RYGG OCH NACKE

Kotkompression

Kotkompression innebär att några av dina ryggkotor pressas samman genom att benen i ryggkotorna pressas ihop. Det är inte farligt att kotorna trycks ihop, men det gör ofta ont. Kotorna i ryggraden läker så småningom av sig själva i ett sammanpressat läge.

Det är olika hur man får en kotkompression. Du kan få en kotkompression om du har benskörhet och  faller eller halkar. Då räcker det att du får en liten stöt för att kotorna ska pressas samman.

Har du inte benskörhet brukar det bero på att du har varit med om en olycka, till exempel ett fall från hög höjd.

Vad kan jag göra för att undvika kotkompression?

Det är bra att röra på sig varje dag, särskilt om du har benskörhet. Du får bland annat bättre balans. Bättre balans minskar risken för fall. 

Det är bra att sluta röka eftersom rökningen ökar benskörheten.

Symtom

Illustration av kotkompression.
Kotkompression innebär att några av dina ryggkotor pressas samman genom att benen i ryggkotorna pressas ihop.

Du som har fått en kotkompression kan ofta märka det genom att det gör ont i ryggen efter att du fallit eller halkat. Värken kan ibland bli långvarig. Många kan känna av ryggsmärtor så länge som ett år efter skadan, även om värken minskar med tiden. 

Ibland gör det inte så ont fast kotorna har tryckts ihop. Då kan du känna av kompressionen på andra sätt, som till exempel att du blivit lite kortare än tidigare eller att du har blivit kutryggig. Har du minskat i längd mer än tre centimeter före sjuttio års ålder eller fem centimeter efter sjuttio års ålder, kan det bero på benskörhet.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär 

  • Du får mycket ont i ryggen efter ett fall, särskilt om du har benskörhet eller Bechterews sjukdom.
  • Du har ont i ryggen och domningar eller nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganen.
  • Du har ont i ryggen och domningar, stickningar eller svagheter i båda benen. 

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Läkaren tittar på och känner på din rygg. Det kan kännas ömt när hen trycker mot det ställe där kotorna har pressats samman.

Du kan behöva göra en röntgenundersökning för att se om det är en kotkompression.

Viktigt att förstå

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få tolkhjälp. Du kan även ha rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Behandling

Det är bra att du rör på dig, även om det gör ont. Du kan ta smärtstillande läkemedel den första tiden för att lättare kunna röra på dig.

Du kan behöva läkemedel som lindrar smärtan om du har ont när kotorna läker. Ofta räcker det med receptfria läkemedel, men ibland kan du behöva få läkemedel utskriven på recept av en läkare. 

Du som har mycket ont under den första tiden kan behöva få praktisk hjälp för att klara vardagen. Du kan också behöva ligga på sjukhus för att få hjälp med sådant som smärtlindring, hygien och mat. 

Du kan behöva få behandling om du har benskörhet. Detsamma gäller om du har Bechterews sjukdom, eftersom sjukdomen lättare leder till allvarliga kotfrakturer när du ramlar.

Till toppen av sidan