Vård om du kommer från ett annat land

Vård när du är på besök i Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Du kan få vård i Stockholms län även om du kommer från en annan region eller ett annat land. Är du folkbokförd i Sverige ska du få samma vård som invånarna som bor här. Bor du eller kommer du ifrån ett annat land finns det olika regler som gäller.

Folkbokförd i Sverige

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms län vid:

  • förlossning
  • abort
  • akut sjukdom eller skada
  • primärvård (husläkare)

Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar din region. Om du behöver planerad specialistvård ser reglerna annorlunda ut. Då behöver du oftast en remiss eller en betalningsförbindelse från din region. En betalningsförbindelse är ett intyg på att de betalar Region Stockholm för den vård du har fått här.

Svensk medborgare boende utomlands

I ett annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du svensk medborgare men bor i Schweiz eller i ett land som är medlem i EU eller EES? Då betalar du samma patientavgift för akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län. Du måste dock ha med dig:

Har du inget EU-kort eller ett intyg får du betala hela kostnaden själv. Längre ner i artikeln kan du läsa vad nödvändig vård innebär.

Om du reser till Sverige för att söka planerad vård behöver du ett särskilt intyg från det land du bor i. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är folkbokförd för intyget.

Läs mer om folkbokföring om du ska flytta utomlands på Skatteverkets webbplats.

Pensionärer med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Du kan ha rätt till all vård till samma patientavgifter som en invånare folkbokförd i Stockholms län. Förutsättningen är att du kan visa ett intyg från Försäkringskassan. Saknar du intyget får du betala hela kostnaden för vården själv. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du bor i betalar du samma patientavgifter för nödvändig vård som invånare folkbokförda i Stockholm.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att vara pensionär och flytta utomlands.

Studerande i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du folkbokförd i Sverige men studerar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz? Då har du rätt till samma vård som invånare folkbokförda i Stockholms län, om din utbildning ger rätt till studiestöd från CSN. Samma regler gäller för dig som är doktorand och fått utbildningsbidrag för utlandsstudier.

Studerar du utomlands i ett år eller längre ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. För att få vård till samma patientavgifter måste du kunna visa ett särskilt intyg från Försäkringskassan vid vårdbesöket. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du studerar i betalar du samma patientavgift för nödvändig vård som invånare bosatta i Stockholm.

Saknar du EU-kortet eller intyget betalar du hela kostnaden för vården själv.

Läs mer i Försäkringskassans artikel om att studera utomlands. Du kan även läsa mer om folkbokföring om du vill studera utomlands på Skatteverkets webbplats.

Övriga länder

Är du svensk medborgare och bor i ett land utanför EU/EES eller Schweiz och länder som Sverige inte har avtal med? Då betalar du samma patientavgift för akut vård som en folkbokförd invånare i Stockholm. Söker du planerad vård gäller särskilda regler och avgifter, beroende på vilket land du är bosatt i och vilket län du bodde i när du flyttade från Sverige.

Har du mer frågor gällande patientavgiften – alltså hur mycket ett besök kostar, inte själva behandlingen, kan du kontakta Region Stockholm.

Olika patientavgift med EU-kort och utan

Det är stora skillnader på patientavgifterna om du har ett EU-kort eller inte. 

Har du ett EU-kort eller intyg?

Du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare betalar samma patientavgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Det är din vårdgivare som behandlar dig som avgör vad som är nödvändig vård för dig. Vårdgivaren gör en bedömning utifrån att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, och ha en medicinsk trygghet. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

I nödvändig vård ingår provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård, förlossning samt vård enligt smittskyddslagen.

Om din vård kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland ingår den inte i definitionen nödvändig vård. Du kan alltså ha rätt till mer vård om du tänker vistas i Sverige längre. Till exempel om du ska stanna i fem månader istället för bara några dagar.

Om du reser till Sverige för att söka vård anses det vara planerad vård. Då behöver du ett särskilt intyg från Försäkringskassan eller försäkringsinstitutionen i dit hemland som visar att du har rätt till den planerade vården i Sverige. 

Saknar du ett EU-kort?

Då betalar du som är EU/EES- eller schweizisk medborgare hela vårdkostnaden själv. Vad du får betala beror på vilken vård du är i behov av. Ett läkarbesök på en akutmottagning på sjukhus kostar mellan 3800 och 6000 kronor. Ett läkarbesök på närakut, jourmottagning eller hos en husläkare kostar 2093 kronor. Den faktiska kostnaden kan bli mycket hög beroende på vilken typ av vård du får, till exempel operation eller större undersökningar.

Om du är turist från Finland, Danmark, Norge eller Island inklusive Grönland, Färöarna och Åland 

Du behöver inte visa ett EU-kort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling och adressen till ditt hemland räcker. Du betalar samma avgift vid akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Ersättning i efterhand möjlig

I vissa fall kan du få ersättning för dessa kostnader i efterhand via Försäkringskassan i ditt hemland.

Du kan också få beloppet återbetalt via den vårdmottagning du har besökt. Du behöver då kontakta mottagningen igen och visa ett intyg i efterhand att du vid ditt förra besök ska anses ha rätt till subventionerad vård i Sverige. Intyget söker du hos Försäkringskassan i ditt hemland.

Konventionsland

Ett land som Sverige har ett samarbetsavtal (konvention) med kallas för konventionsland. Om du kommer från något av följande länder och provinser gäller särskilda regler:

Algeriet

Algeriska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Australien

Du har rätt till nödvändig vård under ditt besök i Sverige och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län under följande förutsättningar:

  • Du är utlandssvensk, bor i Australien och kan visa ett svenskt pass och intyg om att du får vara i Australien. Du behöver också säga din adress till hemlandet.
  • Du är utländsk medborgare, bosatt i Australien och kan visa australienskt pass. Du kan också visa ett intyg på att du får vara i Australien på obegränsad tid. 

Kanalöarna - Jersey, Guernsey och Isle of Man

Du har rätt till nödvändig vård och betalar samma patientavgift som invånare folkbokförda i Stockholms län om du kan visa ett pass från Förenade Konungariket Storbritannien. Det går också bra med ett försäkringsintyg från någon av öarnas officiella myndigheter som styrker att du är bosatt där.

Israel

Är du israeliska medborgare eller utlandssvensk med ett giltigt pass och särskilt intyg (från motsvarande svenska Försäkringskassan)? Då betalar du samma patientavgift vid förlossningsvård som en invånare i Stockholms län.

Quebec

Är du bosatt i Quebec som förvärvsarbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år, och har ett giltigt pass? Då har du rätt till all vård och betalar då samma patientavgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Schweiz

Schweiziska medborgare omfattas av samma förmåner som EU-medborgare vid uppvisande av EU-kortet.

Storbritannien, samarbetsavtal EU-UK

Om du är på besök från Storbritannien finns det för närvarande flera varianter av sjukförsäkringskort. Följande kort styrker din rätt till nödvändig vård i Sverige:

  • EU-kortet (EHIC). Detta kort utfärdas dock inte längre av brittiska myndigheter
  • det nya särskilda sjukförsäkringskortet UK EHIC som finns i två versioner
  • Global Health Insurance Card (GHIC) som utfärdas sedan 1 januari 2021.

Samma regler gäller för utlandssvensk bosatt i Storbritannien.
Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart EHIC/UK, EHIC/GHIC eller provisoriskt intyg utfärdat av brittiska myndigheter ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Turkiet

Konventionen gäller planerad vård för turkiska medborgare. Om du har en betalningsförbindelse utfärdad i Turkiet för planerad vård i Sverige betalar du ingen patientavgift.

Ungern

Konventionen omfattar ungerska medborgare som inte har rätt till ett EU-kort samt regler för utlandssvenskar.

Nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land

Det är din vårdgivare som behandlar dig som avgör vad som är nödvändig vård för dig. Vårdgivaren gör en bedömning utifrån att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, och ha en medicinsk trygghet. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

I nödvändig vård ingår provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård, förlossning samt vård enligt smittskyddslagen.

Om din vård kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland ingår den inte i definitionen nödvändig vård. Du kan alltså ha rätt till mer vård om du tänker vistas i Sverige längre. Till exempel om du ska stanna i fem månader istället för bara några dagar.

Om du reser till Sverige för att söka vård anses det vara planerad vård.

Övriga länder (inte EU/EES-land eller Schweiz)

Om du är turist från ett land utanför EU eller ett konventionsland betalar du hela patientavgiften själv vid akut och/eller planerad vård. Den faktiska kostnaden varierar på vilken typ av vård du får och kan bli mycket hög om du till exempel behöver en operation eller större undersökningar.

Primärvård

Husläkarmottagning, akutmottagning utanför sjukhusen, mödravård och barnhälsovård.

Aktivitet 

Pris

Läkarbesök  2093 kronor    
Sjukvårdande behandling  930 kronor

Specialistvård

Regiondrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare 

Pris

Sjukhusens akutmottagningar 3800-6000 beroende på sjukhus

Vårdkostnaden

Förutom patientavgiften ska patienten även betala hela kostnaden för vården. Denna kostnad varierar utifrån det individuella vårdbehovet.

Vård i Sverige om du är asylsökande eller tillståndslös

Om du söker asyl eller vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har du rätt till sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Barn under 18 år har oftast rätt till gratis vård.

Du kan läsa mer om hur vården för asylsökande fungerar här.

Frågor om utländska medborgare som är i Sverige

Jag har en bekant som är här på besök från ett annat land. Han behöver vård och jag undrar vad det kommer att kosta.

Vad vården kommer att kosta beror på vilket land personen kommer ifrån. Läs mer här.

Jag har fått uppehållstillstånd och väntar på att få de fyra sista siffrorna i personnumret. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Även om du har fått uppehållstillstånd ger det dig inte rätt till subventionerad vård från Region Stockholm. För att du ska få subventionerad vård måste du bli folkbokförd här. Läs mer om detta här.

Frågor om utlandssvenskar på besök i Sverige

Jag är bosatt utomlands och ska till Sverige på besök. Vad kostar det om jag skulle söka vård i Sverige?

Det beror på vilket land du bor i just nu. Läs mer om detta här.

Jag har varit bosatt utomlands en längre tid och planerar nu att flytta tillbaka till Sverige. Vad gäller om jag behöver söka vård?

Om du inte folkbokförd i Sverige kan du vara tvungen att betala en högre patientavgift eller hela kostnaden själv. Det beror på vilket land du är i bosatt i. Läs mer om detta här.

Till toppen av sidan