Lungor och luftvägar

Höjdsjuka

Om du besöker platser som ligger på 2 500 meters höjd eller högre kan det ta tid innan kroppen anpassar sig till det lägre lufttrycket. Då kan du få symtom som med ett gemensamt namn kallas höjdsjuka. Symtomen kan vara allvarliga och bli livshotande.

Du kan minska risken för höjdsjuka genom att klättra eller bestiga höjderna långsammare så att kroppen hinner anpassa sig.

Till toppen av sidan