Vård om du kommer från ett annat land

Vård när du är på besök i Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan få vård i Stockholms län även om du kommer från en annan region eller ett annat land. Är du folkbokförd i Sverige ska du få samma vård som invånarna som bor här. Bor du eller kommer du ifrån ett annat land finns det olika regler som gäller.

Folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms län vid:

 • förlossning
 • abort
 • akut sjukdom eller skada
 • primärvård (husläkare)

Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar din region. Om du behöver planerad specialistvård ser reglerna annorlunda ut. Då behöver du oftast en remiss eller betalningsförbindelse från din region. Det betyder att din region betalar Region Stockholm för den vård du har fått här.

Svensk medborgare boende utomlands

I ett annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du svensk medborgare men bor i Schweiz eller land som är medlem i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska arbetsområdet (EES) betalar du samma patientavgift för akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Detta gäller bara om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller ett intyg från det land du är folkbokförd i. Sjukförsäkringskortet kallas även för EU-kort. Har du inget EU-kort eller ett intyg får du betala hela kostnaden själv. Längre ner i artikeln kan du läsa vad nödvändig vård innebär.

Om du reser till Sverige för att söka planerad vård måste du ha ett särskilt intyg från det land du bor i. Intyget kan du få från motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är folkbokförd. 

Läs mer om folkbokföring om du ska flytta utomlands på Skatteverkets webbplats.

Pensionärer med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Du kan ha rätt till all vård till samma patientavgifter som en invånare folkbokförd i Stockholms län men du måste visa ett intyg från Försäkringskassan. Saknar du intyget får du betala hela kostnaden för vården själv. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du bor i betalar du samma patientavgifter för nödvändig vård som invånare folkbokförda i Stockholm.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att vara pensionär och flytta utomlands.

Studerande i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du folkbokförd i Sverige men studerar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz har du rätt till samma vård som invånare folkbokförda i Stockholms län. Utbildningen måste vara CSN-berättigad, det vill säga att du har rätt till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Samma regler gäller för dig som är doktorand och fått utbildningsbidrag för utlandsstudier.

Studerar du utomlands i ett år eller längre ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. För att få vård till samma patientavgifter måste du kunna visa ett särskilt intyg från Försäkringskassan vid vårdbesöket. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du studerar i betalar du samma patientavgift för nödvändig vård som invånare bosatta i Stockholm.

Saknar du EU-kortet eller intyget betalar du hela kostnaden för vården själv.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att studera utomlands. Du kan även läsa mer om folkbokföring om du vill studera utomlands på Skatteverkets webbplats.

Övriga länder

Är du svensk medborgare och bor i ett land utanför EU/EES eller Schweiz och länder som Sverige inte har sjukvårdskonvention med, betalar du samma patientavgift för akut vård som en folkbokförd invånare i Stockholm. Söker du planerad vård gäller särskilda regler och avgifter.

Vårdkostnaden varierar mycket beroende på vad som ska göras. Är det en operation eller en undersökning?  För att få mer information gällande vårdkostnaden kan du höra av dig till International patient office

Har du mer frågor gällande patientavgiften – alltså hur mycket ett besök kostar, inte själva behandlingen, kan du kontakta Region Stockholm.

Patientavgiften för vård kan vara olika

Det är stora skillnader på patientavgifterna om du har ett EU-kort eller inte. 

Med ett EU-kort eller intyg betalar du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare samma patientavgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Utan ett EU-kort betalar du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare en högre patientavgift för vårdbesöket. Ett läkarbesök på en akutmottagning på sjukhus kostar mellan 2000 och 5200 kronor. Ett läkarbesök på närakut, jourmottagning eller hos en husläkare kostar 1849 kronor.

Utöver den högre patientavgiften behöver du också betala kostnaden för själva vården som du får. Denna kostnad kan bli mycket hög beroende på vilken typ av vård du får, till exempel operation eller större undersökningar.

I vissa fall kan du få ersättning för dessa kostnader i efterhand via försäkringskassan i ditt hemland. Du har också möjlighet att få beloppet återbetalt via den vårdmottagning du har besökt. Men bara om du vid ett senare tillfälle kan återkomma till mottagningen och då visa upp ditt intyg om att du vid ditt förra besök hade rätt till subventionerad vård i Sverige. Intyget söker du hos försäkringskassan i ditt hemland.

Konventionsland

Ett land som Sverige har ett samarbetsavtal (konvention) med kallas för konventionsland.

Om du är turist från Finland, Danmark, Norge eller Island inklusive Grönland, Färöarna och Åland (Nordisk konvention)

Du behöver inte visa ett EU-kort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling och adressen till ditt hemland räcker. Du betalar samma avgift vid akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Sverige har också en överenskommelse (konvention) med följande länder och provinser:


Algeriet

Algeriska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Australien

Är du en utlandssvensk som bor i Australien behöver du visa ett svenskt pass (inte australienskt) och intyg om att du får vara i Australien. Du behöver också säga din adress till hemlandet. Du har då rätt till nödvändig vård under ditt besök i Sverige och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län.

Är du utländsk medborgare som är bosatt i Australien måste du visa australienskt pass eller intyg på att du får vara i Australien på obegränsad tid. Du har då rätt till nödvändig vård under ditt besök och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län.

Kanalöarna - Jersey, Guernsey och Isle of Man - konventionsland

Konventionen omfattar person bosatt på någon av de brittiska kanalöarna Jersey, Guernsey och Isle of Man.

Israel

Israeliska medborgare samt utlandssvenskar med ett giltigt pass och särskilt intyg (från motsvarande svenska Försäkringskassan) betalar samma patientavgift vid förlossningsvård som en invånare i Stockholms län.

Quebec

Är du bosatta i Quebec som förvärvsarbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år, och har ett giltigt pass, så har du rätt till all vård och betalar då samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Schweiz

Schweiziska medborgare omfattas av samma förmåner som EU-medborgare vid uppvisande av EU-kortet.

Storbritannien, samarbetsavtal EU-UK

Storbritannien är inte längre med i EU. Om du är på besök från Storbritannien finns det för närvarande flera olika varianter av sjukförsäkringskort som personer från Storbritannien kan använda för att styrka rätten till nödvändig vård i Sverige;

 • det gängse EU-kortet (EHIC) som inte längre utfärdas av brittiska myndigheter,
 • det nya särskilda sjukförsäkringskortet UK EHIC som finns i två versioner,
 • samt Global Health Insurance Card (GHIC) som utfärdas sedan 1 januari 2021 och som fyller samma funktion som ett europeiskt
 • sjukförsäkringskort.

Samma regler gäller för utlandssvensk bosatt i Storbritannien.
Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart EHIC/UK, EHIC/GHIC eller provisoriskt intyg utfärdat av brittiska myndigheter ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Turkiet, konventionsland

Konventionen gäller planerad vård för turkiska medborgare. Person med betalningsförbindelse utfärdad i Turkiet för planerad vård i Sverige betalar ingen patientavgift.

Ungern (EU-land) - konventionsland

Konventionen omfattar ungerska medborgare som inte har rätt till ett EU-kort samt regler för utlandssvenskar.

Nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land

Det är din vårdgivare som behandlar dig som avgör vad som är nödvändig vård för dig. Vårdgivaren gör en bedömning utifrån att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, och ha en medicinsk trygghet. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

I nödvändig vård ingår provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård, förlossning samt vård enligt smittskyddslagen.

Om din vård kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland ingår den inte i definitionen nödvändig vård. Du kan därför ha rätt till mer vård om du tänker vistas här i till exempel fem månader än om du bara planerar att stanna några dagar.

Om du reser till Sverige för att söka vård har du inte samma rättigheter till nödvändig vård.

Övriga länder (inte EU/EES-land eller Schweiz)

Om du är turist från ett land utanför EU eller ett konventionsland betalar du hela patientavgiften själv vid akut och/eller planerad vård.

Primärvård

Husläkarmottagning, akutmottagning utanför sjukhusen, mödravård och barnhälsovård.

Aktivitet 

Pris

Läkarbesök  1849 kronor    
Sjukvårdande behandling  849 kronor

 

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare 

Pris

Sjukhusens akutmottagningar 2000- 5200 beroende på sjukhus

 

Vårdkostnaden

Förutom patientavgiften ska patienten även betala hela kostnaden för vården. Denna kostnad varierar utifrån det individuella vårdbehovet.

Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Om du söker asyl eller är papperslös har du rätt till sjukvård och tandvård som inte kan anstå i Sverige. Barn under 18 år har oftast rätt till gratis vård.

Du kan läsa mer om hur vården för asylsökande fungerar här.

Frågor om utländska medborgare som är i Sverige

Jag har en bekant som är här på besök från ett annat land. Han behöver vård och jag undrar vad det kommer att kosta.

Vad vården kommer att kosta beror på vilket land personen kommer ifrån.

 • Om han kommer från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska han ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (ett EU-kort). Han får då akut och nödvändig vård och betalar samma patientavgift som personer som är folkbokförda i Sverige.
 • Har han inte detta kort måste han betala hela vårdkostnaden själv.
  Om han kommer från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste patienten betala hela vårdkostnaden själv både när det gäller akut eller planerad vård. Undantag är konventionsländer.
  Här kan du läsa mer om vad som gäller för personer från andra länder i Stockholms län.

Jag har fått uppehållstillstånd och väntar på att få de fyra sista siffrorna i personnumret. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Även om du har fått uppehållstillstånd ger det dig inte rätt till subventionerad vård från Region Stockholm. För att du ska få suventionerad vård måste du bli folkbokförd och få hela ditt personnummer. Är du inte folkbokförd och inte fått hela ditt personnummer måste du betala din vård själv.

Det är Skatteverket som hjälper dig med folkbokföringen. Ibland kan du behöva vänta i några veckor eller månader på beslutet. Men när Skatteverket har fattat ett beslut om folkbokföringen gäller det oftast från den dagen du skickade in din ansökan.

Har du då under beslutstiden sökt vård och betalat kostnaden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften ligger på). Detta gäller om datumet på beslutet från Skatteverket är innan datumet du fick vård.

Till exempel:
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 april 2021. Fem dagar senare, den 20 april 2021, är du på vårdcentralen och får betala kostnaden för besöket själv. För att du inte hunnit få ett beslut om folkbokföringen av Skatteverket.
Den 30 april får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföring ska gälla från och med den 15 april. Du har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på den vanliga patientavgiften.

Frågor om utlandssvenskar på besök i Sverige

Jag är bosatt utomlands och ska till Sverige på besök. Vad kostar det om jag skulle söka vård i Sverige?

Det beror på vilket land du bor i just nu.

Jag har varit bosatt utomlands en längre tid och planerar nu att flytta tillbaka till Sverige. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Om du inte folkbokförd i Sverige kan du vara tvungen att betala en högre patientavgift eller hela kostnaden själv. Det beror på vilket land du är i bosatt i.

När du kommer till Sverige ska du ansöka om folkbokföring hos Skatteverket så snart du kan. Det kan ta olika lång tid att få beslutet men när du har blivit folkbokförd har du rätt till samma vård som andra folkbokförda i Sverige.

Har du då under beslutstiden sökt vård och betalat kostnaden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften ligger på). Detta gäller om datumet på beslutet från Skatteverket är innan datumet du fick vård.

Till exempel:
Du ansöker om folkbokföring hos Skatteverket den 15 november 2021. Fem dagar senare, den 20 november 2021, är du på vårdcentralen och får betala kostnaden för besöket själv. För du har inte hunnit få ett beslut om folkbokföringen av Skatteverket.
Den 30 november får du veta att Skatteverket beslutat att din folkbokföringen ska gälla från och med den 15 november. Har du då under beslutstiden sökt vård och betalat kostnaden själv har du rätt att få tillbaka dina pengar (till den nivån som patientavgiften ligger på).

Hur lång tid tar det för mig att bli folkbokförd när jag flyttat tillbaka till Sverige?

Kontakta Skatteverket för att få svar på frågor om det.

Till toppen av sidan