LEDER

Bursit – slemsäcksinflammation

Du har slemsäckar på många ställen i kroppen runt leder och senor. De är små vätskefyllda påsar som har till uppgift att skydda lederna och underlätta rörelserna. De kan bli irriterade om en led eller sena överbelastas, eller om slemsäcken utsätts för ett långvarigt tryck.

Slemsäcksinflammation kallas också för bursit och är vanligast i knän, axlar och armbågar. Du kan också få inflammationer i slemsäckarna om du har en reumatisk sjukdom.

Symtom

Följande symtom är vanliga om du har en inflammation i en slemsäck:

  • Du är svullen i eller kring en led.
  • Det ömmar om du trycker mot svullnaden.
  • Det gör ont när du anstränger leden eller senan.

Du kan även ha en rodnad över slemsäcken.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får en slemsäcksinflammation behöver ingen behandling, eftersom den ofta läker av sig själv på ett par veckor.

Kontakta en vårdcentral om du har mycket ont eller om besvären inte går över på två veckor.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Här kan du hitta vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Du bör försöka undvika allt tryck på slemsäcken om orsaken till besvären är ett långvarigt tryck. Är orsaken överbelastning bör du minska belastningen på leden eller senan. Men det är bra att fortsätta röra på leden utan att belasta den. Du kan ta receptfria smärtstillande läkemedel om du har mycket ont.

Du kan behöva få behandling med fysioterapi, även kallad sjukgymnastik, om besvären är långvariga. Du kan också få läkemedel mot inflammation eller en kortisonspruta.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan