Calaamada cudurka/cudurka

Qaniinyada shilinta

Biten av fästing - somaliska

Shilintu waa cayayaan yaryar oo intay maqaarka ku dhagto dhiiga nuugta. Ka tuur shilinta aad maqaarka ka hesho. Marmarka qaarkood ayay shilintu cudurrada faafin kartaa. Markaas waxaad u baahan kartaa inaad daryeel raadsato.

Waxa jira halis weyn oo gaar ah oo ay shilintu meelaha qaarkood ugu faafineyso cudurka TBE, sida tusaale ahaan:

  • Uppland
  • Stockholms län, Badda agteeda
  • Södermanland
  • Västra Götalands län

Waxa sidoo kale jira meelo kale oo khatarta qaadista cudurku ay weyn tahay. Wax 1177 haddii aanad hubin waxa khuseeya deegaankaaga.

Iska talaal haddii aad aadeyso duurka ku yaala meel ka mid ah meelaha khatarta qaadista cudurku ay sareyso.

Waxaad u baahan tahay inaad laba bilood ka hor tallaal qaadato si aad si buuxda iskaga ilaaliso TBE. La xiriir xarun caafimaad ama rug caafimaad si aad tallaal ugu hesho.

 
To the top of the page