för att besöka mottagningen på sjukhuset. Remissen skickas till mottagningen antingen från din familjeläkare på din hälsocentral eller så kan du själv göra en så kallad egen vårdbegäran. Egen vårdbegäran gör du enklast via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Du som är sjuk och har mycket kontakt med vården har rätt att begära en fast vårdkontakt hos dem som vårdar dig.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.  Akut vård berörs inte av vårdgarantin.

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

0 - Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel hälsocentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar

Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel på hälsocentralen eller hos familjeläkaren.

90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

Om du får remiss till den specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss hos en öppen specialistvårdsmottagning.

90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar

Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.

Vårdgarantin reglerar inte om du ska få vård, vilken vård du ska få eller hur lång tid en utredning får ta.

Om din väntetid är längre än 90 dagar kommer den mottagning där du väntar att kontakta dig och erbjuda dig vård inom garantitiden hos annan vårdgivare inom eller utanför Region Gävleborg. 

Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Det som avgör hur fort du ska få vård är då ditt medicinska behov.

Till toppen av sidan