Söka vård

Vårdgaranti

Vårdgaranti - svenska lättläst

Det finns en gräns för hur länge du ska behöva vänta på att få vård. Om du har väntat för länge på en mottagning har du rätt att få vård på en annan mottagning. Det kallas vårdgaranti.

Vårdgarantin gäller bara på den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral.

Vårdgarantin gäller också på en del andra mottagningar där du inte kan lista dig. Det kan till exempel vara en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller barnavårdscentral.

Du kan läsa en längre version av texten här.

Så fungerar vårdgarantin

Det här är dina rättigheter enligt vårdgarantin:

Kontakt med vårdcentralen samma dag

Du ska få kontakt med vårdcentralen där du är listad samma dag som du söker vård.

Du kan till exempel ringa eller besöka vårdcentralen. Många mottagningar erbjuder också videosamtal. 

Bedömning av ditt behov av vård inom tre dagar

Personalen på vårdcentralen bestämmer om du ska få vård. Det ska ske inom tre dagar.

Beslutet kan tas av till exempel en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Ibland behöver du vård på en specialistmottagning. Den du träffar på vårdcentralen skickar då en remiss dit. Remissen innehåller information om dina besvär.

Du ska få en tid inom 90 dagar om specialistmottagningen bestämmer att du ska få specialistvård. Det gäller på samma sätt om du söker själv, utan remiss från en läkare.

Behandling börjar inom 90 dagar

Du ska få behandling inom 90 dagar. Läkaren vid specialistmottagningen beslutar tillsammans med dig om du ska få en behandling. Det kan till exempel vara en operation.  

En del regioner har kortare tider för att få vård.

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Det är viktigt att du förstår hur dina val påverkar hur länge du får vänta på vård.

Om du inte får vård inom vårdgarantin

I regionerna finns personer som kan svara på frågor om vårdgarantin. De kan till exempel heta vårdlotsar. Om du har väntat för länge på vård kan en vårdlots hjälpa dig att komma till en annan mottagning. Den kan finnas i en annan region än din egen.

Du kan inte själv välja mottagning om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till vård på en annan mottagning. Då gäller inte vårdgarantin och du kan få vänta längre på vård.

Om du ångrar att du tackade nej

Kontakta mottagningen där du blev erbjuden vård om du ångrar att du tackade nej.

Vårdgarantin börjar räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Om du söker vård i en annan region

Skatteverket registrerar var du bor någonstans. Det kallas att vara folkbokförd. Vårdgarantin gäller bara där du är folkbokförd. Det är inte säkert att du får vård inom någon bestämd tid om du söker vård i en annan region.

Det är ditt behov av vård som avgör hur fort du får vård. Den som har störst behov får vård först. Det gäller oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda avtal som gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar. Det är viktigt att du förstår hur dina val påverkar hur länge du får vänta på vård.

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan